Pohjoismaiset juuret, kansainvälinen vaikutus

Pohjoismaiset juuret, kansainvälinen vaikutus

CapMan on johtava pohjoismainen pääomasijoitusalan asiantuntija. Olemme vastuullinen ja aktiivinen omistaja, joka keskittyy luomaan arvoa kiinteistöissä, infrastruktuurikohteissa, luonnonvaroissa sekä listaamattomissa yrityksissä. Pohjoismaiset juuremme nojaavat yli 30 vuoden historiaan ja kädenjälkemme sekä verkostomme ovat kansainväliset.

Rakennamme arvoa menestyvän yhteiskunnan puolesta.

Rakennamme paremmin johdettuja ja vakaampia yrityksiä edistäen taloudellista hyvinvointia. Työpaikat ja innovaatiot puolestaan luovat paremmat edellytykset yhteiskunnalliselle kehitykselle. Sijoitamme myös kiinteistöihin, infrastruktuurikohteisiin ja luonnonvaroihin, sillä uskomme, että laadukkaat ympäristöt ja hyödykkeet sekä elinvoimainen luonto ovat toimivan yhteiskunnan perustuksia. 

Liiketoiminta-alueemme

Hankimme muuntautumiskykyisiä kiinteistöjä, joita voidaan kehittää joko parantamalla niiden toiminnallisuuksia tai muokkaamalla niiden käyttötarkoitusta. Haemme myös korkealaatuisia sijoituskohteita jotka mahdollistavat hyvän riskikorjatun tuoton sijoittajille.

Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja paikallisille infrastruktuurikohteiden omistajille. Kohteiden hallinnointiyhtiönä olemme keskeisessä asemassa varmistamaan yhteisöille tärkeän infrastruktuurin toimivuutta. Sijoitamme lähinnä rahastoistamme, mutta voimme myös tehdä mandaattipohjaisia sijoituksia rahaston toiminnan ulkopuolella.

Toimintamme keskittyy kestävien metsäsijoitusten, luontokohteiden ja metsähiilinielujen hallinnointiin sekä arvon kehittämiseen Euroopassa ja kehittyvillä markkinoilla. Katsomme metsäkohteisiin ja luontovaroihin sijoittamisen olevan ympäristön ja ihmisten kannalta vastuullista toimintaa, joka edistää kestävää, vähähiilistä kehitystä ja luo tuottoja sijoittajille. 

Sitoutuneet sijoitustiimimme ja kokenut neuvonantajaverkostomme kehittävät ja toteuttavat kasvustrategioita, rakentavat kansainvälisiä organisaatioita, tekevät yritysostoja ja järjestävät rahoitusta.

Palvelemme sijoittajia, jotka haluavat pääsyn parhaisiin listattuihin ja listaamattomiin tuotteisiin, sekä kasvaviin yrityksiin, jotka haluavat tehostaa liiketoimintaansa suoraviivaistamalla hankintaansa.

Arvonluonti

Pääomaa, strategista osaamista ja laaja asiantuntijaverkosto

Kasvaville yrityksille

Pääomaa, strategista osaamista ja laaja asiantuntijaverkosto

Toimivat ja laadukkaat ympäristöt ja hyödykkeet paikallisten kiinteistö- ja infrastruktuurisijoitusten kautta

Pohjoismaisille kaupungeille ja yhteisöille

Toimivat ja laadukkaat ympäristöt ja hyödykkeet paikallisten kiinteistö- ja infrastruktuurisijoitusten kautta

Houkuttelevat tuotot ja innovatiiviset ratkaisut monipuolisen pääomasijoituksiin erikoistuneen tuotevalikoiman kautta

Sijoittajille

Houkuttelevat tuotot ja innovatiiviset ratkaisut monipuolisen pääomasijoituksiin erikoistuneen tuotevalikoiman kautta

Tarinamme

1989: Pohjoismainen pioneeri

1989: Pohjoismainen pioneeri

Riskisijoitukset rantautuvat Yhdysvalloista Eurooppaan, minkä seurauksena mielenkiinto listaamattomia yrityksiä kohtaan kasvaa myös Suomessa. KOPin, Pohjolan ja Programatorin yhteistyöstä syntyy yritysanalyyseihin keskittynyt CapMan, jonka ensimmäiset työntekijät ovat Ari Tolppanen ja Tuomo Raasio.

