Fokus

Sijoitamme pohjoismaiseen infrastruktuuriin rakentaaksemme toimivaa ja kestävää yhteiskuntaa tänään ja tulevaisuudessa.

CapMan Infra sijoittaa erityisesti vakaan tuoton ja alhaisen riskin infrastruktuurikohteisiin energia-, liikenne- ja telekommunikaatiosektoreilla. Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja paikallisille infrastruktuurikohteiden omistajille Pohjoismaissa. Olemme aktiivinen ja sitoutunut omistaja, ja toimintamme perustuu operatiiviseen kehittämiseen. Tiimimme työskentelee Helsingissä ja Tukholmassa.

Sijoitamme kehittääksemme pohjoismaista infrastruktuuria ja toimimme yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa. Kohteiden hallinnointiyhtiönä olemme keskeisessä asemassa varmistamaan yhteisöille tärkeän infrastruktuurin toimivuutta. Sijoittamalla voimme parantaa sähkötuotantoverkkojen toimintavarmuutta, edistää uusiutuvan energian käyttöä sekä vahvistaa yhteiskunnan digitaalista infrastruktuuria. Meille vastuullisuus on keskeinen osa sijoitustoimintaamme. Huomioimalla ympäristöön, yhteiskuntaan sekä hallinnointiin liittyvät kysymykset sijoitustoiminnassamme autamme rakentamaan pitkäaikaista arvoa ja parantamaan tuottoja. Samalla tuemme kohdeyritystemme työntekijöitä ja asiakkaita ympäröivää yhteiskuntaa kehittämällä.

Sektorit

Sijoitamme core ja core+ infrastruktuurikohteisiin seuraavilla sektoreilla:


Kaukolämpö
Sähköverkot
Kaasunjakelu ja -infrastruktuuri
Uusiutuva energia
Energiantuotanto
Vedenjakelu ja jäteveden puhdistus

Energia

 • Kaukolämpö
 • Sähköverkot
 • Kaasunjakelu ja -infrastruktuuri
 • Uusiutuva energia
 • Energiantuotanto
 • Vedenjakelu ja jäteveden puhdistus

Satamat
Lentokentät
Raideliikenteen varastot
Lautat
Varastointi

Liikenne

 • Satamat
 • Lentokentät
 • Raideliikenteen varastot
 • Lautat
 • Varastointi

Mobiilimastot
Digitaalinen infrastruktuuri
Kuituverkot
Datakeskukset

Telekommunikaatio

 • Mobiilimastot
 • Digitaalinen infrastruktuuri
 • Kuituverkot
 • Datakeskukset

Tarinamme

Olemme kumppani paikallisille toimijoille ja koko yhteiskunnalle. Pohjoismaisen historiamme, taustamme ja verkostomme ansiosta tunnemme elämänlaadun kannalta ratkaisevat seikat Pohjoismaissa. Koska me kaikki kutsumme tätä aluetta kodiksemme, jokainen sijoitus on myös sijoitus omaan yhteisöömme.

Etsimme pitkän aikavälin sijoituskohteita, joissa luomme arvoa sekä kohteen loppukäyttäjille että sijoittajille. Meille sijoitus on kannattava ainoastaan silloin, kun se taloudellisten hyötyjen lisäksi luo lisäarvoa myös yhteiskunnalle. Vastuullisuus on keskeinen osa toimintamalliamme.

Sijoitamme pohjoismaiseen infrastruktuuriin rakentaaksemme toimivaa ja kestävää yhteiskuntaa tänään ja tulevaisuudessa.

Sijoitamme pohjoismaiseen infrastruktuuriin

Pohjoismaat ovat vakaa ja houkutteleva markkina pitkäaikaisille infrastruktuurisijoituksille. Kaupungistuminen, muuttuva väestörakenne sekä julkisen talouden paineet luovat kysyntää infrastruktuurikohteiden vaihtoehtoisille rahoitusmuodoille. Sijoittamalla infrastruktuuriin tuemme ja kehitämme alueita Pohjoismaissa. Haja-asutusalueiden tasapuolinen tarve kasvukeskusten kanssa korkealaatuiseen infrastruktuuriin asettaa suuria vaatimuksia kuntapäättäjille. Kasvukeskukset puolestaan kokevat investointipaineita väestönkasvun ansiosta. Tästä syystä tarve investoinneille kasvaa.