Rakennamme arvoa menestyvän yhteiskunnan eduksi

Rakennamme arvoa menestyvän yhteiskunnan eduksi

CapMan on listaamattoman markkinan edelläkävijä Pohjoismaissa. Rahastomme sijoittavat kiinteistöihin, infrastruktuuriin, luonnonvaroihin, sekä listaamattomiin yrityksiin. Tarjoamme myös innovatiivisia sijoitusratkaisuja. Rakennamme arvoa menestyvän yhteiskunnan puolesta yhdessä kohteidemme ja sijoittajiemme kanssa.

Lue lisää

CapManin vastuullisuusraportti vuodelta 2023 on julkaistu

CapManin vastuullisuusraportti vuodelta 2023 on julkaistu

Näin ajamme muutosta

Lue raportti täältä (englanniksi)

Rakennamme pohjoismaisia menestystarinoita

Rakennamme pohjoismaisia menestystarinoita

CapMan Buyout sijoittaa keskisuuriin listaamattomiin yrityksiin Pohjoismaissa. Kohteemme ovat kasvutarinoita, oman osa-alueensa markkinajohtajia, vahvan yrityskulttuurin omaavia yrityksiä ja intohimoisia yrittäjiä. Tiimimme on rakentanut pohjoismaisia menestystarinoita 30 vuotta.

Private Equity - Buyout

Sijoitamme kasvuun

Sijoitamme kasvuun

CapMan Growth tekee vähemmistösijoituksia pohjoismaisiin kasvuyhtiöihin ja sijoittaa yrittäjinä toisiin yrittäjiin.

Private Equity - Growth

Olemme aidosti pohjoismainen kiinteistö­sijoittaja

Olemme aidosti pohjoismainen kiinteistö­sijoittaja

CapMan Real Estate sijoittaa kiinteistöihin sektorista riippumatta sekä arvonluonti- että tuottokulmalla Pohjoismaissa.

Real Estate

Rakennamme pohjoismaista infrastruktuuria

Rakennamme pohjoismaista infrastruktuuria

CapMan Infra sijoittaa energia-, liikenne- ja telekommunikaatio­infrastruktuuriin Pohjoismaissa. Olemme sitoutunut jaaktiivinen omistaja joka tuo kohteisiin operatiivisia parannuksia.

Infra

Tarjoamme varallisuuden hallinnoinnin palveluja

Tarjoamme varallisuuden hallinnoinnin palveluja

Tarjoamme kokonaisvaltaisia varallisuuden hallinnoinnin palveluja, jotka kattavat sekä listatun että listaamattoman markkinan, sekä omistusten läpivalaisua ja teknologiavetoista raportointia.

Palvelut

TOIMINTAMME

Tuemme kasvua ja menestystä sijoittamalla aktiivisesti koko listaamattoman markkinan kirjoa hyödyntäen.   

Liiketoiminta-alueemme

Hankimme muuntautumiskykyisiä kiinteistöjä, joita voidaan kehittää joko parantamalla niiden toiminnallisuuksia tai muokkaamalla niiden käyttötarkoitusta. Haemme myös korkealaatuisia sijoituskohteita, jotka mahdollistavat hyvän riskikorjatun tuoton sijoittajille.

Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja paikallisille infrastruktuurikohteiden omistajille. Kohteiden hallinnointiyhtiönä olemme keskeisessä asemassa varmistamaan yhteisöille tärkeän infrastruktuurin toimivuutta. Sijoitamme lähinnä rahastoistamme, mutta voimme myös tehdä mandaattipohjaisia sijoituksia rahaston toiminnan ulkopuolella.

Toimintamme keskittyy kestävien metsäsijoitusten, luontokohteiden ja metsähiilinielujen hallinnointiin sekä arvon kehittämiseen Euroopassa ja kehittyvillä markkinoilla. Katsomme metsäkohteisiin ja luontovaroihin sijoittamisen olevan ympäristön ja ihmisten kannalta vastuullista toimintaa, joka edistää kestävää, vähähiilistä kehitystä ja luo tuottoja sijoittajille. 

Sitoutuneet sijoitustiimimme ja kokenut neuvonantajaverkostomme kehittävät ja toteuttavat kasvustrategioita, rakentavat kansainvälisiä organisaatioita, tekevät yritysostoja ja järjestävät rahoitusta.

Palvelemme sijoittajia, jotka haluavat pääsyn parhaisiin listattuihin ja listaamattomiin tuotteisiin, sekä kasvaviin yrityksiin, jotka haluavat tehostaa liiketoimintaansa suoraviivaistamalla hankintaansa.

Salkussamme

Viimeisimmät uutiset

Vastuullisuus

Vastuullisuus on osa toimintaperiaatteitamme. Aktiivisina omistajina CapManin hallinnoimat rahastot voivat ajaa muutoksia laajlla mittakaavalla.

Aktiivisena omistajana CapMan on sitoutunut huomioimaan vastuullisia liiketoimintatapoja sijoitusanalyysissa ja päätöksentekoprosesseissa pitkäjänteisesti niin omassa toiminnassaan kuin myös kohdeyritysten ja kiinteistökohteiden osalta. Käytämme erityisesti ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin liittyviä tulosmittareita, jotka arvioivat toimintaa kestävän kehityksen, eettisyyden ja hyvien hallintotapojen näkökulmasta.

Lue lisää

PRI on kansainvälinen sijoittajien muodostama verkosto, joka tekee yhteistyötä vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteutumisen puolesta käytännössä. CapMan allekirjoitti PRI:n jo vuonna 2012. PRI:n allekirjoittaneiden tahojen osalta arvioidaan vuosittain periaatteiden noudattamista sijoituspolitiikassa ja -käytännöissä.

Lue lisää

CapMan on aktiivinen kasvavia yrityksiä, kiinteistöjä ja infrastruktuurikohteita hallinnoiva yhtiö. Aktiivisina omistajina CapManin hallinnoimat rahastot voivat ajaa muutoksia laajalla mittakaavalla.

Lue lisää viimeisimmästä raportistamme.

Vastuullinen sijoittaminen 2021

CapMan antaa kestävyyteen liittyviä tietoja EU:n rahoituspalvelusektoria koskevan asetuksen mukaisesti (SFDR)

Lue lisää