CapMan for Good –
Tehdään hyvää yhdessä

Yhteistyö ja verkostot muutoksen mahdollistajina

Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on turvallinen, osaava ja luotettava, luoden rakenteet menestykselle sekä yksilö- että yritystasolla. Hyvinvointi ei kuitenkaan ole kaikkien saavutettavissa yhtenevästi. Sekä henkilökohtaiset että rakenteelliset haasteet voivat johtaa siihen, että täysi potentiaali jää saavuttamatta. Tämä on yksilöllinen tragedia ja häiritsee lisäksi yhteiskunnan vaurastumista. Haluamme toiminnallamme saada aikaan pysyviä muutoksia sekä yksilöiden että yhteiskunnan tavassa toimia, täten taaten tasa-arvoisen mahdollisuuden hyvinvointiin jokaiselle.

 

Joskus kaikista vaikeinta muutoksen aikaansaamisessa on aloittaminen. Haluamme tehdä tämän helpoksi. Näemme, että hyvinvointi koostuu yksittäisistä teoista, jotka yhdessä muodostavat polun kohti hyvinvoivia yksilöitä, yrityksiä ja yhteiskuntaa. Tavoitteenamme on auttaa tämän polun rakentamisessa konkreettisten toimenpiteiden muodossa yhdistämällä oikeat keinot avunsaajaan. Monessa tilanteessa pienelläkin panostuksella oikeaan suuntaan on iso merkitys.

CapMan for Good -säätiön visio on luoda hyvinvointia yksilöille, yrityksille ja yhteiskunnalle lähtötilanteesta riippumatta, askel kerrallaan.

CapMan for Good -säätiö perustettiin vuonna 2019 CapManin toimesta. Säätiön kotipaikka on Suomi. CapMan for Good on liiketoiminnallisesti ja poliittisesti riippumaton yleishyödyllinen organisaatio.

Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on yrittäjyyttä, kouluttautumista tai muuta toimeliaisuutta tukemalla edistää sosiaalisista, terveydellisistä tai muista olosuhteista johtuen avun tarpeessa olevien tahojen hyvinvointia. Toiminnallaan säätiö edistää hyvinvoivan yhteiskunnan perusedellytyksiä. Säätiö harjoittaa tarkoituksensa mukaista toimintaa pääasiassa Pohjoismaissa, mutta voi tehdä sitä myös maailmanlaajuisesti.

Mitä teemme?

Toteutamme tarkoitustamme tukemalla hankkeita ja toteuttamalla projekteja, jotka konkreettisesti parantavat vastaanottajan hyvinvointia ja jotka tukevat yhteiskunnallista hyvinvointia laajemmin. Kyse voi olla esimerkiksi koulutusvälineiden keräämisestä ja lahjoittamisesta resurssipulasta kärsivälle koululle, maahanmuuttajataustaisen yrittäjän mentoroinnista tai liikuntarajoitteisten henkilöiden työkuljetusten järjestämisestä. Tai jostain ihan muusta asiasta, joka edistää toimeliaisuutta ja jonka hyvinvointivaikutukset kantavat yksittäistä yksilöä pidemmälle.

 

Tutustu säätiöön

Haluatko tietää lisää säätiön toiminnasta? Tutustu säätiön verkkosivuihin osoitteessa capmanforgood.org