Skip to content

Varma, CapMan Nordic Real Estate och Cavendo förvärvar köpcentrumet Heron City i Stockholm

01/09/2016

CapMan pressmeddelande                   1.9.2016 kl. 8.30 EEST / 7.30 CEST

Varma, CapMan Nordic Real Estate och Cavendo förvärvar köpcentrumet Heron City i Stockholm

Ett av Varma, CapMan Nordic Real Estate och Cavendo samägt bolag köper det 49 400 kvadratmeter stora köpcentrumet Heron City beläget i Nordens största handelsområde, Kungens Kurva i Stockholm. Säljare är fastighetsfonden NIAM och priset uppgår till 930 miljoner kronor (98 miljoner euro).

– Vi är mycket glada över samarbetet med vår långsiktiga partner och placerare Varma samt vår nya partner Cavendo, vilka ansvarar för att realisera en utvecklingsplan för köpcentrumet. Vi ser flera utvecklingsmöjligheter för Heron City och därför passar det utmärkt ihop med vår value-add strategi, kommenterar senior partner Ed Williams på CapMan Real Estate.

Kungens Kurva är ett handelsområde i södra Stockholm på 15 minuters avstånd från city med cirka 20 miljoner besökare per år. Här finns bland annat världens största IKEA-varuhus, och upptagningsområdet utgörs av 1,5 miljoner människor inom ett 30 minuters köravstånd.

Heron Citys största hyresgäster är SF Bio med Sveriges största biograf, elektronikkedjan MediaMarkt, inrednings- och möbelkedjan Mio, dagligvarukedjan Willy’s och sportkedjan XXL. Tack vare sin attraktiva butiksmix har Heron Citys besökarantal och omsättning vuxit i takt med de senaste årens expansion av Kungens Kurva. 2015 hade Heron City 7,2 miljoner besökare. Köpcentrumet kommer dessutom att gynnas av infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm, vilket kommer att innebära avsevärt förbättrade förbindelser och ett utökat upptagningsområde.

– Varma hör till de ledande fastighetsplacerarna i Finland, men vi söker aktivt möjligheter att sprida våra fastighetsplaceringar även internationellt. Att utöka placeringsportföljen i det etablerade och växande området Kungens Kurva i södra Stockholm är en spännande möjlighet för oss. Samarbetet med CapMan och Cavendo ger oss goda förutsättningar för att utveckla fastigheten, kommenterar Ilkka Tomperi, direktör med ansvar för Varmas fastighetsplaceringar.

– Vi är stolta över att inleda ett samarbete med Varma och CapMan. Heron City är en fastighet med starka fundamenta samtidigt som det finns goda möjligheter att skapa mervärden genom en aktiv förvaltning, vilket går väl ihop med Cavendos placeringsfilosofi. Vi ser fram emot att utveckla fastigheten till sin fulla potential i samarbete med våra partners, kommenterar Joakim Karlsson, VD på Cavendo.

– Fastighetsplaceringar passar utmärkt i vår placeringsportfölj. Våra senaste internationella placeringar i Västeuropa har dragit nytta av den positiva utvecklingen på marknaden, och avkastningsutvecklingen har varit god, kommenterar Ilkka Tomperi.

Ytterligare information:
Ed Williams, senior partner, CapMan Real Estate, tfn +46 (0)8 445 1051
Ilkka Tomperi, direktör med ansvar för fastighetsplaceringar, Varma, tfn 050 379 1903
Joakim Karlsson, verkställande direktör, Cavendo, tfn +46 (0)736 99 13 70

  

CapMan www.capman.fi
CapMan är ett ledande nordiskt investerings- och förvaltningsbolag. I mer än 25 år har vi utvecklat företag och fastigheter och främjat deras hållbara tillväxt. Vårt engagemang bygger på att förstå våra kunders behov på en ständigt föränderlig marknad. Vårt mål är att förse våra investerare med attraktiv avkastning och innovativa lösningar samtidigt som vi erbjuder värdefull service för investeringspartnerskap, tillväxtorienterade företag och hyresgäster. Våra självständiga investeringspartnerskap – Buyout, Real Estate, Russia och Nest Capital – samt vårt intressebolag Norvestia ansvarar för investeringar samt värdeskapande. CapMans tjänster inkluderar finansiering, inköpsverksamhet och fondförvaltning för både interna och externa kunder. Vi sysselsätter cirka 100 professionella kapitalinvesterare och förvaltar fonder till ett sammanlagt värde av cirka 2,8 miljarder euro.    

 

Varma www.varma.fi
Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget och den största privata placeraren i Finland. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 860 000 personer inom den privata sektorn. År 2015 uppgick Varmas premieinkomst till 4,6 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,2 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 41,2 miljarder euro i slutet av juni 2016. Varma är en av de största fastighetsplacerarna i Finland med en fastighetsportfölj på cirka 3,8 miljarder euro. 

Varma.fi / fastigheter: https://www.varma.fi/sv/andra/fastigheter/fastigheter/  

Resultatuppgifter och placeringar:

https://www.varma.fi/sv/andra/om-foretaget/resultatuppgifter-och-placeringar/

Årsredovisning 2015 / Fastighetsplaceringar: http://arsredovisning.varma.fi/2015/

 

Cavendo www.cavendo.se
Cavendo AB är ett självständigt rådgivnings- och kapitalförvaltningsbolag baserat i Stockholm. Teamet har en bred erfarenhet av att köpa och utveckla kommersiella fastigheter i Norden. Cavendo grundades 2014 och bolagets kunder inkluderar nordiska institutioner som AMF Pensionsförsäkring, Ilmarinen, Varma och CapMan.