Skip to content

Aktiivisella omistajuudella kohti kestävää yhteiskuntaa – CapManin sijoituskohteet kattava vastuullisuusraportti vuodelta 2023 on julkaistu

24/04/2024

CapManin lehdistötiedote
24.4.2024 klo 14:45

Aktiivisella omistajuudella kohti kestävää yhteiskuntaa – CapManin sijoituskohteet kattava vastuullisuusraportti vuodelta 2023 on julkaistu

CapMan on julkaissut sijoituskohteidensa vastuullisuustyön kehitystä kuvaavan raportin vuodelta 2023. Vastuullisuusraportti sisältää kuvauksen CapManin kestävän kehityksen lähestymistavasta sijoitusalueittain sekä kestävän kehityksen viitekehykset, etenemissuunnitelman vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi ja raportoinnin edistymisestä kohti näitä tavoitteita. CapManin visiona on olla vastuullisin pääomasijoittaja Pohjoismaissa.

”Rakennamme sijoitustemme kautta tänään yhteiskuntaa, jonka haluamme nähdä vuonna 2040. Edistämme tavoitteitamme monella tasolla. Kehitämme kiertotalouteen liittyviä ja luontopositiivisia pitkän aikavälin lähestymistapoja ja toteutamme keskipitkän aikavälin tavoitteitamme, joita ovat esimerkiksi kunnianhimoisten päästövähennystavoitteiden asettaminen ja noudattaminen. Panostamme muutosta edistäviin valmiuksiin CapManilla ja sijoituskohteissamme sekä vastaamme läpinäkyvyyden ja raportoinnin kasvavaan kysyntään. Olemme jatkaneet vastuullisuuden sisällyttämistä kaikkeen toimintaamme. Se edellyttää, että kaikki CapManilla omaksuvat kestävyyttä edistävän ajattelutavan ja tukevat sijoituskohteitamme aktiivisen omistajuuden kautta”, sanoo CapManin toimitusjohtaja Pia Kåll.

CapManin vaikutus on merkittävintä sen hallinnoimien rahastojen sijoituskohteissa, ja siksi CapMan keskittyy kestävän kehityksen toimenpiteiden toteuttamiseen koko sijoitusprosessin ajan aina irtautumiseen saakka.

”Vastuullisuustyömme perustuu tieteeseen, on järjestelmällistä ja keskittyy olennaisiin aiheisiin. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on kehittää käytännönläheisiä ja mitattavissa olevia lähestymistapoja, jotta sijoituskohteemme voivat siirtyä kohti luontopositiivisia, kiertotalouden toimintamalleja, jotka edistävät inklusiivisuutta työpaikoilla ja ihmisoikeuksien kunnioittamista arvoketjuissa”, sanoo CapManin vastuullisuusjohtaja Anna Olsson.

Edistysaskeleet kohti vastuullisuusteemojen mukaisia tavoitteita

CapMan on määrittänyt viisi vastuullisuusteemaa, jotka ovat olennaisia kiinteistöjen, infrastruktuurikohteiden ja kohdeyhtiöiden kannalta. Jokaiselle teemalle on asetettu lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet. Vuonna 2023 edistimme vastuullisuustavoitteitamme esimerkiksi seuraavasti:

Tieteeseen perustuvat ilmastotoimet

 • Vuosi 2040 määritettiin kaikkien investointialueiden osalta päästöjen nettonollavuodeksi ja 2035 kiinteistöjen käytönaikaisten päästöjen nettonollavuodeksi.
 • CapMan Real Estate valittiin 15 yrityksen joukossa globaalisti pilotoimaan Science Based Targets -ilmastoaloitteen uutta rakennetun ympäristön luonnosohjeistusta
 • Kaupallisten kiinteistöjen kasvihuonekaasupäästöjen intensiteetti pieneni 19 % vuodesta 2021 (tavoitteena 72 %:n vähennys vuoteen 2032 mennessä)
 • Asuinkiinteistöjen kasvihuonekaasupäästöjen intensiteetti pieneni 12 % vuodesta 2021 (tavoitteena 50 %:n vähennys vuoteen 2032 mennessä)
 • 16 % soveltuvista kohdeyhtiöistä on asettanut tieteeseen perustuvat tavoitteet (tavoitteena 54 % vuoteen 2027 mennessä ja 100 % vuoteen 2032 mennessä)

Luontopositiivinen toiminta planeettamme kantokyvyn turvaamiseksi

 • CapMan sitoutui omaksumaan Task Force for Nature-related Financial Disclosures (TNFD) -työryhmän suositukset ensimmäisten yhtiöiden joukossa.
 • Käynnistettiin hanke luontopositiivisen viitekehyksen ja työkalujen kehittämiseksi kiinteistöille ja kohdeyhtiöille

Vahvat ja oikeudenmukaiset yritykset ja mielekäs työ

 • Kiinteistöjen liikevuokralaisten kokonaistyytyväisyys 3,5/5 (tavoitteena 4,0 vuonna 2026)
 • Keskimääräinen työtyytyväisyys kohdeyhtiöissä 4/5 (tavoite yli 3,5)
 • 87 % kaikista enemmistöomisteisista kohdeyhtiöistä, joissa on yli 75 työntekijää, on ottanut käyttöön DEI-politiikan (tavoite 100 %)

Ihmisoikeuksien huomioiminen koko arvoketjussamme

 • Keskeisimmät ihmisoikeusvaikutukset on tunnistettu kaikilla sijoitusalueilla. Kolmannen osapuolen tekemässä selvityksessä ehdotettiin myös toimia, joilla vahvistetaan nykyistä ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuusvelvoitetyötä.
 • 89 % kohdeyhtiöistä on ottanut käyttöön ihmisoikeuspolitiikan (käyttöönotto vuoden sisällä yritysostosta kaikissa uusissa kohdeyhtiöissä)

Vastuullisuus, läpinäkyvyys ja johdon monimuotoisuus

 • 38 % kiinteistöistä (neliömäärän mukaan) on saanut ympäristöluokituksen (75 % vuoteen 2026 mennessä)
 • 12 % kohdeyhtiöiden hallituksen jäsenistä on naisia ja 88 % miehiä (pitkän aikavälin tavoite enintään 60 % yhtä sukupuolta)
 • 75 % johtoryhmään ja hallitukseen nimitetyistä jäsenistä oli miehiä (tavoite enintään 70 % yhtä sukupuolta)
 • Perehdytystä ja omistusta koskevat vastuullisuusohjeet on laadittu

Sijoituskohteet kattava vastuullisuusraportti kattaa CapManin hallinnoimien kiinteistöjen, infrastruktuurikohteiden ja kohdeyhtiöiden sekä CapMan Wealthin kestävyystiedot ajalta 1.1.–31.12.2023. Lisätietoja CapManin ja sijoituskohteiden tavoitteista, prosesseista ja kehityksestä saa vastuullisuusraportista osoitteesta www.capman.com/sustainability Raportti on julkaistu englanniksi.

Lisätietoja:
Charlotte Wessman, Director, Communications, + 46 734 29 08 32

CapMan

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 5 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille mahdollistamalla muutoksia rahastojemme sijoituskohteissa. Esimerkkinä tästä olemme asettaneet tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C skenaarion mukaisesti ja sitoutuneet nettonollapäästöihin vuoteen 2040 mennessä. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat kiinteistö-, infrastruktuuri- ja luonnonvarasijoittamisen, sekä vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluu hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin palveluksessa on noin 200 ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien.