Visio & strategia

CapMan on johtava pohjoismainen pääomasijoitusalan asiantuntija. Tämä edelläkävijyys heijastuu myös työskentelytapoihimme. Juuremme ovat pohjoismaissa, mutta kädenjälkemme ja verkostomme ovat kansainväliset.

Missiomme on rakentaa arvoa menestyvän yhteiskunnan eduksi.

Rakennamme paremmin johdettuja ja vakaampia yrityksiä edistäen taloudellista hyvinvointia. Työpaikat ja innovaatiot puolestaan luovat paremmat edellytykset yhteiskunnalliselle kehitykselle. Sijoitamme myös kiinteistöihin ja infrastruktuurikohteisiin, sillä uskomme, että laadukkaat ympäristöt ja hyödykkeet ovat toimivan yhteiskunnan perustuksia.

Visiomme on olla vastuullisin pääomasijoittaja pohjoismaissa.

Haluamme olla positiivinen voima yhteiskunnassa ja toimia roolimallina sijoittajillemme ja kohdeyhtiöillemme. Kestävä kehitys on tämän positiivisen vaikutuksen maksimoimista.


Arvomme

Tilaa

Aktiivinen omistajuuus

Aktiivinen omistajuus on kaiken toimintamme perusta. Tarjoamme proaktiivisesti innovatiivisia ja käytännönläheisiä ratkaisuja. Luomme pysyvää arvoa tekemällä tiivistä yhteistyötä kaikkien sidosryhmiemme kanssa.

sitoutuminen

Olemme sitoutuneet yrittäjähenkisyyteen. Olemme nälkäisiä mutta nöyriä ja rohkaisemme jatkuvaan kehittymiseen ja kasvuun.

korkea moraali

Uskomme rehellisyyteen ja läpinäkyvyyteen. Olemme sekä luotettava kumppani että vastuullinen omistaja ja kunnioittamme kaikkia sidosryhmiämme. Otamme huomioon toimintamme vaikutukset myös pitkällä aikavälillä.

Tilaa

Strateginen tavoitteemme on kaksinkertaistaa hallinnoitavat pääomamme 10 miljardiin euroon.

Strategia on rakennettu CapManin kilpailuetujen ja kasvun vauhdittajien ympärille, jotka lopulta ohjaavat strategisia tavoitteita.Luomme aktiivista arvoa osakkeenomistajillemme ja rahastosijoittajillemme näiden painopistealueiden kautta. Kasvava listaamaton markkina, joka kiinnostaa kansainvälisiä sijoittajia, tukee strategiamme toteutusta.

Capmanin kilpailuedut ja kasvun vauhdittajat

tilaa

Huipputason sijoitustuottojen toimittaminen aktiivisen arvonluonnin kautta.

Houkuttelevat tuotot luovat tyytyväisiä asiakkaita ja ovat liiketoimintamme jatkuvuuden perusta.

ESG: integroiminen ydinteemana kaiken liiketoiminnan ytimeen.

Luodaksemme pitkäaikaista arvoa otamme kestävyyden sekä eri sidosryhmien vaatimukset huomioon liiketoiminnassamme.

CapManin kehittäminen huippuosaajien kotina ja alan parhaiden osaajien houkutteleminen.

Ammattilaiset ovat liiketoimintamme perusta, ja investoimme työntekijöiden hyvinvointiin sekä osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Olemassa olevia strategioiden ja tuotteiden laajentaminen.

Suljettujen rahastojen lisäksi olemme merkittävästi kasvattaneet avoimien rahastojen ja mandaattipohjaisten ratkaisujen osuutta tuotevalikoimassamme. Olemme myös lanseeranneet uusia, listaamattomaan markkinaan sijoittavia strategioita perinteisemmän Buyout- ja kiinteistösijoittamisen rinnalla.

Uusien tuotteiden ja yrityskauppamahdollisuuksien tutkiminen strategisen agendan kiihdyttämiseksi.

Olemme hyvässä asemassa kiihdyttääksemme kasvua myös strategisten transaktioiden kautta.

Osakkeenomistajien arvon kasvattaminen yhdistämällä kasvu ja tuottojen laadun parantaminen.

Kasvattamalla liiketoimintaamme kannattavasti huolehdimme osakkeenomistajiemme tarpeista.