Skip to content

CAPMAN OYJ -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2000

15/02/2001

CAPMANIN TULOS VUODELTA 2000 ERINOMAINEN

-CapMan Oyj –konsernin liikevaihto vuonna 2000 oli 32,9 milj. euroa (7,0 milj. euroa vuonna 1999)

-Tulos rahoituserien jälkeen oli 24,9 milj. euroa (2,9)

– Voitonjako-osuustuottoihin sisältyviä osinkojen yhtiöveron hyvityksiä, noin 3,6 milj. euroa, ei ole kirjattu liikevoittoon(vuonna 1999 0,2 milj. euroa)

– CapManin hallinnoimat rahastot tekivät sijoituksia 144 milj. eurolla (vuonna 1999 noin 80 milj. eurolla)

– Vuoden 2001 tuloksen ennakoidaan muodostuvan hyväksi.

Liikevaihdon ja liikevoiton uskotaan kuitenkin jäävän vuoden 2000 poikkeuksellisen korkeasta tasosta. CapManin tavoitteena on ylittää selkeästi vuosina 1998 ja 1999 toteutunut liikevaihto ja liikevoitto.

Hallituksen toimintakertomus

1.1.-31.12.2000

Taloudellinen kehitys

CapMan Oyj -konsernin (CapMan) tilikauden 2000 liikevaihto kasvoi ja tulos parani merkittävästi edellisvuodesta. CapManin liikevaihto oli 32,9 milj. euroa (7,0 milj. euroa vuonna 1999) ja tulos rahoituserien jälkeen 24,9 milj. euroa (2,9). Liikevaihdon kasvu ja tuloksen paraneminen johtuvat erityisesti voitonjako-osuustuottojen kasvusta. Tulos verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen oli 20,1 milj. euroa (2,0).

Hallinnointipalkkioiden osuus liikevaihdosta oli 7,4 milj. euroa (5,1) ja voitonjako-osuustuotot sisältäen yhtiöveron hyvitykset olivat 28,8 milj. euroa (2,3). Hallinnointipalkkioiden määrä kasvoi edellisvuodesta 45 prosenttia. Kasvua vauhdittivat erityisesti Finnventure Rahasto V:n perustaminen vuoden 1999 loppupuolella sekä Finnmezzanine Rahasto III:n perustaminen keväällä 2000.

Voitonjako-osuustuotot vuonna 2000 olivat poikkeuksellisen suuret, sillä tilikaudelle osui kolme merkittävää irtautumista (Satama Interactive Oyj:n listautuminen, loppujen Aldata Solution Oyj:n osakkeiden myynti sekä irtautuminen Iobox Oy:stä). CapManin hallinnoimista rahastoista Finnventure Rahasto III (pääomaltaan 29,7 milj. euroa) siirtyi voitonjaon piiriin Aldatan osakkeiden myynnin ja Sataman listautumisen myötä.

Voitonjaon piirissä olevien rahastojen määrä nousi näin ollen kolmeen. Näiden kolmen rahaston pääoma on yhteensä 52,7 milj. euroa, mikä vastaa noin 8 prosenttia CapManin hallinnoimien, pääosin Suomeen sijoittavien rahastojen kokonaispääomasta.

Liikeidea

CapManin liiketoiminta on pääomarahastojen hallinnointia. CapManin sijoitustoiminta jakautuu suoriin sijoituksiin ja rahastosijoituksiin. Suorat sijoitukset käsittävät erilaiset yritysjärjestelyt sekä teknologiasijoitukset. Rahastosijoitukset toteutetaan euroopanlaajuisesti osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin kautta. CapMan kerää institutionaalisten sijoittajien varoja pääomarahastoihinsa ja sijoittaa rahastojen pääomat valitsemiinsa, pääasiassa julkisesti noteeraamattomiin yrityksiin sekä eurooppalaisiin pääomarahastoihin. CapMan osallistuu aktiivisesti kohdeyritysten kehittämiseen, hallitustyöskentelyyn ja muuhun strategiseen johtamiseen. Noin 2 – 5 vuoden kehitysjakson jälkeen CapMan pyrkii irtautumaan yrityksistä joko pörssilistautumisen tai yrityskaupan kautta. Tavoitteena on irtautumisessa saada mahdollisimman hyvä tuotto rahastojen sijoittamalle pääomalle.

