Skip to content

CapMan Real Estate avyttrar en skolfastighet i Stockholmsområdet tidigare än planerat

22/09/2016

apMan Real Estate           Pressmeddelande                           22.9.2016 kl. 13.00 CEST / 14.00 EEST

CapMan Real Estate avyttrar en skolfastighet i Stockholmsområdet tidigare än planerat

CapMan Nordic Real Estate har tecknat avtal om att sälja en fastighet nyttjad av Internationella Engelska Skolan i Älvsjö, södra Stockholm, efter att ombyggnationen av fastigheten från kontor till skola genomförts framgångsrikt. Köparen är Fastighets AB Stenvalvet, ett svenskt fastighetsbolag som äger och utvecklar samhällsfastigheter.

CapMan Real Estate investerade i den 7 930 kvadratmeter stora kontorsbyggnaden i augusti 2015, med intentionen att bygga om fastigheten till moderna skollokaler åt Internationella Engelska Skolan (IES). IES tecknade samtidigt ett långsiktigt hyresavtal för hela fastigheten. Ombyggnadsarbetet har utförts enligt plan och skolan slog upp sina dörrar i augusti i år.

“Älvsjö är en snabbväxande stadsdel med hög efterfrågan på service och vårt skolprojekt har mötts av ett stort intresse från elever och deras familjer. Även intresset från investerare har varit starkt. Vi är mycket glada över det smidiga samarbetet med IES i Älvsjö och ser fram emot att fortsätta vår goda relation i andra framtida projekt” säger Ed Williams, Senior Partner på CapMan Real Estate.

Engelska Skolan är CapMan Nordic Real Estates fjärde avyttring. Fonden, med ett kapital om 273 miljoner euro, fokuserar på att förvärva kontor, handels- och bostadsfastigheter belägna i etablerade delmarknader i nordiska storstäder. Fonden grundades 2013.

 

För mer information, kontakta:

Ed Williams, Senior Partner, CapMan Real Estate, tel. +46 8 445 1051

 

CapMan www.capman.com

CapMan är ett ledande nordiskt investerings- och förvaltningsbolag. I mer än 25 år har vi utvecklat företag och fastigheter och främjat deras hållbara tillväxt. Vårt engagemang bygger på att förstå våra kunders behov på en ständigt föränderlig marknad. Vårt mål är att förse våra investerare med attraktiv avkastning och innovativa lösningar samtidigt som vi erbjuder värdefull service för investeringspartnerskap, tillväxtorienterade företag och hyresgäster. Våra självständiga investeringspartnerskap – Buyout, Real Estate, Russia och Nest Capital – samt vårt intressebolag Norvestia ansvarar för investeringar samt värdeskapande. CapMans tjänster inkluderar finansiering, inköpsverksamhet och fondförvaltning för både interna och externa kunder. Vi sysselsätter cirka 100 professionella kapitalinvesterare och förvaltar fonder till ett sammanlagt värde av cirka 2,8 miljarder euro.