CapManin vastuullisuusraportti vuodelta 2022 on julkaistu

CapManin vastuullisuusraportti vuodelta 2022 on julkaistu

Lue raportti (englanniksi)

Vastuullisuus CapManilla

CapManilla meitä ohjaa missiomme rakentaa arvoa yhteiskunnalle. Haluamme olla positiivinen voima yhteiskunnassa ja toimia roolimallina sijoittajillemme ja kohdeyhtiöillemme. Kestävä kehitys on tämän positiivisen vaikutuksen maksimoimista.

Aktiivisena pohjoismaisena omistajana mahdollistamme muutoksen kohti hyvin hallinnoituja, ympäristön ja sosiaalisten tekijöiden kannalta kestävämpiä yrityksiä ja kohteita. Vaikuttavuutemme syntyy siitä, että teemme päätöksiä, ohjaamme kohti selkeitä kestävyystavoitteita ja tavoittelemme aktiivisesti sellaisia sijoituskohteita, jotka tarjoavat mahdollisuuksia lieventää yhteiskunnallisia ongelmia tai ympäristöhaasteita. Listaamattoman markkinan toimijana kestävä kehitys tarkoittaa meille ennen kaikkea kohteidemme tukemista siirtymässä kohti kestävämpää liiketoimintaa.

Kestävän kehityksen tiekartta ja tavoitteemme

Kestävyysstrategiamme keskiössä on roolimme aktiivisena omistajana. Vaikuttavuutemme syntyy asemamme kautta – teemme päätöksiä ja vaikutamme konserninlaajuisesti sekä kohteissa hallinnoitavien rahastojemme kautta. Ohjaamme kohdeyhtiöitämme ja kiinteistöjämme kohti selkeitä kestävyystavoitteita. Tavoittelemme aktiivisesti mahdollisuuksia lieventää yhteiskunnallisia ongelmia tai ympäristöhaasteita.

CapMan on sitoutunut luomaan kestävää tulevaisuutta vastaamalla ilmastohaasteisiin sekä hyödyntämällä resursseja tehokkaasti. Olemme asettaneet lyhyen, keskivaiheen, ja pitkän tähtäimen tavoitteita, jotka pohjautuvat pyrkimykseemme rakentaa menestyvää taloutta sekä lisätä työn merkityksellisyyttä ja työpaikkojen monimuotoisuutta. Tavoitteita on asetettu CapMan-konernille sekä sijoitusalueillemme. Jatkamme toimintatapojemme kehittämistä sekä siirtymää kohti pitkän tähtäimen tavoitteitamme.

Tiekartta ja tavoitteet

Kestävyys CapMan Real Estatella

Visionamme on kehittää ihmislähtöisiä kiinteistöjä nettopositiivisella ympäristövaikutuksella. Tavoitteenamme on synnyttää houkuttelevia tuottoja sijoittajillemme samalla kun edistämme kiinteistöalan vihreää siirtymää, optimoiden kiinteistöjemme elinkaarenaikaisen arvonluonnin kaikille sidosryhmille, ympäristöstä paikallisiin yhteisöihin.

Kestävyystavoitteet ja -ohjelma

Kestävyyteen liittyvät tiedot

Tämä ilmoitus koskee CapMan AIFM Oy:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamista rahoituspalvelusektorilla -asetuksen (EU) 2019/2088 (”SFDR”) mukaisesti.

Lue lisää

CapMan ottaa huomioon sijoituspäätöstensä pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin. Tämä ilmoitus on CapManin yhdistetty ilmoitus pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin ja kattaa viitekauden, joka alkaa 1. päivänä tammikuuta 2022 ja päättyy 31. päivänä joulukuuta 2022.

PAI-ilmoitus (suomenkielinen tiivistelmä)

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuodesta 2012

PRI on kansainvälinen sijoittajien muodostama verkosto, joka tekee yhteistyötä vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteutumisen puolesta käytännössä. PRI:n allekirjoittaneiden tahojen osalta arvioidaan vuosittain periaatteiden noudattamista sijoituspolitiikassa ja -käytännöissä. CapMan allekirjoitti PRI:n jo vuonna 2012 yhtenä ensimmäisistä pääomasijoitusalan toimijoista Pohjoismaissa.

PRI Transparency Report 2023 (englanniksi)

PRI Summary Scorecard 2023 (englanniksi)

Rakennamme arvoa yhteiskunnalle aktiivisen omistajuuden kautta

Yhteistyössä