Konsernirakenne

Emoyhtiö

Konsernin emoyhtiö on CapMan Oyj, jonka liiketoimintaan kuuluvat lähinnä uusien rahastojen perustaminen, hallintotoiminnot sekä sijoittajasuhteet.

Tytäryhtiöt

CapMan Oyj:n 100 % omistama tytäryhtiö CapMan Capital Management Oy toimii pääomarahastojen hallinnointiyhtiönä. CapMan Capital Management Oy:n tytäryhtiöitä ovat Finnmezzanine Oy (70 %) ja CapManin Itä-Eurooppa-rahaston (Alliance ScanEast Fund L.P.) hallinnointiyhtiönä toimiva Eastman Advisors Oy (60 %). Lisäksi konserniin kuuluu Eastman Advisors Oy:n tytäryhtiö ScanEast Managing Partner Ltd (70 %), joka on Alliance ScanEast Fund L.P.:n vastuunalainen yhtiömies.

Osakkuusyhtiöt

CapMan Oyj omistaa 47,5% ranskalaisesta Access Capital Partners S.A.:sta ja niin ikään 47,5% Access Capital Partners (Guernsey) Ltd:stä. Nämä yhtiöt toimivat eurooppalaisen rahastojen rahaston, Access Capital Fundin, hallinnointiyhtiöinä. Molemmista yhtiöistä on 52,5 % toimivan johdon omistuksessa.

Vuonna 2000 CapMan Oyj:n osakkuusyhtiöiksi tulivat Baltcap Management Oy 20 % ja BIF Management Ltd 33,3 % omistus-osuuksilla. Baltcap Management Oy on pääomarahastojen hallinnointiyhtiö, joka tekee oman pääoman

ehtoisia sijoituksia suuriin ja keskisuuriin yrityksiin Virossa, Latviassa ja Liettuassa. BIF Management Ltd toimii Baltcap Management Oy:n perustaman rahaston, Baltic Investment Fund III:n, vastuunalaisena

yhtiömiehenä. Baltcap Management Oy:n muut omistajat ovat Sitra, Suprema Securities sekä yhtiön avainhenkilöt.

Osakkuusyhtiöillä ei ole ollut merkittävää vaikutusta CapManin vuoden 2000 tulokseen.

CapManin hallinnoimat rahastot

CapMan Capital Management Oy toimii seuraavien rahastojen hallinnointiyhtiönä: Finnventure Rahasto I Ky, Finnventure Rahasto II Ky, Finnventure Rahasto III Ky, Finnventure Rahasto III G Ky, Finnventure Rahasto IV Ky, Finnventure Rahasto V Ky, Finnventure Rahasto V ET Ky, Finnmezzanine Rahasto II A Ky, Finnmezzanine Rahasto II B Ky, Finnmezzanine Rahasto II C Ky, Finnmezzanine Rahasto II D Ky, Finnmezzanine Rahasto III A Ky, Finnmezzanine Rahasto III B Ky sekä Finnmezzanine Rahasto III C Ky.

Keväällä 2000 CapMan perusti Finnmezzanine Rahasto III:n (III A Ky, III B Ky ja III C Ky), jonka koko on 151,8 milj. euroa. Rahastosta tullaan tekemään mezzanine-sijoituksia 20-30 pohjoismaiseen yritykseen.

CapMan hallinnoi yhdessä Fenno Management Oy:n kanssa Fenno Ohjelmaa ja toimii vastuunalaisena yhtiömiehenä Alta-Berkeley Nordic Partners Ky:ssä ja CapMan Private Rahasto I Ky:ssä.

CapManin tytäryhtiöistä Finn-mezzanine Oy hallinnoi Finnmezzanine Rahasto I Ky:tä ja EastMan Advisors Oy Alliance ScanEast Fund L.P:tä.

Rahastojen pääomat

CapMan hallinnoi vuoden 2000 lopussa pääomarahastoissaan noin 950 miljoonan euron pääomia, joista 250 milj. euroa osakkuusyhtiön, eurooppalaisiin pääomarahastoihin sijoittavan Access Capital Partners S.A.:n kautta. CapManin hallinnoimiin rahastoihin on sijoittanut noin 90 kotimaista ja kansainvälistä institutionaalista sijoittajaa. Perustiedot CapManin hallinnoimista rahastoista löytyvät CapManin kotisivuilta osoitteessa www.capman.fi.

