Politiikat

Tältä sivulta löydät tietoa CapManin Code of Conduct -ohjeistuksesta, Supplier Code -ohjeistuksesta, tietosuojasta ja tiedonanto- sekä henkilöstöpolitiikasta.


Code of conduct -ohjeistus

CapMan toimii sijoitus- ja rahoituspalveluiden alalla. Pitkän aikavälin menestys tällä toimialalla rakentuu osapuolten väliseen luottamukseen. Uskomme, että ansaitaksemme luottamuksen meidän täytyy aina toimia korkeimpien eettisten ohjeistusten mukaisesti kaikessa mitä teemme, niin sijoittajien, asiakkaiden, kohdeyritysten, osakkeenomistajien, kollegoiden, tavarantoimittajien, kilpailijoiden ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Korkea moraali on yksi CapManin perusarvoista ja Code of Coduct kuvastaa sitoutumistamme tähän arvolupaukseen ja sitä miten korkea moraali näkyy jokapäiväisessä ammatillisessa toiminnassamme.

CapMan on myös ottanut käyttöön toimittajille suunnatun toimintaohjeistuksen (Supplier Code of Conduct). Ohjeistuksessa asetetaan periaatteet ja eettiset toimintaohjeet CapManille tuotteita ja palveluita tarjoaville toimittajille.

Supplier code -ohjeistus

Tämän toimittajille osoitetun ohjeistuksen (Supplier Code) tarkoitus on asettaa keskeiset periaatteet ja eettiset ohjenuorat käyttäytymiselle liiketoiminnassa CapMan-konserniin kuuluville yhtiöille tuotteita ja palveluita toimittaville yhtiöille, sekä näiden yhtiöiden työntekijöille ja palveluntarjoajille. Supplier Code perustuu CapManin Code of Conduct -ohjeistukseen ja kuvastaa toimittajia koskevia keskeisiä periaatteita. Ohjeistuksessa ei määritellä kaikkia tilanteita kattavia tarkkoja sääntöjä.

Ohjeistukset

Tutustu CapManin Code of Conduct -ohjeistukseen sekä Supplier Code -ohjeistukseen.

CapMan's Code of Conduct

pdf | Dec 22, 2022

Supplier Code of Conduct

pdf | Mar 28, 2023

Tiedonantopolitiikka

CapManin sijoittajasuhteiden ja viestinnän tavoitteena on palvella CapManin eri sidosryhmiä antamalla tietoa CapManin strategiasta, toiminnasta, tavoitteista ja liiketoimintaympäristöstä siten, että CapManista sijoituskohteena ja yhteistyökumppanina muodostuu oikea kuva.

CapManin selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti, tiedotteet, vuosikertomukset, sijoittajakalenteri, yhtiökokouksiin liittyvät tiedot, osakkeisiin liittyvät tiedot sekä muita Hallinnointikoodin edellyttämiä tietoja löytyy muista osista CapManin verkkosivustoa.

CapMan Tiedonantopolitiikka

pdf | Feb 05, 2024

Tietosuoja

Tässä osiossa kerrotaan CapManin yleisistä henkilötietojen keräämiseen liittyvistä periaatteista. CapMan Oyj (sekä kaikki yhtiöt jotka kuuluvat samaan konserniin, joihin jatkossa viitataan yhteisnimityksellä ”CapMan”) sitoutuu pitämään keräämänsä ja käsittelemänsä henkilötiedot turvassa ja ilmoittamaan viipymättä rekisteröidyille (rekisteröidyillä tarkoitetaan tässä kaikkia niitä henkilöitä, joiden henkilötietoja CapMan käsittelee) kaikista tiedonkäsittelytoimista sekä rekisteröidyn oikeuksista.

CapManin laajasta liiketoiminnasta johtuen, keräämme erilaisia henkilötietoja tietoja eri tilanteissa ja ylläpidämme useampaa tietosuojaselostetta, joiden tarkempaan sisältöön voitte tutustua alla olevien linkkien kautta. Huomioittehan, että riippuen teidän ja CapManin välisestä suhteesta, voi teihin soveltua joko yksi tai useampi tämän sivun lopussa olevista tietosuojaselosteista.

Tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä osoitteeseen privacy@capman.com.

Rahastosijoittajat ja asiakkaat Tietosuojaseloste

pdf | Jan 19, 2022

Sijoitustoiminta Tietosuojaseloste

pdf | Jan 19, 2022

Recruiting Tietosuojaseloste (eng)

pdf | Jan 19, 2022

Vuokralaiset Tietosuojaseloste

pdf | Sep 12, 2022

Verkkosivustovierailijat Tietosuojaseloste

pdf | Jan 19, 2022

Osakkeenomistajat ja sijoittajat Tietosuojaseloste

pdf | Jan 19, 2022

Liiketoimintakumppanit Tietosuojaseloste (eng)

pdf | Jan 19, 2022

Ilmoituskanava Tietosuojaseloste

pdf | Jan 31, 2024

Henkilöstöpolitiikat

Henkilöstöpolitiikat tarjoavat ohjeita ja prosesseja, jotka on otettu käyttöön CapManilla. Tämä asiakirja on osa CapManin henkilstöpolitiikkaa, joka on sisäinen asiakirja. Politiikat koskevat kaikkia CapMan-konsernin työntekijöitä, ellei toisin määrätä, ja ne antavat yleiskatsauksen termeistä ja käytänteistä yleisellä tasolla.

Henkilöstöpolitiikat (englanniksi)

pdf | Jan 20, 2023