Osakkeenomistajat

Nämä sivut tarjoavat perusteellista tietoa sijoittajille ja osakkeenomistajille. Tutustu taloudelliseen kehitykseemme, osake- ja omistustietoihin, osinkoihin ja hallinnolliseen rakenteeseemme. Löydä viimeisimmät raportit ja tiedotteet. Asetamme sijoittajasuhteissa etusijalle avoimen viestinnän ja läpinäkyvyyden.

CapManista

CapMan on johtava pohjoismainen pääomasijoitusalan asiantuntija. Olemme vastuullinen ja aktiivinen omistaja, joka keskittyy luomaan arvoa kiinteistöissä, infrastruktuurikohteissa, luonnonvaroissa sekä listaamattomissa yrityksissä. Pohjoismaiset juuremme nojaavat yli 30 vuoden historiaan ja kädenjälkemme sekä verkostomme ovat kansainväliset.

Ajankohtaista

CapMan on julkaissut 1 – 3 2024 osavuosikatsauksen perjantaina 3.5.2024

event

1-3 2024 Osavuosikatsaus

pdf | May 03, 2024

1-3 2023 osavuosikatsauksen tulokset webcast

webcast

CapMan vuonna 2023

Rakennamme tänään sellaista yhteiskuntaa, jonka haluamme nähdä vuonna 2040. Pääomasijoittamisen pitkäjänteisyys mahdollistaa visiomme tulevaisuudesta, kun toteutamme aktiivista ja kestävyystekijöitä integroivaa arvonluontia. Lue lisää vuosikertomuksestamme.

Uusimmat raportit

Uusimmista raporteistamme selviää, miten rakennamme arvoa menestyvän yhteiskunnan hyväksi samalla kun edistämme kestävää muutosta ja pyrimme strategisiin tavoitteisiimme.

1-3 2024 Osavuosikatsaus

pdf | May 03, 2024

Vuosikertomus 2023

pdf | Mar 04, 2024

Tilinpäätös 2023

pdf | Mar 04, 2024

Vastuullisuusraportti 2023 (englanniksi)

pdf | Apr 24, 2024

Avainluvut

kasvu

>15%

Hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan keskimääräinen vuotuinen kasvutavoite.

oman pääoman tuotto

>20%

Keskimääräinen vuotuinen kasvutavoite.

omavarisuusaste

>50%

Keskimääräinen vuotuinen kasvutavoite.

Strateginen tavoitteemme on kaksinkertaistaa hallinnoitavat pääomamme 10 miljardiin euroon seuraavan viiden vuoden aikana. Arvonluonti asiakkaille pysyy strategian ytimessä, mikä puolestaan tukee arvonluontia osakkeenomistajille kasvun ja tuloksen parantumisen kautta.


Mikä on CapManin sijoitusstrategia?

Jokaisella sijoitusalueella ja rahastolla on oma tarkasti määritelty sijoitusstrategia. Tavoitteenamme on kasvattaa kohdeyritystemme sekä kiinteistö- ja infrastruktuurisijoitustemme arvoa tai tuottoprofiilia. Saavutamme tämän huolellisen kohteiden valinnan lisäksi asettamalla arvonluonnille selkeät tavoitteet ja aktiivisesti vaikuttamalla arvonluontiin sijoitusprosessin jokaisessa vaiheessa. Menestyksekkään sijoituksen taustalla on motivoitunut ja osaava eri toimialat ja tilanteet tunteva tiimi. Tavoitteenamme on palkata parhaat ammattilaiset sekä CapManille että kohdeyrityksiin. CapMan sijoittaa pääomasijoitusluokkaan, pääosin omiin rahastoihimme, myös omasta taseestamme.

CapMan kohtaa toiminnassaan useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat toteutuessaan vaikuttaa yhtiön strategiseen suuntaan, rahoitusasemaan, tulokseen, toimintoihin ja maineeseen. Riskien arviointi sekä niiden hallinta on keskeinen osa onnistunutta liiketoimintaa.

CapManin osakkeen historiallinen kehitys