Tilintarkastus

CapManin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö tai tilintarkastaja. Tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista päätetään varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen ehdotus yhtiön tilintarkastajaksi ja tilintarkastajan palkkioiksi ilmoitetaan varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan vuoden kestäväksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

CapManin vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kristina Sandinin yhtiön tilintarkastajaksi, joka vastaa tilintarkastustyön koordinoinnista ja ohjeistuksesta koko konsernin osalta.

Edellisen varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Vuonna 2022 tilintarkastajille maksettiin palkkioita seuraavasti:

Palkkiot 2022 (euro)

Palkkiot 2021 (euro)

Tilintarkastuspalkkiot

361 000

293 000

Palkkiot muista palveluista

12 000

10 000

Yhteensä

373 000

303 000