Skip to content

CapMan Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

08/12/2000

CapMan Oyj on yhtiökokouksessaan 8.12.2000 käsitellyt sulautumissuunnitelmaa, jonka mukaisesti Vestcap Oyj sulautuu CapMan Oyj:öön. Yhtiö ja sen kaikki osakkeenomistajat ovat 7.12.2000 allekirjoittaneet sopimuksen Vestcap Oyj:n kanssa. Sopimus muuttaa 28.11.2000 julkaistun sulautumis- ja tarjousesitteen tietoja. Koska Rahoitustarkastus tämän vuoksi edellyttää sulautumis- ja tarjousesitteen täydentämistä, ehdotti CapMan Oyj:n hallitus yhtiökokoukselle, että sulautumisesta päätetään lopullisesti yhtiökokouksen jatkokokouksessa Rahoitustarkastuksen hyväksyttyä sulautumis- ja tarjousesitteen muutokset.

Yhtiökokous päätti, että yhtiökokouksen jatkokokous pidetään 19.12.2000 klo 14.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 15 B, Helsinki. Jatkokokoukseen ei toimiteta erillistä kutsua.

CapMan Oyj:n hallitus