Skip to content

CapManin vastuullisuusraportti vuodelta 2022 on julkaistu – keskiössä siirtymä kohti pitkän aikavälin kestävää yhteiskuntaa

08/06/2023

CapMan lehdistötiedote
8.6.2023 klo 15:45

CapManin vastuullisuusraportti vuodelta 2022 on julkaistu – keskiössä siirtymä kohti pitkän aikavälin kestävää yhteiskuntaa

CapMan on julkaissut vastuullisuusraporttinsa vuodelta 2022. Raportissa arvioidaan olennaisia ympäristö-, sosiaalisia ja hallinnointitekijöitä (ESG), ESG-tekijöiden integrointia päätöksentekoon ja ESG-tavoitteita, sekä raportoidaan tavoitteiden edistymisestä. CapManin visio on olla vastuullisin pääomasijoittaja Pohjoismaissa.

”Viime vuoden aikana olemme edistäneet ESG-prosessejamme, organisaatiomme tiedon lisäämistä sekä mittareiden asettamista ja seurantaa. Olen erittäin tyytyväinen aikaansaannoksiimme. Saavuttaaksemme visiomme työskentelemme samanaikaisesti kolmella eri tasolla: kehitämme pitkäaikaisia kiertotalouden ja luonnon myönteisiä lähestymistapoja ja toteutamme toimenpiteitä keskipitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi, esimerkiksi asettamalla ja seuraamalla kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita. Samalla investoimme lyhyen aikavälin toimintamallien rakentamiseen CapManissa sekä kohteissamme, jotta voimme edistää siirtymää kohti kestävämpiä liiketoimintamalleja ja vastata kasvavaan läpinäkyvyyden ja raportoinnin tarpeeseen”, sanoo CapManin toimitusjohtaja Pia Kåll.

Raportti on laadittu GRI-standardeja noudattaen ajalta 1.1–31.12.2022 ja sisältää kestävyystietojen olennaisuusanalyysin CapMan-konsernin näkökulmasta. Lisäksi raportissa annetaan tietoa CapManin sijoitusten kannalta keskeisistä lähestymistavoista sekä edistymisestä kestävyystavoitteiden saavuttamisessa.

”Visiomme mukaisesti olemme päättäneet investoida myös kohteisiin, jotka ovat vasta kestävyysmatkansa alkupäässä. Uskomme, että voimme luoda lisäarvoa tukemalla siirtymää kestäviin liiketoimintamalleihin eri toimialoilla”, toteaa CapManin ESG-johtaja Anna Olsson.

Vuonna 2022 edistimme kestävyystavoitteitamme muun muassa seuraavasti:

Ympäristötavoitteet (Science Based Targets -aloitteen – SBTi – mukaisesti):

 • CapManin päästövähennystavoitteet validoitu SBTi:n toimesta
 • +17 % CapMan Scope 1-2 päästöt (tavoitteena 51 % vähennys 2032 mennessä)
 •  –28 % päästöjen intensiteetti (päästöt/m2) kaupallisissa kiinteistöissä (72 % vähennys 2032 mennessä)
 • +7 % päästöjen intensiteetti (päästöt/m2) asuinkiinteistöissä (50 % vähennys 2032 mennessä)
 • 11 % kohdeyhtiöistä ovat asettaneet päästövähennystavoitteita tai sitoutuneet SBTi:hin (54,5 % 2027 mennessä, 100 % 2032 mennessä)

Sosiaaliset tavoitteet:

 • CapManin työtyytyväisyys 58 eNPS (yli 50)
 • 3,8/5 työtyytyväisyys kohdeyhtiöissä keskimäärin (yli 3,5)
 • 3,7/5 vuokralaisten tyytyväisyys keskimäärin (4,0)
 • +2 500 uutta työpaikkaa (kehitystä seurataan)

Hallinnolliset tavoitteet:

 • Kestävyystavoitteita on liitetty CapManin pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelmaan
 • 34 % kohdeyhtiöistä on liittänyt kestävyystavoitteita palkitsemiseen (kaikki uudet kohdeyhtiöt vuoden sisällä sijoituksesta)
 • 69 % kohdeyhtiöistä ovat ottaneet käyttöön ihmisoikeuspolitiikan (kaikki uudet kohdeyhtiöt vuoden sisällä sijoituksesta)
 • 23 % of kiinteistöjen pinta-alasta on ympäristösertifioitu (75 % 2026 mennessä)

Lue lisää tavoitteista, prosesseista ja kehityksestä CapManissa sekä kohteissamme vastuullisuusraportistamme osoitteessa www.capman.com/sustainability

Lisätietoja:

Linda Tierala, johtaja, viestintä & IR, CapMan Oyj, 040 5717895

Tietoa CapManista

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä 5,1 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille mahdollistamalla muutoksia rahastojemme sijoituskohteissa. Esimerkkinä tästä olemme asettaneet tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C skenaarion mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluu hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin palveluksessa on noin 180 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/