Skip to content

CapMan julkistaa uuden kestävyystavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjojen viitekehyksen, joka keskittyy ilmastotavoitteisiin

24/05/2024

CapMan lehdistötiedote
24 toukokuuta 2024 klo. 10.10

CapMan julkistaa uuden kestävyystavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjojen viitekehyksen, joka keskittyy ilmastotavoitteisiin  

CapMan on laatinut uuden kestävyystavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjojen viitekehyksen, jonka puitteissa se voi laskea liikkeeseen kestävyystavoitteisiinsa sidottuja velkainstrumentteja. Valitut KPI-mittarit kattavat yli 90 % CapManin kokonaispäästöistä ja kytkeytyvät siten kiinteästi CapManin ilmastotyöhön. Uusi viitekehys kuvastaa CapManin vahvaa sitoutumista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtävään työhön.

Vuonna 2022 CapMan julkisti ensimmäisen kestävyystavoitteisiin sidotun rahoituksen viitekehyksensä ja laski liikkeeseen 40 miljoonan euron arvosta kestävyyteen tai kestävyystavoitteisiin sidottuja velkakirjoja ensimmäisenä yrityksenä Suomessa. Sen jälkeen CapMan on edennyt ilmastotyössään ja saavuttanut Science Based Targets -aloitteen (SBTi) validoinnin lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteilleen sekä sitoutunut nettonollapäästöjen saavuttamiseen vuoteen 2040 mennessä eli ennen Pariisin sopimuksen asettamaa maailmanlaajuista tavoitetta. CapMan saavutti ensimmäisen kestävyystavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainansa tavoitteet etuajassa vuonna 2023.

Nyt julkistettavan uuden kestävyystavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainojen viitekehyksen kunnianhimoisempi tavoitetaso ja ilmastotyön korostaminen kytkeytyy suoraan CapManin vastuullisuustyöhön. Viitekehys kattaa kiinteistö-, private equity- ja infrastruktuurisijoittamisen sijoitusalueet ja yli 90 % CapManin kokonaispäästöistä. Siinä määritellään kaksi kestävyystavoitetta (Sustainability Performance Targets, SPT), joista ensimmäinen keskittyy päästövähennyksiin CapManin kiinteistörahastojen kohdesijoituksissa jakautuen asuin- ja liikekiinteistöjen alatavoitteisiin. Toinen tavoite keskittyy kasvattamaan SBT-tavoitteita asettaneiden yhtiöiden osuutta CapManin private equity ja infrastruktuuri sijoitusalueilla. Viitekehyksen tavoitteet ovat linjassa CapManin lyhyen aikavälin SBT-tavoitteiden kanssa ja heijastavat CapManin vahvaa sitoutumista ilmastotyöhön.

"Päivitetty viitekehys mahdollistaa CapManin vieraan pääoman rahoituksen yhdistämisen SBTi:n validoimaan kasvihuonepäästövähennyksiin tähtäävään suunnitelmaamme ja nettonollasitoumukseemme. Tässä kestävyystavoitteisiin sidotussa joukkovelkakirjalainojen viitekehyksessä on konkreettisia KPI-mittareita, jotka heijastavat kunnianhimoisia ilmastositoumuksiamme”, kommentoi CapManin talousjohtaja Atte Rissanen.

Viitekehys on laadittu kansainvälisen pääomamarkkinayhdistyksen (ICMA – International Capital Markets Association) hallinnoiman Sustainability-Linked Bond (SLBP) 2023 -periaatteen mukaisesti. Viitekehyksen on arvioinut ulkopuolisena toimijana Moody’s, joka vahvistaa viitekehyksen olevan linjassa SLBP:n kanssa.  

Viitekehys ja ulkopuolinen arvio on julkaistu osoitteessa https://capman.com/fi/osakkeenomistajat/osake-omistajat/velkasijoittajat/

OP Yrityspankki Oyj toimi yksinomaisena neuvonantajana viitekehykseen liittyen.

Lisätietoja:

CAPMAN PLC

Stina Lähteenoja

Communications Manager

CapManista

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä 5,7 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille mahdollistamalla muutoksia rahastojemme sijoituskohteissa. Esimerkkinä tästä olemme asettaneet tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C skenaarion mukaisesti ja sitoutuneet nettonollapäästöihin vuoteen 2040 mennessä. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat kiinteistö-, infrastruktuuri- ja luonnonvarasijoittamisen, sekä vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluu hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin palveluksessa on noin 200 ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi