CapManin vastuullisuusraportti vuodelta 2023 on julkaistu

CapManin vastuullisuusraportti vuodelta 2023 on julkaistu

Lue raportti (englanniksi)

Vastuullisuus CapManilla

CapManilla meitä ohjaa missiomme rakentaa arvoa yhteiskunnalle. Haluamme olla positiivinen voima yhteiskunnassa ja toimia roolimallina sijoittajillemme ja kohdeyhtiöillemme. Kestävä kehitys on tämän positiivisen vaikutuksen maksimoimista.

Aktiivisena pohjoismaisena omistajana mahdollistamme muutoksen kohti hyvin hallinnoituja, ympäristön ja sosiaalisten tekijöiden kannalta kestävämpiä yrityksiä ja kohteita. Vaikuttavuutemme syntyy siitä, että teemme päätöksiä, ohjaamme kohti selkeitä kestävyystavoitteita ja tavoittelemme aktiivisesti sellaisia sijoituskohteita, jotka tarjoavat mahdollisuuksia lieventää yhteiskunnallisia ongelmia tai ympäristöhaasteita. Listaamattoman markkinan toimijana kestävä kehitys tarkoittaa meille ennen kaikkea kohteidemme tukemista siirtymässä kohti kestävämpää liiketoimintaa.

Kestävän kehityksen tiekartta ja tavoitteemme

Kestävyysstrategiamme keskiössä on roolimme aktiivisena omistajana. Vaikuttavuutemme syntyy asemamme kautta – teemme päätöksiä ja vaikutamme konserninlaajuisesti sekä kohteissa hallinnoitavien rahastojemme kautta. Ohjaamme kohdeyhtiöitämme ja kiinteistöjämme kohti selkeitä kestävyystavoitteita. Tavoittelemme aktiivisesti mahdollisuuksia lieventää yhteiskunnallisia ongelmia tai ympäristöhaasteita.

CapMan on sitoutunut luomaan kestävää tulevaisuutta vastaamalla ilmastohaasteisiin sekä hyödyntämällä resursseja tehokkaasti. Olemme asettaneet lyhyen, keskivaiheen, ja pitkän tähtäimen tavoitteita, jotka pohjautuvat pyrkimykseemme rakentaa menestyvää taloutta sekä lisätä työn merkityksellisyyttä ja työpaikkojen monimuotoisuutta. Tavoitteita on asetettu CapMan-konernille sekä sijoitusalueillemme. Jatkamme toimintatapojemme kehittämistä sekä siirtymää kohti pitkän tähtäimen tavoitteitamme.

Tiekartta ja tavoitteet

Kestävyys CapMan Real Estatella

Visionamme on kehittää ihmislähtöisiä kiinteistöjä nettopositiivisella ympäristövaikutuksella. Tavoitteenamme on synnyttää houkuttelevia tuottoja sijoittajillemme samalla kun edistämme kiinteistöalan vihreää siirtymää, optimoiden kiinteistöjemme elinkaarenaikaisen arvonluonnin kaikille sidosryhmille, ympäristöstä paikallisiin yhteisöihin.

Kestävyystavoitteet ja -ohjelma

Politiikat

This statement includes mandatory disclosures under Regulation of the European Parliament and of the Council on Sustainability-Related Disclosures in the financial services sector (EU) 2019/2088 (“SFDR”). Access our SFDR statement here.

SFDR statement

CapMan ottaa huomioon sijoituspäätöstensä pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin. Tämä ilmoitus on CapManin yhdistetty ilmoitus pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin kattaa viitekauden, joka alkaa 1. päivänä tammikuuta 2022 ja päättyy 31. päivänä joulukuuta 2022. Lue suomenkielinen tiivistelmä ilmoituksesta alla.

PAI-ilmoitus (suomenkielinen tiivistelmä)

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuodesta 2012

The PRI initiative is an international network of investors working together to put the principles for responsible investment into practice. The initiative aims to help integrate ESG issues into investment practices. Every year the PRI signatories are evaluated against the implementation of these principles in their investment policies and practices. CapMan became a signatory in 2012 among the first private equity firms in the Nordics.

PRI Transparency Report 2023

PRI Summary Scorecard 2023

Rakennamme arvoa yhteiskunnalle aktiivisen omistajuuden kautta