Skip to content

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

01/03/2024

CapMan Oyj Pörssitiedote
Suurimmat osakkeenomistajat – tiedote
1.3.2024 klo 19.05

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

CapMan Oyj (”Yhtiö”) on vastaanottanut 1.3.2024 seuraavan arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on alittanut viisi (5) prosenttia 1.3.2024 johtuen Yhtiön suunnatusta annista.

Yhtiöllä on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden kokonaismäärä on 176 522 148.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus ilmoituksen mukaan:

 

% osakkeista ja äänistä (A yhteensä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B yhteensä) Yhteenlaskettu%-osuus (A + B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,9127 0 4,9127
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 8,52 / 5,19 0 8,52 / 5,19

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

 

Osakesarja/osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
ISIN-koodi FI0009009377 8 672 000 0 4,9127 0
A yhteensä 8 672 000 4,9127

 

B: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 6a pykälässä tarkoitetut rahoitusvälineet:

 

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osaketoimitus/nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
N/A
B yhteensä N/A N/A

 

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

 

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

Yhteystiedot:

Linda Tierala, johtaja, sijoittajasuhteet & vastuullisuus, CapMan Oyj, puh: +358 40 571 7895, s-posti: linda.tierala@capman.com

Tietoa CapManista

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä noin viiden miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Esimerkkinä tästä olemme asettaneet tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C skenaarion mukaisesti sekä sitoutuneet nettonollapäästöihin vuoteen 2040 mennessä. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluu hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin palveluksessa on noin 180 ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi