Skip to content

CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

29/01/2024

CapMan Oyj pörssitiedote
29.1.2024 klo 15.00

CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa 27.3.2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tekee ehdotuksensa yksimielisesti.

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu yhteensä kuudesta (6) jäsenestä ja että seuraavat henkilöt valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

  • Johan Bygge
  • Catarina Fagerholm
  • Joakim Frimodig
  • Johan Hammarén
  • Mammu Kaario
  • Olli Liitola

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan saamien tietojen mukaan Joakim Frimodigia lukuun ottamatta kaikki ehdotetut jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Joakim Frimodigia, Johan Hammarénia ja Olli Liitolaa lukuun ottamatta ehdotetut jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Joakim Frimodig on ei-riippumaton yhtiöstä, koska hän on viimeisen kolmen vuoden aikana toiminut yhtiön toimitusjohtajana ja toimii yhtiön hallituksen päätoimisena puheenjohtajana. Joakim Frimodig, Johan Hammarén ja Olli Liitola ovat ei-riippumattomia Yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Silvertärnan Ab:sta, jonka hallituksen jäseniä he ovat.

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat rahana maksettavat kuukausipalkkiot:

  • Hallituksen puheenjohtaja: 5000 euroa kuukaudessa (2023: 5000 euroa)
  • Hallituksen varapuheenjohtaja: 4000 euroa kuukaudessa (2023: 4000 euroa)
  • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 4000 euroa kuukaudessa (2023: 4000 euroa) siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana
  • Hallituksen jäsenet: 3250 euroa kuukaudessa (2023: 3250 euroa)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa edelleen yhtiökokoukselle, että hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille kuukausipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta (2023: 800 euroa) ja jäsenille 400 euroa kokoukselta (2023: 400 euroa), että hallituksen jäsenten palkkiot sisältävät mahdolliset sivukulut, ja että matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä CapMan Oyj:n hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä, joka ei osallistu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätöksentekoon.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on Stefan Björkman (Silvertärnan Ab), Mikko Mursula (Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Mikko Kalervo Laakkonen, sekä Erkka Kohonen (Eläkevakuutusyhtiö Varma). CapManin hallituksen puheenjohtaja Joakim Frimodig toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

CAPMAN OYJ

Linda Tierala
Johtaja, IR ja Vastuullisuus

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

CapMan

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä noin viiden miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Esimerkkinä tästä olemme asettaneet tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C skenaarion mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluu hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin palveluksessa on noin 180 ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi