Kestävän kehityksen tiekartta ja tavoitteemme

Kestävyysstrategiamme keskiössä on roolimme aktiivisena omistajana. Vaikuttavuutemme syntyy asemamme kautta – teemme päätöksiä ja vaikutamme konserninlaajuisesti sekä kohteissa hallinnoitavien rahastojemme kautta. Ohjaamme kohdeyhtiöitämme ja kiinteistöjämme kohti selkeitä kestävyystavoitteita. Tavoittelemme aktiivisesti mahdollisuuksia lieventää yhteiskunnallisia ongelmia tai ympäristöhaasteita.

CapMan on sitoutunut luomaan kestävää tulevaisuutta vastaamalla ilmastohaasteisiin sekä hyödyntämällä resursseja tehokkaasti. Olemme asettaneet lyhyen, keskivaiheen, ja pitkän tähtäimen tavoitteita, jotka pohjautuvat pyrkimykseemme rakentaa menestyvää taloutta sekä lisätä työn merkityksellisyyttä ja työpaikkojen monimuotoisuutta. Tavoitteita on asetettu CapMan-konernille sekä sijoitusalueillemme. Jatkamme toimintatapojemme kehittämistä sekä siirtymää kohti pitkän tähtäimen tavoitteitamme.me.

Mikä on Science Based Targets -hanke?

Science Based Targets -hanke on tieteeseen perustuvia tavoitteita asettava, CDP:n, YK:n Global Compactin, World Resource Instituten ja WWF:n perustama yhteishanke. Hanke edistää kunnianhimoisia ilmastotekoja yksityisellä sektorilla mahdollistamalla yrityksille tieteeseen perustuvien päästövähennystavoitteiden asettamisen. Tavoitteet näyttävät yrityksille, kuinka paljon ja kuinka nopeasti näiden olisi vähennettävä päästöjä, jotta säästyisimme ilmastonmuutoksen pahimmilta vaikutuksilta. Hanke mobilisoi yritysjohtajia asettamaan hiilineutraaliustavoitteita maailmanlaajuisen keskilämpötilan nousun hillitsemiseksi 1,5 asteeseen. Tämä on yleisesti hyväksytty taso, jolla ilmastovaikutukset olisivat edelleen kestävällä tasolla.

Lue lisää SBT hankkeesta