Erikoistunut pohjoismainen velkasijoittaja

Velkasijoitukset osana pääomasijoittamisen kokonaisuutta

CapManin toteuttaa velkasijoittamiseen erikoistunutta Credit-strategiaansa kahden velkarahaston kautta, joiden neuvonantajana toimii CapMan-konserniin kuuluva itsenäinen partnership, Nest Capital.

Nest Capital toimii neuvonantajana kahdelle yhteensä yli 200 milj. euron suuruiselle rahastolle, jotka tekevät pääosin unitranche- ja mezzanine-muotoisia velkasijoituksia Pohjoismaissa toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Mezzanine-, eli välirahoitus, rahoitus on ollut osana CapManin sijoitustoimintaa vuodesta 1995 lähtien. CapMan on kerännyt yhteensä lähes 700 milj. euron sitoumukset mezzanine-rahastoihin ja tehnyt tähän mennessä mezzanine-sijoituksen yli 50 yritykseen Pohjoismaissa.

Credit-rahastot

Rahasto Vuosi Kerätty Status
Nest Capital Fund III 2021 109 m€ Actively investing
Nest Capital 2015 2016 €100m Value creation & exit