Home > Osakkeenomistajat > Hallinnointi > Nimitys­toimikunta

Nimitystoimikunta

Tältä sivulta löydät tietoa CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnasta, joka valmistelee hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

CapMan Oyj:n vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustettiin toimimaan toistaiseksi. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimitetyksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä CapMan Oyj:n hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä, joka ei osallistu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätöksentekoon.

Osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista, voi saada tällaiset omistukset yhteenlaskettua nimeämisoikeuden ratkaisevaa ääniosuutta laskettaessa, mikäli osakkeenomistaja esittää asiaa koskevan kirjallisen pyynnön yhtiön hallituksen puheenjohtajalle viimeistään elokuun 31. päivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna.

Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimeämisoikeuttaan, tulee tämän esittää luotettava selvitys omistamiensa osakkeiden lukumäärästä varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. työpäivänä. Tämä selvitys tulee toimittaa hallituksen puheenjohtajalle viimeistään syyskuun neljäntenä työpäivänä.


Nimitystoimikunnan kokoonpano

CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat:

  • Stefan Björkman, toimitusjohtaja, Föreningen Konstsamfundet r.f., Silvertärnan Ab:n edustaja,
  • Mikko Mursula, sijoitusjohtaja, Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,
  • Mikko Kalervo Laakkonen, sekä
  • Erkka Kohonen, senior portfolio manager, Eläkevakuutusyhtiö Varma

TIEDOTTEET

Tiedote 29.1.2024: CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Tiedote 6.9.2023: CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Tiedote 2.2.2023: Kutsu CapMan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen (ml. nimitystoimikunnan ehdotukset)

Nimitystoimikunnan ehdottaman uuden hallitusjäsenen CV:

CV Joakim Frimodig

Tiedote 9.9.2022: CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Tiedote 26.1.2022: CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Tiedote 8.9.2021: CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Tiedote 25.1.2021: CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Nimitystoimikunnan ehdottaman uuden hallitusjäsenen CV:
CV Johan Bygge

Tiedote 9.9.2020: CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Tiedote 21.1.2020: CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020

Tiedote 17.12.2019: Muutoksia CapMan Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpanossa

Tiedote 5.9.2019: CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Tiedote 25.1.2019: CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Nimitystoimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että
hallituksella ja sen jäsenillä on Yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

pdf | Dec 30, 2022