Rahastojen sijoitukset ja irtautumiset

Vuonna 2000 CapManin hallinnoimat rahastot tekivät 18 ensisijoitusta ja 6 merkittävää lisäsijoitusta yhteensä 144 miljoonan euron arvosta (vuonna 1999 15 ensisijoitusta ja 4 merkittävää lisäsijoitusta yhteensä noin 80 milj. euron arvosta). Rahastot olivat vuoden 2000 loppuun mennessä sijoittaneet yhteensä 345 milj. euroa.

Uudet sijoituskohteet perinteisillä toimialoilla olivat insinööritoimisto PI Consulting Oyj, kartonkipakkausyhtiö Å&R Carton, lattiapäällystealan konserni Fiosan, joka syntyi Oy Karelia Parketti Ltd:n ja

Upofloorin yhdistyttyä, tilitoimistoketju Pretax Oy, paalutuskonevalmistaja Junttan Oy, helikopteriliikennöintiä harjoittava Copterline Oy sekä terveydenhuoltoalan konserni Mehiläinen Oy, joka syntyy sairaalaosakeyhtiö Mehiläisen ja Tohtoritalo 41400 Oy:n fuusiossa.

Uudet teknologiasijoituskohteet vuonna 2000 olivat suurkeittiöalalla toimiva Internet-tukkuri ja –portaali DB2B Oy, sääpalveluja tuottava Foreca Oy (ent. Oy Weather Service Finland Ltd), mobiilin Internetin sovelluksiin erikoistunut Handwise Oy, mobiiliteknologian ja tietoturvan alalla toimiva ohjelmistotalo Intrasecure Networks Oy (Netseal), Internet-pohjaisiin rahamarkkinasovelluksiin ja monikanava-julkaisemiseen erikoistunut Quartal Oy, XML-teknologiaa kehittävä Republica Oy, tietoturvayritys SecGo, ohjelmistotalo Solagem, verkko-oppimisen ja –johtamisen järjestelmiä kehittävä Talent Code Oy sekä ruotsalainen laajakaistaverkon rakentaja ja operaattori Utfors AB.

Merkittävimmät lisäsijoituskohteet olivat mediasisältöihin ja monimediaratkaisuihin erikoistunut Aktivist Network Oy (ent. Suomen Infopiste Oy), tietojärjestelmäratkaisuja kehittävä AtBusiness Oyj, vaahtomuovia, patjoja ja peitteitä valmistava Espe Oy, vapaa-ajan matkailuyritys Holiday Club Finland Oy, mobiiliohjelmistoyritys LPG Innovations Oy sekä toimistotarvikealan konserni Tamore Oy (ent. Scandinavian Corporate Suppliers Oy).

CapManin hallinnoimilla rahastoilla oli tilikauden aikana neljä merkittävää irtautumista. Vuoden 1999 loppupuolella listautuneen Aldata Solutions Oyj:n loput osakkeet myytiin kahdessa erässä, helmikuussa ja elokuussa. Satama Interactive Oyj listautui maaliskuussa. Finnventure Rahasto III omistaa edelleen 1 200 000 kpl Sataman osaketta.

Finnventure III:n alarahasto Alta Berkeley Nordic Partners Ky (ABNP) irtautui heinäkuussa langattomiin portaaleihin erikoistuneesta Iobox oy:stä, joka myytiin espanjalaiselle Terra Mobilelle. Yhtiö on Espanjan johtavan puhelin-operaattorin Telefonican tytäryhtiö. Sijoitus oli erittäin onnistunut, ja sen myötä ABNP siirtyi voitonjaon piiriin. CapMan hallinnoi ABNP Rahastoa yhdessä Alta Berkeley Associatesin kanssa.

CapManin osuus hallinnointiyhtiöille maksettavasta voitonjaosta on 45 % prosenttia. Lisäksi Finnmezzanine Rahasto I käytti oikeuttaan vaihtaa Elcoteq Network Oyj:n liikkeeseen-laskeman debentuurilainan osakkeiksi. Vaihdossa saadut Elcoteq Network Oyj:n osakkeet myytiin huhtikuussa 2000.

Tiedot CapManin hallinnoimien pääomarahas-tojen sijoituksista kohdeyrityksiin löytyvät yhtiön kotisivuilta osoitteessa www.capman.fi.

Osakkuusyhtiö Access Capital Partners S.A.:n sijoitukset

CapMan hallinnoi eurooppalaisiin buy out – ja teknologiarahastoihin tehtäviä sijoituksia Pariisissa toimivan osakkuusyhtiön Access Capital Partners S.A.:n kautta. CapManin ja Accessin vuonna 1999 perustama Access Capital Fund – rahasto oli vuoden 2000 loppuun mennessä sitoutunut sijoittamaan 170 miljoonaa euroa 15 keskisuureen pääomarahastoon Espanjassa, Hollannissa, Irlannissa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa ja Israelissa.

Marraskuussa 2000 Access ilmoitti perustavansa uuden rahaston, Access Capital Fund II:n. Rahastosta tullaan tekemään sijoituksia lähinnä Länsi-Euroopassa toimiviin, keskikokoisiin buy out – ja teknologiarahastoihin.

Henkilöstö

Tilikauden päättyessä CapManin palveluksessa oli 41 henkilöä (34). Heidän lisäkseen konsulttisuhteessa CapMan Capital Management Oy:n kanssa työskentelee neuvonantajina kolme senior advisoria, joilla on laaja kokemus yritysten johtamisesta ja yrittäjyydestä. Osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin palveluksessa toimii 10 henkilöä Pariisissa.

CapMan Oyj julkisti elokuussa 2000 henkilöstön kannustamiseksi ja sitouttamiseksi tarkoitetun optio-ohjelman, jonka piiriin tulee koko henkilöstö yhtiön nykyisiä 16 osakkeenomistajaa lukuunottamatta.

Hallinto

CapMan Oyj:n hallitukseen ovat kuuluneet Vesa Vanha-Honko (puheenjohtaja), Peter Buch Lund, Olli Liitola, Tuomo Raasio, Petri Saava-lainen, Ari Tolppanen ja Heikki Westerlund.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Ari Tolppanen.

Tilintarkastajana on toiminut SVH Price-waterhouse Coopers Oy, vastuulli-sena tilintarkastajana Jan Holmberg, KHT.

Rahastojen hallinnointiyhtiönä toimivan CapMan Capital Management Oy:n hallitukseen ovat kuuluneet Lauri Koivusalo (puheenjohtaja), Ralf Saxén, Orvo Siimestö, Kari Jokisalo, Curt Lindbom ja Ari Tolppanen.

CapMan Oyj:n ja Vestcap Oyj:n sulautuminen sekä listautumisvalmistelut

CapMan Oyj (aik. CapMan Partners Oy) julkisti 19.4.2000 rakennejärjestelyn, jonka tuloksena yhtiö listautuu Helsingin pörssiin arviolta huhtikuussa 2001. Järjestelyssä Cap-Man Oyj:öön fuusioidaan

vanhan Finvest Oyj:n jakautumisessa syntynyt Vestcap Oyj, jonka osakkeen noteeraus Helsingin Pörssin pre-listalla alkoi 1.11.2000.

Sulautuminen hyväksyttiin molempien yhtiöiden yhtiökokouksissa 19.12.2000. CapMan Oyj:n osakkeen noteeraus Helsingin pörssissä alkaa sulautumisen rekisteröinnin jälkeen arviolta huhtikuussa 2001. Järjestelyssä CapManille siirtyy merkittävä sijoitusomaisuus, joka koostuu 6,3 milj. euron nettokassavaroista sekä 886.253 kappaleesta Sampo-Leonian osakkeita, jotka Vestcap Oyj sai osakevaihdossa Mandatum Pankin osakkeista.

Vestcapin osakkeenomistajille sulau-tumis-vastikkeena tarjottava osakemäärä vastaa yhteensä 31,5 prosenttia CapMan Oyj:n osakkeista ja 15,5 prosenttia CapMan Oyj:n äänivallasta fuusion jälkeen. Vestcapin osakkeille maksetaan fuusiovastike CapManin B-osakkeina. Loput 68,5 prosenttia osakkeista ja 84,5 prosenttia äänivallasta jäävät CapMan Oyj:n osakkeenomistajille.

Sulautuminen on esitetty yksityiskohtaisesti 28.11.2000 ilmestyneessä CapMan Oyj:n ja Vestcap Oyj:n sulautumis-esitteessä.

