Fokus

Parannamme jokaista kohdettamme hyödyntämällä paikallisosaamistamme sekä toimialakokemustamme. Tavoitteenamme on kerryttää hyvää tuottoa sijoittajillemme.

Sijoitusteemamme

Keskitymme seuraavin kohdetyyppeihin:

PÄÄKAUPUNGIT – Pääkaupunkiseudut sekä muut suuret kasvavat kaupungit Pohjoismaissa

KORKEA PROFIILI – Erinomainen sijainti ja hyvät liikenneyhteydet

VAKIINTUNEET SIJAINNIT – Vakiintuneet toimistokeskittymät, jotka houkuttelevat korkealuokkaisia yrityksiä tai julkishallinnon toimijoita vuokralaisiksi

MARKKINA-ALUEET – Markkina-alueet, joilla rajoiteusti uutta tarjontaa ja paljon kysyntää, synnyttäen nousupainetta vuokriin

HUONOSTI HALLINNOIDUT KOHTEET – Alivuokratut kohteet, kohteet joiden vuokrataso alittaa markkinatason tai joiden hoitokustannukset ovat ylimitoitetut

JOUSTAVA POHJA – Joustavan pohjaratkaisun omaavat kohteet, jotka sopivat useammalle vuokralaiselle jaettavaksi

KASVUFOKUS – Kasvukaupungit, joissa vahva talouskehitys ja väestöpohja

MODERNISOINNIN TARVE – Vanhemmat, tyypillisesti vuokrasäännöstelyn alaiset ja päivitystä kaipaavat kohteet, huonosti hallinnoidut kohteet

UUDISKOHTEITA VALIKOIDUSTI  – Uudiskohteita sekä muunnosprojekteja valikoidusti ja yhteistyössä osaavien paikallisten kumppanien kanssa

EI KAAVOITUSRISKIÄ – Ei kaavoitus- tai rakennusriskiä

HYVÄT LIIKENNEYHTEYDET – Hyvien yhteyksien varrella sijaitsevat kohteet, joista helppo pääsy kaupunkeihin, satamiin, lentokentille tai muiden liikenneväylien yhteyteen

VAKIINTUNEET MARKKINAT – Vakiintuneet logistiikkakeskukset

MODERNIT OMINAISUUDET – Modernit logistiikkakohteet, jotka mahdollistavat esim. tehokkaan varastotoiminnan sekä verkkokaupan

HYVÄT VUOKRALAISET – Maksukykyiset ja vakiintuneet toimijat

MUUT – Olemassa olevat kohteet, myynti- ja takaisinvuokraustoimeksiannot sekä räätälöidyt ratkaisut

HUONOSTI HOIDETUT KOHTEET – Pohjoismaisissa suurkaupungeissa sijaitsevat huonosti hoidetut kohteet

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPAVETOISET – Päivittäistavarakauppa yhdistettynä vapaa-aikaan

PROFIILI – Näkyvällä paikalla sijaitsevat kohteet, joissa suuret kävijämäärät

SIJAINTI – Keskeisen sijainnin tai hyvät liikenneyhteydet omaavat kohteet

TYÖ JA VAPAA-AIKA  – Kasvavat pohjoismaiset vapaa-ajan ja työmatkailun kohteet

JOUSTAVAT VUOKRASOPIMUKSET – Vuokrasopimuksiin sisältyy sekä inflaatiosidonnainen minimivuokra sekä liikevoittosidonnainen osuus

VAHVAT OPERAATTORIT – vahvat pohjoismaiset ja kansainväliset hotellioperaattorit

PITKÄAIKAISET SUUNNITELMAT  – Kiinteistöjä voidaan kehittää yhteistyössä pitkäaikaisen vuokralaisen kanssa

MUUNTAUTUMISKYKY – Muuntautumismahdollisuuksia valikoidusti

KAUPUNKILAISTUMINEN – Kaupunkilaistuminen ja erikoistuneet asumiskonseptit, kuten opiskelija-asunnot ja hoivakodit

JULKINEN SEKTORI – Joustavia ratkaisuja yhteistyössä julkisen sektorin vuokralaisten kanssa

KAUPUNKIKUVAN KEHITTÄMINEN – Kehittyvät kaupunginosat ja uusi infrastruktuuri luovat uusia asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan keskittymiä

KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET – Tyhjillään olevien rakennusten käytön optimointi yhteistyössä kuntien ja rakennuttajien kanssa

VAHVAT SUHTEET – Vahvojen suhteiden hyödyntäminen yhdessä innovatiivisten operaattoreiden kanssa (esim. koulut tai toimitilayhteisöt)

Rahastomme

Rahasto Vuosi Kerätty Status
CapMan Social Real Estate 2024 - Actively investing
CapMan Residential Fund 2021 803 m€ Actively investing
CapMan Nordic Real Estate III 2020 564 m€ Actively investing
CapMan Hotels II 2019 392 m€ Actively investing
CapMan Nordic Property Income 2017 86 m€ (non-UCITS) Actively investing
CapMan Nordic Real Estate II 2017 €425m Value creation & exit
BVK-CapMan Nordic Residential Mandate 2016 - Actively investing
Kokoelmakeskus 2016 €47m Value creation & exit
CapMan Nordic Real Estate I 2013 273 m€ Generating carried interest