Kestävyysstrategiamme ja tavoitteemme vuodelle 2022

Kestävyysstrategiamme keskiössä on roolimme aktiivisena omistajana. Vaikuttavuutemme syntyy asemamme kautta – teemme päätöksiä ja vaikutamme konserninlaajuisesti sekä kohteissa hallinnoitavien rahastojemme kautta. Ohjaamme kohdeyhtiöitämme ja kiinteistöjämme kohti selkeitä kestävyystavoitteita. Tavoittelemme aktiivisesti mahdollisuuksia lieventää yhteiskunnallisia ongelmia tai ympäristöhaasteita.

Kestävyysstrategiamme muodostuu ympäristötoimista, sosiaalisista toimista ja hyvästä hallinnoinnista, joille olemme määritelleet toimintatapamme ja fokuksemme. Keskitymme kokonaisuuksiin, joiden vaikutus on yhteiskunnallisesti merkittävin ja joissa vaikuttavuutemme on suurin. Seuraamme kohdeyhtiö- ja kiinteistökohtaisesti myös muita mittareita, joilla on erityinen merkitys näiden kohteiden kestävyystyön kannalta

Ympäristö

Edistämme tieteeseen perustuvia ilmastotekoja ja toimintojen elinkaaren kehitystä

Haluamme auttaa kohdeyhtiöitämme ja kiinteistöjämme sekä pohjimmiltaan sidosryhmiämme siirtymään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, asettamalla kohdeyhtiömme ja kiinteistömme hiilineutraalille tielle kohti nollapäästöjä. Päästäksemme näihin tavoitteisiin olemme sitoutuneet tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisin (Science Based Targets Initiative, SBTi). Tämä tavoite asettaa kohteemme hiilineutraalille tielle yhdistämällä kasvihuonepäästöjen vähentämissuunnitelmat viimeisimpään ilmastotieteeseen. SBT:t ovat lyhyen ja pitkän aikavälin päästövähennystavoitteita. Tavoitteita ohjaa riippumaton ilmastotiede, joka validoi sen, että yhtiön päästöt ovat Pariisin ilmastonsopimuksen 1,5 asteen skenaarion mukaisia. Päästövähennyssuunnitelma validoidaan SBTi:n kautta ja se tarjoaa vaiheittain toteutettavan prosessin tavoitteisiin pääsemiseksi.

Pidemmällä aikavälillä haluamme järjestelmällisesti sisällyttää elinkaarianalyysia CapMan-konsernin, kohdeyhtiöidemme ja kiinteistöjemme toimintaan kiertotalouteen siirtymisen mahdollistamiseksi. Tämä tulee edistämään mahdollisimman tehokasta ja pitkää resurssienkäyttöä toiminnassamme, säästäen lopulta niukkoja resursseja ja työpanoksia.

Ympäristötavoitteet vuodelle 2022

CapManin tavoitteet

  • Sitoutua 1.5 asteen mukaisiin tieteeseen perustuviin tavoitteisiin (SBT) ja asettaa hiilineutraaliustavoitteet

CapMan sijoitusten tavoitteet

  • Sitoutua 1.5 asteen mukaisiin tieteeseen perustuviin tavoitteisiin (SBT) ja asettaa hiilineutraaliustavoitteet

Sosiaaliset toimet

Rakennamme vahvoja ja oikeudenmukaisia yrityksiä & tarjoamme merkityksellisiä työpaikkoja

Haluamme CapManilla olla mukana rakentamassa yhtiöitä, joista voimme olla ylpeitä, joissa työntekijät haluavat työskennellä ja joita asiakkaat suosivat. Haluamme myös rakentaa kiinteistöjä, jotka houkuttelevat korkean tason vuokralaisia. Uskomme, että tämä luo arvoa yhtiöissämme ja tekee omistuksistamme arvokkaampia myös tuleville omistajille. Täten seuraamme työtyytyväisyyttä.

Sosiaalisten toimien tavoitteet vuodelle 2022

CapManin tavoitteet

  • Työntekijöiden tyytyväisyys eNPS-mittauksessa yli 40
  • Luoda politiikka ja prosessi monimuotoisuuden ja osallisuuden kasvattamiselle

CapMan sijoitusten tavoitteet

  • Työntekijöiden tyytyväisyystulos kyselyissä yli 3,5/5 (Private Equityn ja Infran osalta)

Hallinointi

Toimimme läpinäkyvästi ja vastuullisesti monimuotoisuutta kunnioittaen

Luomalla monimuotoista ja osallistavaa liiketoimintaa laajennamme osaamispohjaamme ja varmistamme ettemme jää arvokkaista mahdollisuuksista paitsi. Työntekijöiden erilaiset taustat lisäävät monimuotoisuutta organisaation tavoitteiden ja prioriteettien osalta sekä tuovat erilaisia näkemyksiä paremmin esille. Kiinnitämme erityistä huomiota päätöksentekijöiden monimuotoisuuteen CapManilla ja kohdeyhtiöissämme, minkä lisäksi panostamme koulutukseen ja kehitysmahdollisuuksiin CapManin organisaatiossa.

Tavoitteenamme on myös sisällyttää kestävyystavoitteita osaksi johtohenkilöiden palkitsemista kaikissa yhtiöissä, joissa CapManilla on hallituspaikka. Näin päätöksentekijät ovat kannustettuja priorisoimaan kestävyystekijöitä, mikä auttaa kestävyystavoitteisiin pääsemistä.

Hallinnointiavoitteet vuodelle 2022

CapManin tavoitteet

  • Kehittää työntekijöiden palkitsemispolitiikkaa sisältämään kestävyystavoitteita
  • Kehittää prosessi, jonka avulla saavutamme sukupuolten tasa-arvoisen edustuksen johtoryhmässä, partneritasolla ja kautta yhtiön

CapMan sijoitusten tavoitteet

  • Nimittää maksimissaan 70 % yhden sukupuolen edustajaa hallituksiin ja johtoryhmiin
  • Kestävyystavoitteet integroitu osaksi johdon palkitsemista kaikissa uusissa enemmistöomisteisissa yhtiöissä vuoden sisällä hankinnasta

(Private Equityn ja Infran osalta)

Mikä on Science Based Targets -hanke?

Science Based Targets -hanke on tieteeseen perustuvia tavoitteita asettava, CDP:n, YK:n Global Compactin, World Resource Instituten ja WWF:n perustama yhteishanke. Hanke edistää kunnianhimoisia ilmastotekoja yksityisellä sektorilla mahdollistamalla yrityksille tieteeseen perustuvien päästövähennystavoitteiden asettamisen. Tavoitteet näyttävät yrityksille, kuinka paljon ja kuinka nopeasti näiden olisi vähennettävä päästöjä, jotta säästyisimme ilmastonmuutoksen pahimmilta vaikutuksilta. Hanke mobilisoi yritysjohtajia asettamaan hiilineutraaliustavoitteita maailmanlaajuisen keskilämpötilan nousun hillitsemiseksi 1,5 asteeseen. Tämä on yleisesti hyväksytty taso, jolla ilmastovaikutukset olisivat edelleen kestävällä tasolla.

Lue lisää SBT hankkeesta