Skip to content

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

01/03/2024

CapMan Oyj Pörssitiedote
Suurimmat osakkeenomistajat – tiedote
1.3.2024 klo 19.10

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

CapMan Oyj (”Yhtiö”) on vastaanottanut 1.3.2024 seuraavan arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Hozainum Partners Oy:n osuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on ylittänyt viisi (5) prosenttia 1.3.2024 johtuen Yhtiön osakkeiden ja äänioikeuksien hankinnasta.

Yhtiöllä on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden kokonaismäärä on 176 522 148.

Hozainum Partners Oy:ns osuus ilmoituksen mukaan:

 

% osakkeista ja äänistä (A yhteensä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B yhteensä) Yhteenlaskettu%-osuus (A + B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,12 N/A 5,12
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) N/A N/A N/A

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

 

Osakesarja/osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
ISIN-koodi FI0009009377 18 750 9 012 467 0,01 5,11
A yhteensä 9 031 217 5,12

 

B: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 6a pykälässä tarkoitetut rahoitusvälineet:

 

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osaketoimitus/nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
N/A
B yhteensä N/A N/A

 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstö tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia ja rahoitusvälineitä hallitaan:

 

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Molemmat yhteensä
Olli Haltia alle 5 N/A alle 5
Hozainum Partners Oy 5,11 N/A 5,11

 

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

Yhteystiedot:

Linda Tierala, johtaja, sijoittajasuhteet & vastuullisuus, CapMan Oyj, puh: +358 40 571 7895, s-posti: linda.tierala@capman.com

Tietoa CapManista

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä noin viiden miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Esimerkkinä tästä olemme asettaneet tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C skenaarion mukaisesti sekä sitoutuneet nettonollapäästöihin vuoteen 2040 mennessä. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluu hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin palveluksessa on noin 180 ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi