Skip to content

CapMan laskee liikkeeseen 60 miljoonan euron kestävyystavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan

03/06/2024

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

CapMan Oyj
Pörssitiedote
3.6.2024 klo 17.30

CapMan Oyj (”Yhtiö”) laskee liikkeeseen 60 miljoonan euron suuruisen kestävyystavoitteisiin sidotun vakuudettoman joukkovelkakirjalainan (”Joukkovelkakirjalaina”). Joukkovelkakirjalaina erääntyy 10.6.2029 ja sille maksetaan lähtökohtaisesti kiinteää 6,500 prosentin vuotuista korkoa. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivä on 10.6.2024. Joukkovelkakirjalaina lasketaan liikkeeseen CapManin 24.5.2024 osoitteessa https://capman.com/shareholders/share-shareholders/debt-information/ julkaiseman uuden kestävyystavoitteisiin sidottujen joukkovelkakirjalainojen viitekehyksen mukaisesti.

Tämä on CapManin toinen kestävyystavoitteisiin sidottu joukkovelkakirjalaina. Rahoituskustannusten yhdistäminen kestävyystavoitteisiimme tukee visiotamme olla vastuullisin pääomasijoittaja pohjoismaissa. Olemme erittäin tyytyväisiä joukkovelkakirjalainaan kohdistuneesta kysynnästä. Sen liikkeeseenlasku pidentää lainasalkkumme keskimääräistä maturiteettia, tukee kasvutavoitteitamme ja kannustaa samalla ilmastotavoitteidemme saavuttamiseen”, sanoo CapManin talousjohtaja Atte Rissanen.

Yhtiö tulee jättämään hakemuksen Joukkovelkakirjalainan ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n vastuullisten joukkovelkakirjalainojen listalle.

Yhtiö aikoo käyttää joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saamansa varat, vähennettynä liikkeeseenlaskuun liittyvillä kuluilla, 24.5.2024 julkaistun takaisinostotarjouksen mukaisesti ostettavaksi hyväksyttyjen Yhtiön vuonna 2025 erääntyvän joukkovelkakirjalainan lainaosuuksien takaisinoston rahoittamiseen ja yleisiin yritysrahoitustarpeisiin.

OP Yrityspankki Oyj toimii yksinomaisena neuvonantajana kestävyystavoitteisiin sidottujen joukkovelkakirjalainojen viitekehykseen liittyen ja  Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun yksinomaisena pääjärjestäjänä (”Pääjärjestäjä”).

CAPMAN OYJ

Lisätietoja:

Stina Lähteenoja
Communications Manager
+358 45 840 8438

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämediat
www.capman.com

Tietoja CapManista

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja, joka hallinnoi yhteensä 5,7 miljardin euron pääomia. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille mahdollistamalla muutoksia rahastojemme sijoituskohteissa. Esimerkkinä tästä olemme asettaneet tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C skenaarion mukaisesti ja sitoutuneet nettonollapäästöihin vuoteen 2040 mennessä. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat kiinteistö-, infrastruktuuri- ja luonnonvarasijoittamisen, sekä vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluu hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin palveluksessa on noin 200 ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien.

 

Huomautus

 

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Yhtiön arvopapereita. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän, Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua koskevan materiaalin jakelua voi tietyissä valtioissa olla lailla rajoitettu. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaista materiaalia haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja mainittua materiaalia ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta ja mainittua materiaalia ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai mitään materiaaleja liittyen Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Yhtiöllä tai Pääjärjestäjällä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön arvopapereihin, kuten Joukkovelkakirjalainaan, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämän tiedotteen tai tässä tiedotteessa viitattuihin arvopapereihin liittyvien materiaalien sisältämät tiedot on suunnattu Yhdistyneessä Kuningaskunnassa ainoastaan sellaisille henkilöille ja sellaisella tavalla, jolloin vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain, muutoksineen, 21(1) pykälän kohta ei sovellu ja tiedot on suunnattu Yhdistyneessä Kuningaskunnassa ainoastaan (a) sijoitusalan ammattilaisille, jotka kuuluvat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Määräys”) 19(5) artiklan soveltamisalaan tai (b) henkilöille, jotka kuuluvat Määräyksen 43(2) artiklan soveltamisalaan, sekä muille henkilöille, joille tällainen tieto voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt yhdessä ”relevantit henkilöt”). Tämä tiedote suunnataan ainoastaan relevanteille henkilöille ja kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön perusteella tai luottaa niiden sisältöön.