Uusi mahdollisuus menestykseen

Uusi mahdollisuus menestykseen

CapMan Special Situations sijoittaa taloudellisessa murrosvaiheessa oleviin yrityksiin, niiden kehittämiseen sekä tervehdyttämiseen. Luomme yrityksille uusia menestymisen edellytyksiä tarjoamalla taloudellista liikkumavaraa, joustavia rahoitusratkaisuja ja osaamista.

MEISTÄ

Toimintamme keskiössä ovat joustavat omaan pääomaan ja velkojen uudelleenjärjestelyyn liittyvät rahoitusratkaisut sekä vaativat rakenneuudistukset ja operatiiviset muutosprosessit. Keskitymme pääosin suomalaisiin keskisuuriin yrityksiin, joiden liikevaihto on tyypillisesti 20–300 miljoonan euron suuruusluokassa. Olemme erikoistuneet vaativien strategisten ja operatiivisten muutosten läpivientiin, taloudellisiin uudelleenjärjestelyihin ja yrityssaneerauksiin, joissa kannattavan kasvun edellytykset voidaan hallitusti varmistaa.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä yritysten johtoryhmien, omistajien, pankkien ja sijoittajien kanssa rakentaen kohdeyrityksille uusia menestymisen edellytyksiä, tuottaen arvoa sijoittajillemme ja edistäen yhteiskunnallista hyvinvointia ja vastuullisuutta.

Ratkaisumme

Tarjoamme joustavia omaan pääomaan ja velkojen uudelleenjärjestelyyn liittyviä rahoitusratkaisuja liiketoiminnan tervehdyttämisen tukemiseksi.

Voimme tulla kohdeyrityksiin enemmistöomistajiksi tai rahoittaa toimintaa joustavilla oman pääoman ehtoisilla vähemmistösijoituksilla tai velkojen uudelleenjärjestelyyn liittyvillä rahoitusratkaisuilla. Voimme myös ottaa hallintaamme yrityksellä jo käytössä olevia rahoitusinstrumentteja. Tyypillinen sijoituksemme on 10–25 miljoonan euron kokoluokassa.

Tarjoamme kokonaisvaltaista tukea kohdeyritysten uudelleenasemoimiseksi ja tarvittavien operatiivisten muutosten toteuttamiseksi. Operatiiviset neuvonantajamme ja asiantuntijamme ovat maamme kokeneimpia muutosjohtajia, kattaen kaikki tärkeimmät elinkeinoelämän osa-alueet. Operatiivisen lähestymistapamme ja tukemme avulla yritykset voivat toteuttaa laajamittaisia muutoksia nopeasti.

Olemme vastuullinen sijoittaja ja tavoitteenamme on edistää yhteiskunnan hyvinvointia varmistamalla, että elinkelpoiset yritykset pääsevät haastavien vaiheiden yli ja voivat jälleen menestyä. Varmistamme, että kohdeyrityksissä toteutetaan ympäristön kannalta kestäviä käytäntöjä ja lisätään hallinnon avoimuutta ja ammattitaitoa.

Rahastomme

Rahasto Vuosi Kerätty Status
CapMan Special Situations Fund 2021 77 m€ Actively investing