Johtoryhmä

Tältä sivulta löydät tietoa CapManin johtoryhmästä ja sen jäsenistä. Johtoryhmä toteuttaa hallituksen ja toimitusjohtajan päätöksiä.

Johtoryhmän päätehtävät ovat:

 (i) tiimistrategian, varainhankinnan, resurssien sekä markkinoinnin ja brändin koordinoint

(ii) hallituksen ja toimitusjohtajan/johtoryhmän päätösten toteuttaminen

(iii) päätöksenteon tukeminen aktiivisella informoinnilla ja osallistumisella sekä

(iv) tiimien informointi ja päätösten jalkauttaminen johtoryhmässä sovitulla tavalla


Toimitusjohtaja

CapManin toimitusjohtaja on Pia Kåll (s. 1980, DI). Hän on toiminut tehtävässä 15.3.2023 alkaen.

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot määritellään toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus hyväksyy. Toimitusjohtaja johtaa ja valvoo yhtiön liiketoimintaa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja valtuuksien mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Pääsääntöisesti toimitusjohtaja vastaa itsenäisesti yrityksen operatiivisesta toiminnasta sekä tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvista päätöksistä ja niiden toteuttamisesta. Toimitusjohtaja nimittää liiketoiminta-alueiden vetäjät. Hallitus hyväksyy suoraan toimitusjohtajan alaisuudessa toimivien henkilöiden rekrytoinnit. Toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.