Skip to content

CapMan on saavuttanut molemmat sen vuonna 2022 liikkeeseen laskemaa 40 miljoonan euron kestävyystavoitteisiin sidottua joukkovelkakirjalainaa koskevat kestävyystavoitteet

27/04/2023

CapMan Oyj:n tiedote 27.4.2023 klo 9.30

CapMan on saavuttanut molemmat sen vuonna 2022 liikkeeseen laskemaa 40 miljoonan euron kestävyystavoitteisiin sidottua joukkovelkakirjalainaa koskevat kestävyystavoitteet

CapMan on saavuttanut kestävyystavoitteet, joilla arvioidaan sen kestävyystavoitteisiin sidotun, huhtikuussa 2027 erääntyvän 40 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan kestävyyttä. Tavoitteet saavutettiin etuajassa.

Kestävyystavoite 1: SBTi (Science Based Targets initiative) -aloite hyväksyy CapManin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissuunnitelman.

CapMan on asettanut itselleen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet, jotka noudattavat lyhyen aikavälin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissuunnitelmaa ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaista 1,5 asteen skenaariota. SBTi on hyväksynyt tavoitteet ja julkaissut ne verkkosivuillaan osoitteessa www.sciencebasedtargets.org.

Scope 1- ja 2-päästötavoitteet: CapMan Oyj sitoutuu vähentämään Scope 1- ja 2-luokkien absoluuttisia kasvihuonekaasupäästöjä 51 prosentilla vuoteen 2032 mennessä vertailuvuodesta 2021. CapMan Oyj sitoutuu nostamaan vuotuisen uusiutuvan sähkön hankintansa 46 prosentista (2021) 100 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Scope 3 -päästötavoitteet: CapMan Oyj:n koko salkun laajuiset Scope 3 -päästötavoitteet kattavat 72 prosenttia kaikesta yhtiön hallinnoimaan omaisuuteen liittyvästä sijoitus- ja lainatoiminnasta vuodesta 2022 eteenpäin. Pakolliset toimet ovat vuodesta 2022 lähtien kattaneet 82 prosenttia kaikesta CapMan Oyj:n hallinnoimaan omaisuuteen liittyvästä sijoitus- ja lainatoiminnasta, kun taas vapaaehtoiset toimet ovat kattaneet 18 prosenttia.

  • Pääomasijoitukset: CapMan Oyj sitoutuu siihen, että 54,5 prosenttia sen hallinnoiman omaisuuden soveltuvista pääomasijoituskohteista asettaa itselleen SBTi:n hyväksymät tavoitteet vuoteen 2027 mennessä ja 100 prosenttia vuoteen 2032 mennessä. Nämä tavoitteet noudattavat SBTi:n Portfolio Coverage Approach -menetelmää.
  • Kiinteistöt: CapMan Oyj sitoutuu kiinteistösalkkunsa osalta vähentämään suoriin investointeihinsa kuuluvien asuinrakennusten kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosentilla neliömetriä kohti vuoteen 2032 mennessä vertailuvuodesta 2021. CapMan Oyj sitoutuu kiinteistösalkkunsa osalta vähentämään suoriin investointeihinsa kuuluvien palvelurakennusten kasvihuonekaasupäästöjä 72 prosentilla neliömetriä kohti vuoteen 2032 mennessä vertailuvuodesta 2021. Nämä tavoitteet noudattavat SBTi:n Sectoral Decarbonization Approach (SDA) -menetelmää.

Kestävyystavoite 2: CapMan sisällyttää kestävyystavoitteet johtoryhmänsä muuttuviin palkkioihin.

Yhtiön hallitus on sisällyttänyt kestävyystavoitteet johtoryhmän pitkän aikavälin suoriteperusteiseen osakepalkkio-ohjelmaan, joka on yhteydessä CapManin kokonaiskestävyystavoitteisiin. CapManin suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma vuosille 2022–2025 sisältää osakepalkkiokomponentin, joka ansaitaan esimerkiksi seuraavien kestävyystavoitteiden saavuttamisen perusteella:

  • tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden asettaminen, niiden hyväksyttäminen Science Based Targets -aloitteella ja sen jälkeen kasvihuonekaasupäästöjen vähennyssuunnitelman noudattaminen;
  • työntekijöiden nettosuositteluindeksin (eNPS) pitäminen vuosittain yli 50:ssä;
  • relevanttien ja mitattavissa olevien ESG-tavoitteiden sisällyttäminen CapMan-konsernin bonusohjelmaan kaikkien siihen oikeutettujen työntekijöiden osalta. ESG-tavoitteiden tulisi kattaa vähintään 5 prosenttia työntekijöiden arviointiperusteista huhtikuuhun 2025 mennessä;
  • sukupuolten tasa-arvoa koskevien keskipitkän ja pitkän aikavälin prosenttitavoitteiden asettaminen vuoden 2023 loppuun mennessä, mukaan lukien johtoryhmän ja partneritason nimityksiä koskevat tavoitteet sekä uusia rekrytointeja koko CapMan-organisaatiossa koskevat tavoitteet. CapManin tulisi saavuttaa keskipitkän aikavälin tavoite (joka asetetaan vuoden 2023 loppuun mennessä) huhtikuuhun 2025 mennessä.

”Olemme iloisia siitä, että olemme saavuttaneet kestävyystavoitteisiin sidottua joukkovelkakirjalainaamme koskevat kestävyystavoitteet reilusti aikataulusta edellä. Jatkamme nyt matkaamme hyväksytyllä, 1,5 asteen skenaarion mukaisella päästövähennyspolullamme sekä työtämme koko konsernin kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi,” toteaa CapManin talousjohtaja Atte Rissanen.

CapMan raportoi näiden tulostavoitteiden edistymisestä myöhemmin keväällä julkaistavassa kestävyystavoitteisiin sidotun rahoituksen edistymisraportissa.

Lisätietoja:

Linda Tierala, johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet, CapMan Oyj, puh. 040 5717 895

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä noin viiden miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Olemme asettaneet tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C skenaarion mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluu hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin palveluksessa on noin 190 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi