Skip to content

CAPMANILLE 166 MILJOONAN EURON POHJOISMAINEN RAHASTO

31/01/2002

CapMan Oyj on perustanut uuden osakepääomarahaston,

CapMan Equity VII:n. Rahasto on CapManin seitsemäs osakepääomarahasto, ja nyt päätetyllä ensimmäisellä rahoituskierroksella siihen kerättiin 166 miljoonan euron pääomat. Rahastoon odotetaan vielä merkittäviä lisä-sijoituksia, ja sen lopullinen koko päätetään kesäkuun loppuun mennessä.

Rahasto muodostuu kolmesta Guernseylle perustetusta limited partnership -yhteisöstä ja yhdestä ruotsalaisesta kommandiittiyhtiöstä. Rahaston hallinnointia varten CapMan Oyj on perustanut tytäryhtiöt Guernseylle ja Ruotsiin.

Rahastossa on tässä vaiheessa mukana 13 institutionaalista sijoittajaa. CapMan Equity VII jatkaa CapManin sijoitusstrategiaa, jonka mukaisesti n. 2/3 sijoituksista tehdään keskikokoisiin yritysjärjestelyihin ja n. 1/3 tietotekniikka- ja telekommunikaatioaloilla toimiviin teknologiayhtiöihin. Uuden rahaston sijoitusten pääpaino

on Pohjoismaissa toimivissa yrityksissä.

Rahastoa koskevat alan käytännön mukaiset ehdot hallinnointi-palkkiosta ja voitonjako-osuuksista. CapMan Oyj:n oma sijoitus CapMan Equity VII:een on 15 miljoonaa euroa.

?Pääomasijoittajalle nykyinen markkinatilanne tarjoaa hyvät mahdollisuudet tehdä uusia sijoituksia. Perinteinen teollisuus jatkaa konsolidoitumistaan, ja yritykset myyvät ydinliiketoimintaan kuulumattomia yksiköitä. Lisäksi yritysten alentunut arvostustaso vauhdittaa sijoituksia teknologiayhtiöihin. Uuden rahaston myötä CapMan vahvistaa asemiaan merkittävänä pohjoismaisena pääomasijoittajana.

Olen erityisen iloinen siitä, että kotimaisten sijoittajien lisäksi rahastossa ovat mukana merkittävät ulkomaiset sijoittajat eläkevakuutusyhtiö Sjätte AP Fonden Ruotsista sekä European Investment Fund?, sanoo CapMan Oyj:n toimitusjohtaja Ari Tolppanen.

Uusi rahasto nostaa CapManin hallinnoimat pääomat 1 330 miljoonaan euroon, josta 465 miljoonaa euroa hallinnoidaan osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin kautta. CapManin rahastojen viimeaikaisia sijoituskohteita ovat muun muassa Suomen johtava henkilöstövuokrausyhtiö Extra Henkilöstö-palvelut, kello- ja jalometallien vähittäiskauppaan erikoistunut Kultajousi Oy, satelliittipaikannuksessa (GPS) käytettäviä moduleita valmistava Fastrax Oy sekä sähkö- ja televerkkojen rakentamiseen ja kunnossapitoon erikoistunut Eltel Networks Oy.