Nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

CapMan Oyj:n vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustettiin toimimaan toistaiseksi. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimitetyksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä CapMan Oyj:n hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä, joka ei osallistu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätöksentekoon.

Osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista, voi saada tällaiset omistukset yhteenlaskettua nimeämisoikeuden ratkaisevaa ääniosuutta laskettaessa, mikäli osakkeenomistaja esittää asiaa koskevan kirjallisen pyynnön yhtiön hallituksen puheenjohtajalle viimeistään elokuun 31. päivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna.

Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimeämisoikeuttaan, tulee tämän esittää luotettava selvitys omistamiensa osakkeiden lukumäärästä varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. työpäivänä. Tämä selvitys tulee toimittaa hallituksen puheenjohtajalle viimeistään syyskuun neljäntenä työpäivänä.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat:

  • Stefan Björkman, toimitusjohtaja, Föreningen Konstsamfundet r.f., Silvertärnan Ab:n edustaja,
  • Mikko Mursula, sijoitusjohtaja, Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,
  • Mikko Kalervo Laakkonen, sekä
  • Erkka Kohonen, senior portfolio manager, Eläkevakuutusyhtiö Varma