Home > Osakkeenomistajat > Hallinnointi > Tilintarkastus

Tilintarkastus

CapManin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö tai tilintarkastaja. Tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista päätetään varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen ehdotus yhtiön tilintarkastajaksi ja tilintarkastajan palkkioiksi ilmoitetaan varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan vuoden kestäväksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuonna 2023 ja 2022 tilintarkastajille maksettiin palkkiota seuraavasti:

Palkkiot 2023 (euroa)Palkkiot 2022 (euroa)
Tilintarkastuspalkkiot371,000361,000
Palkkiot muista palveluista90,00012,000
Yhteensä461,000373,000