Osakkeet ja osakepääoma

CapMan Oyj:n osakepääoma 31.12.2000 oli 480.000 euroa ja osakemäärä sulautumista rekisteröitäessä 48.000.000 kpl. Se jakautuu 8.000.000 kpl A-osakkeita, joilla on 10 ääntä/osake sekä 40.000.000 kpl B-osaketta, joilla on yksi ääni/osake.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Tammikuussa 2001 CapManin hallinnoimat rahastot ilmoittivat luopuvansa omistuksestaan juomayhtiö Marli Groupissa. Yhtiön pääomistaja Oy Rettig Ab ja vähemmistöomistajat, mukaanlukien CapManin hallinnoimat rahastot, myyvät Marli Groupin ruotsalaiselle Vin & Sprit -yhtiölle. Irtaantumisen vaikutus CapManin vuoden 2001 liikevoittoon on noin 3 miljoonaa euroa. Irtaantumisen seurauksena Finnmezzanine Rahasto I siirtyy uutena rahastona voitonjaon piiriin. Marli Groupiin sijoittaneista CapManin hallinnoimista rahastoista Finnventure I, II ja III ovat jo voitonjaon piirissä.

CapMan Oyj:n hallitusta täydennettiin kahdella uudella jäsenellä. 30.1.2001 pidetyssä CapMan Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa uusiksi jäseniksi valittiin LEL Työeläkekassan toimitusjohtaja Lauri Koivusalo sekä Jaakko Pöyry Group Oyj:n varatoimitusjohtaja Teuvo Salminen. Koivusalo toimii hallituksen puheenjohtajana.

CapMan Oyj:n 100-prosenttisesti omistaman tytäryhtiön CapMan Capital Management Oy:n toimitusjohtajaksi nimitettiin 14.2.2001 alkaen KTM Heikki Westerlund (34), joka on toiminut CapManin teknologiasijoituksista vastaavana partnerina. Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Ari Tolppanen jatkaa konsernin emoyhtiön, CapMan Oyj:n toimitusjohtajana. Westerlund toimii Tolppasen varamiehenä.

Kuluvan tilikauden näkymät

Uskomme pääomasijoitustoimialan jatkavan kasvuaan. Samalla kilpailu hyvistä sijoituskohteista sekä yritys-järjestelyissä että teknologiasektorilla kiristyy. Ennakoimme, että alalla tapahtuu konsolidoitumista ja että markkinoilla jo etabloituneet toimijat vahvistavat asemiaan.

Vuosi 2000 oli CapManil-le poikkeuksellisen hyvä vuosi sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta. Tämä johtui pääasiassa kolmesta, erittäin onnistuneesta irtautumisesta tilikauden aikana. Finnventure Rahasto III sekä sen alarahastona toimiva Alta Berkeley Nordic Partners -rahasto siirtyivät voitonjaon piiriin vuoden 2000 aikana.

Rahastoista Finnmezzanine Rahasto I Ky (pääomaltaan 31,4 milj. euroa) siirtyy Marli Group –irtautumisen yhteydessä voitonjaon piiriin. Lisäksi Fenno Ohjelman Skandia-osuus (8,4 milj. euroa) on lähellä sitä kumu-latiivista etuoikeutettua tuottoa, jolloin hallin-nointi-yhtiö siirtyy voitonjaon piiriin.

Vuoden 2001 tuloksen ennakoidaan muodostuvan hyväksi. Liikevaihdon ja liikevoiton uskotaan kuitenkin jäävän vuoden 2000 poikkeuksellisen korkeasta tasosta. CapManin tavoitteena on ylittää selkeästi vuosina 1998 ja 1999 toteutunut liikevaihto ja liikevoitto.

Hallituksen esitys osingonjaosta

Konsernin jakokelpoiset varat tilikauden päättyessä olivat 21,2 milj. euroa ja emoyhtiön jako-kelpoiset varat 20,6 milj. euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan sekä A- että B-osakkeille 0,39 euroa osakkeelta, paitsi vuoden 2000 aikana osakeannissa mer-kityiltä osak-keilta, joille osinkoa ei jaeta. Osinkojen yhteismäärä on 15,2 milj. euroa.

Helsinki 15.2.2001

CapMan Oyj

Hallitus

LIITTEET:

Konsernin tuloslaskelma, tase ja avainluvut

JAKELU

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

www.capman.fi

Täydellinen raportti taulukkoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.