Home > Osakkeenomistajat > Osake & omistajat > Liputusilmoitukset

Liputusilmoitukset

Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Listayhtiöllä puolestaan on velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus. Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa tämä ns. liputusilmoitus on tehtävä. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 66,7 (2/3) prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Lähetä ilmoitus osoitteeseen trading@capman.com.

2024

1.3.2024

Hozainum Partners Oy:n osuus osakkeista ja äänistä on ylittänyt 5 %.

1.3.2024

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus osakkeista ja äänistä on alittanut 5 %.


2019

21.11.2019

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön osuus osakkeista ja äänistä on alittanut 5 %.

21.11.2019

Silvertärnan Ab:n suus osakkeista ja äänistä on ylittänyt 5 % ja 10 %.


2016

27.12.2016

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön osuus osakkeista ja äänistä on ylittänyt 5 %.

27.12.2016

Oy Inventiainvest Ab:n osuus osakkeista ja äänistä on alittanut 5 %.

21.12.2016

Gimv NV:n osuus osakkeista on alittanut 5 %.

20.12.2016

Oy Inventiainvest Ab:n osuus äänimäärästä on alittanut 10 %.
Heikki Westerlundin ja Heiwes Oy:n yhteenlaskettu osuus äänimäärästä on alittanut 5 %.
MOM Invest Oy:n ja Geldegal Oy:n yhteenlaskettu osuus äänimäärästä on alittanut 5 %.
Tuomo Raasion ja Winsome Oy:n yhteenlaskettu osuus äänimäärästä on alittanut 5 %.

9.11.2016

Gimv NV:n osuus äänistä on alittanut 5 %.


2013

30.12.2013

Gimv NV:n osuus osakkeista on alittanut 10 %.

20.9.2013

Eläkekassa Verson osuus osakkeista on alittanut 5 %.

16.1.2013

Eläkekassa Verson osuus osakkeista on ylittänyt 5 %.