1990: Ensimmäinen rahasto ja sijoitus

1990: Ensimmäinen rahasto ja sijoitus

CapManin ensimmäinen rahasto Finnventure I on toinen koskaan perustettu riskisijoitusrahasto Pohjoismaissa. Rahastoon kerätty 66 miljoonaa markkaa (noin 11 milj. euroa) on vuonna 1990 varsin huomattava summa. Ensimmäisen sijoitus tehdään Kylpylähotelli Kuusamon tropiikkiin Itä-Suomessa.

1993: Management buyout

1993: Management buyout

CapManin yrittäjähenkiset partnerit ja ensimmäiset työntekijät eli toimitusjohtaja Ari Tolppanen, Vesa Vanha-Honko, Tuomo Raasio ja Olli Liitola päättivät ostaa koko CapManin osakekannan. Vuonna 1994 perustettiin jo CapManin toinen rahasto, johon sijoittajiksi saatiin kotimaisia pankkeja, vakuutusyhtiöitä ja säätiöitä.

1994: Sijoitus itään

1994: Sijoitus itään

CapManin Itäeurooppalainen rahasto Alliance ScanEast Fund L.P. perustettiin 1994. Rahasto on sijoittanut yhteensä 19 miljoonaa euroa seitsemään yhtiöön Puolassa, Baltiassa ja Venäjällä.

1995: Mezzanine-sijoitusten ja rahastojen rahastojen pioneeri

1995: Mezzanine-sijoitusten ja rahastojen rahastojen pioneeri

CapMan ounastelee pääomarahastoihin sijoittavien rahastojen potentiaalin ja on mukana perustamassa Access Capital Partnersia, joka laajentaa instituutioiden mahdollisuuksia hajauttaa sijoituksiaan pääomasijoitusluokassa entisestään. Nykyään Access Capital Partners on johtava eurooppalaisiin pääomarahastoihin sijoittava taho.

CapMan laajentaa toimintaansa mezzanine-sijoituksiin, minkä myötä yhä useampi suomalainen eläkevakuutusyhtiö tulee ensimmäistä kertaa sijoittajaksi CapManin rahastoihin. Tuotteesta tulee hitti ja CapManin hallinnoitavat pääomat kasvavat yli 400 milj. markkaan eli noin 70 milj. euroon. Vuoden loppuun mennessä CapMan työllistää 30 työntekijää.

1999: Teknobuumi

1999: Teknobuumi

CapManin teknologiatiimi tekee yhteistyötä Alta Berkley Associatesin kanssa vuonna 1997 sijoittaakseen eurooppalaisiin teknologiayhtiöihin. CapMan on ensimmäinen pääomasijoitusyhtiö, jonka teknologiayhtiöt listautuvat Helsingin pörssiin.  Aldata listautuu vuonna 1999 ja Satama Interactive vuonna 2000. CapMan sijoittaa Ioboxiin 1999 ja myy osuutensa espanjalaiselle Telefónicalle vuonna 2000.

2001: Listautuminen

2001: Listautuminen

CapMan listautuu Helsingin pörssiin huhtikuussa 2001 yhtenä ensimmäisistä pääomasijoitusyhtiöistä maailmassa.

2004: Laajentuminen Pohjoismaihin

2004: Laajentuminen Pohjoismaihin

CapMan laajentaa toimintaansa listautumisstrategian mukaisesti Tanskaan, Ruotsiin ja Norjaan vuosina 2001-2004. CapManin hallinnoitavat pääomat ylittävät ensimmäisen kerran 1 miljardin euron rajan.

2005: Ensimmäinen kiinteistörahasto

2005: Ensimmäinen kiinteistörahasto

CapMan perustaa ensimmäisen kiinteistörahaston vastatakseen sijoittajien kasvavaan kysyntään. Seurauksena CapManin hallinnoitavat pääomat kasvavat 76 % ja CapMan tekee yhteensä 18 kiinteistösijoitusta ensimmäisen vuoden aikana.

