Velkasijoittajat

Tältä sivulta löytyy tietoja CapManin liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjalainoista.


60 milj. euron kestävyystavoitteisiin sidottu joukkovelkakirjalaina (2024)

CapMan ilmoitti 3.6.2024 laskevansa liikkeeseen 60 miljoonan euron suuruisen kestävyystavoitteisiin sidotun vakuudettoman joukkovelkakirjalainan (”Joukkovelkakirjalaina”). Joukkovelkakirjalaina erääntyy 10.6.2029 ja sille maksetaan lähtökohtaisesti kiinteää 6,500 prosentin vuotuista korkoa. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivä on 10.6.2024.

Joukkovelkakirjalaina lasketaan liikkeeseen CapManin 24.5.2024 tällä sivulla julkaistun uuden kestävyystavoitteisiin sidottujen joukkovelkakirjalainojen viitekehyksen mukaisesti.

Ylläolevaan liittyviä tiedotteita:

Keskeiset dokumentit

Tutustu asiakirjoihin, jotka liittyvät harkinnan alla olevaan uuden kestävyystavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun.

CapMan Sustainability-Linked Bond Framework

pdf | May 24, 2024

Second Party Opinion (SPO)

pdf | May 24, 2024

CapMan Plc Prospectus 2024

pdf | Jun 11, 2024

Agency Agreement 2024

pdf | Jun 11, 2024

Kestävyystavoitteet

Kestävyystavoitteet ovat osa CapManin vuosiraportointia.

Vuosikertomus 2023

pdf | Mar 04, 2024

Vastuullisuusraportti 2023 (englanniksi)

pdf | Apr 24, 2024

40 milj. euron kestävyystavoitteisiin sidottu joukkovelkakirjalaina (2022)

CapMan ilmoitti 6.4.2022  laskevansa liikkeeseen 40 miljoonan euron suuruisen kestävyystavoitteisiin sidotun vakuudettoman joukkovelkakirjalainan ensimmäisenä liikkeeseenlaskijana Suomessa. Joukkovelkakirjalaina erääntyy 13.4.2027 ja sille maksetaan lähtökohtaisesti kiinteää 4,500 prosentin vuotuista korkoa. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivä on 13.4.2022.

Joukkovelkakirjalaina lasketaan liikkeeseen CapManin kestävyystavoitteisiin sidotun rahoituksen viitekehyksen mukaisesti (Sustainability-Linked Finance Framework). Asettamiensa kestävyystavoitteiden kautta CapMan on sitoutunut Science Based Targets -aloitteen (SBTi) nollahiilisyysstandardiin (Net-Zero Standard) auttaakseen portfolioyrityksiään, omaisuuseriään ja lopulta sidosryhmiään siirtymässä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Lisäksi CapMan pyrkii integroimaan kestävyystavoitteita osaksi sen johtoryhmän kannustinohjelmaa yhtenäistääkseen päätöksentekijöiden kannustimia kestävyystavoitteiden kanssa ja edistääkseen kestävyyteen liittyvien asioiden priorisointia päivittäisessä tekemisessä.

Joukkovelkakirjalainaan liittyviä tiedotteita

27.4.2023: CapMan on saavuttanut molemmat sen vuonna 2022 liikkeeseen laskemaa 40 miljoonan euron kestävyystavoitteisiin sidottua joukkovelkakirjalainaa koskevat kestävyystavoitteet

13.4.2022: CapManin 40 miljoonan euron kestävyystavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla; listalleottohakemus jätetty

13.4.2022: 2023 erääntyvän joukkovelkakirjalainan vapaaehtoisen lunastuksen lunastusehto on täyttynyt

6.4.2022: CapMan laskee liikkeeseen 40 miljoonan euron kestävyystavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan ensimmäisenä liikkeeseenlaskijana Suomessa

4.4.2022: CapMan harkitsee kestävyystavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa vuonna 2023 erääntyvän joukkovelkakirjalainansa vapaaehtoisesta täysimääräisestä lunastuksesta

4.4.2022: CapMan julkistaa kestävyystavoitteisiin sidotun rahoituksen viitekehyksen (Sustainability-Linked Finance Framework)

Lainaan liittyvät dokumentit

Tutustu asiakirjoihin, jotka liittyvät 40 miljoonan euron kestävyystavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun.

CapMan vastuullisuusraportti 2022 (englanniksi)

pdf | Jun 09, 2023

CapMan Sustainability-Linked Finance Framework

pdf | Apr 04, 2022

Second Party Opinion (SPO)

pdf | Apr 04, 2022

CapMan Plc Prospectus 2022

pdf | Apr 13, 2022

Kestävyystavoitteet

Kestävyystavoitteet ovat osa CapManin vuosiraportointia.

Vuosikertomus 2023

pdf | Mar 04, 2024

CapMan Sustainability Report 2022

pdf | Jun 09, 2023

50 milj. euron joukkovelkakirjalaina (2020)

CapMan Oyj tiedotti 2.12.2020 50 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta. Joukkovelkakirjalainasta saatavat varat on tarkoitus käyttää CapManin tiettyjen olemassa olevien velkojen uudelleenrahoittamiseen, mukaan lukien takaisinostotarjouksella toteutettavan CapManin olemassa olevan joukkovelkakirjalainan osittaisen takaisinoston rahoittamiseen. Joukkovelkakirjalaina erääntyy 9.12.2025 ja sille maksetaan kiinteää 4,000 prosentin vuotuista korkoa.

Lainaan liittyvät dokumentit

Englanninkielinen listalleottoesite, joka liittyy joukkovelkakirjalainen ottamiseen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä, sekä listalleottoesitteeseen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla alla olevan linkin kautta.

CapMan Plc Prospectus 2020

pdf | Dec 10, 2020