2007: Aktiivinen kiinteistömarkkina

2007: Aktiivinen kiinteistömarkkina

Kiinteistömarkkina kukoistaa ja CapMan irtautuu CapMan Real Estate I -rahaston kiinteistösalkusta. Kauppa kuuluu Euroopan suurimpiin. CapManin sisäisten palvelutiimien toimintaa kehitetään tavoitteena luoda entistä paremmat edellytykset laajentua uusille sijoitusalueille.

2008: Uusia sijoitusalueita CapMan-perheeseen

2008: Uusia sijoitusalueita CapMan-perheeseen

Vuonna 2008 CapMan laajentaa toimintaansa Venäjälle ostamalla Norumin, yhden kokeneimmista pääomasijoittajista Venäjällä, ja perustaa pohjoismaisiin listayhtiöihin sijoittavan CapMan Public Market -rahaston.

2009: 3,2 mrd euroa hallinnoitavaa pääomaa

2009: 3,2 mrd euroa hallinnoitavaa pääomaa

CapManin hallinnoitavat pääomat ylittävät 3,2 miljardin euron rajan.

2011: CaPS hankintapalveluiden edelläkävijänä

2011: CaPS hankintapalveluiden edelläkävijänä

CapManin hankintapalvelu CaPS perustetaan vuonna 2011 tavoitteena alentaa CapManin kohdeyritysten ei-strategisten tuotteiden ja palveluiden kustannuksia. CaPS-hankintarengas on Pohjoismaissa ensimmäinen laatuaan.

2014: Ennätysmäärä irtaantumisia

2014: Ennätysmäärä irtaantumisia

CapMan irtaantuu yhteensä 12 portfolioyhtiöstä ja kiinteistöstä rikkoen vuoden 2006 ennätyksen.

Marko Erola kirjoittaa kirjan ”Jos se firma olis mun – tarinoita yrittäjyydestä ja CapManista” CapManin 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

2016: Norvestian hankinta

2016: Norvestian hankinta

CapMan ostaa vuonna 2016 sijoitusyhtiö Norvestian, johon se teki vähemmistösijoituksen vuonna 2015. Norvestian hankinta kasvattaa CapManin mahdollisuuksia erityisesti kasvusijoittamisessa, joka sijoittuu venture- ja buyout-sijoittamisen välimaastoon.

2018: Kasvua Infrasta ja palveluista

2018: Kasvua Infrasta ja palveluista

CapMan aloittaa Infra-tiimin rakentamisen vuonna 2017 ja perustaa ensimmäisen pohjoismaisen infrarahaston vuonna 2018.

CapManin palveluliiketoiminta muotoutuu erilliseksi liiketoiminta-alueeksi keskittyen varainhankinta-, neuvonanto-, ja hankintapalveluihin. Palveluliiketoiminta korostaa CapManin vankkaa kokemusta pääomasijoituksista. Vuonna 2019 CapMan hankkii enemmistöosuuden raportointi-, analytiikka ja varainhoitoyhtiö JAM Advisorsista täydentääkseen palvelutarjontaansa.

2019: CapMan 30 vuotta - pohjoismainen listaamattoman markkinan kärkiyhtiö

2019: CapMan 30 vuotta - pohjoismainen listaamattoman markkinan kärkiyhtiö

Vuonna 2019 CapMan juhlistaa 30-vuotista arvonluontitaivaltaan vahvan kasvun siivittämänä.

CapManin liiketoiminta monipuolistuu entisestään viiden vahvan sijoitusalueen sekä kolmen kannattavan ja kasvavan palveluliiketoiminnan avulla. Kasvustrategiamme pääajureina toimivat uudet tuotteet, innovatiiviset palveluratkaisut sekä vahvat ammattimaiset tiimit.

Vuosi on ollut aktiivinen kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Vuonna 2019 CapMan täydensi palveluliiketoimintaansa hankkimalla enemmistön raportointi-, analytiikka- ja varainhallintayhtiöstä, JAM Advisorista. CapMan Nordic Infrastructure I rahasto teki ensimmäisen sijoituksensa norjalaiseen lautta- ja pikavene liikennöijään Norlediin sekä CapMan Buyout sai päätökseen yhdennentoista rahastonsa, CapMan Buyout XI:n ensimmäisen varainhankintakierroksen.