Skip to content

CAPMAN OSTAA RUOTSALAISEN PÄÄOMASIJOITUSYHTIÖN SWEDESTARTIN

01/02/2002

CapMan Oyj on allekirjoittanut sopimuksen ruotsalaisen pääomasijoitusyhtiö Swedestart Management AB:n koko osakekannan ostosta. Swedestart hallinnoi neljässä rahastossaan noin 160 milj. euron pääomia. Yhtiön palveluksessa on 12 henkilöä, ja se on yksi Ruotsin kokeneimmista ja menestyneimmistä pääomasijoittajista. Yritysoston myötä CapMan saa nopeasti vahvan jalansijan Ruotsin pääomasijoitusmarkkinoilta ja vahvistaa merkittävästi asemaansa yhtenä Pohjoismaiden johtavista pääomasijoittajista. CapManilla on yritysoston jälkeen noin 70 hengen tiimi ja toimistot Helsingissä, Tukholmassa ja Kööpenhaminassa.

Kauppahinta on noin 17 milj. euroa. CapMan rahoittaa yritysoston käteisvaroin sekä suunnatulla osakeannilla yhtiön kolmelle omistajalle. CapMan Oyj laskee liikkeeseen 4.500.000 uutta B-osaketta, jotka oikeuttavat yhteensä 5,9% omistusosuuteen CapMan Oyj:n osakekannasta. Yrityskaupan myötä Swedestartin kolmesta omistajasta tulee CapManin senior partnereita. Uusilla osakkeilla ei ole oikeutta osinkoon vuodelta 2001, ja ne ovat samojen myyntirajoitusten piirissä kuin CapManin muiden avainhenkilöiden osakkeet. Suunnatun osakeannin jälkeen

CapMan Oyj:n B-osakkeiden kokonaismäärä nousee 67.694.630 kappaleeseen ja osakepääoma A-osakkeet mukaanlukien 756.946,30 euroon.

CapMan Oyj on jatkossa oikeutettu 4-20% osuuteen Swedestart II -rahaston voitonjakotuotoista. Rahasto on täyteen sijoitettu. CapManin osuus voitonjakotuotoista määräytyy sen mukaan, miten merkittäviä irtautumistuotot ovat. Lisäksi CapMan on oikeutettu 12 % osuuteen Swedestart Tech -rahaston voitonjakotuotoista ja 10 % osuuteen Swedestart Life Science -rahaston voitonjakotuotoista. Edellämainitut kaksi rahastoa ovat uusia ja niistä on tähän mennessä tehty vain muutama sijoitus.

Ruotsin johtavia pääomasijoittajia

Swedestart on yksi Ruotsin kokeneimmista ja parhaiten menestyneistä pääomasijoittajista. Yhtiö hallinnoi neljässä rahastossaan noin 160 miljoonan euron pääomia. Rahastot on perustettu vuosina 1995 (Swedestart I),1998 (Swedestart II) ja 2000 (Swedestart Tech ja Swedestart Life Science). Swedestartin palveluksessa on 12 henkilöä, joista 8 osallistuu sijoitustoimintaan. Swedestartin teknologiasijoitukset painottuvat tietotekniikka- ja telekommunikaatiosektoreilla toimiviin yhtiöihin, eli sen sijoitusstrategia on hyvin samantyyppinen kuin CapManin teknologiasijoituksissa. Swedestartin hallinnoimat rahastot ovat tähän mennessä sijoittaneet 24 yritykseen ja irtautuneet 11 yrityksestä. Rahastojen tuotot sijoittajille ovat olleet erinomaiset. Vuonna 1995 perustetun Swedestart I -rahaston nettotuotto (IRR) sijoittajille on ollut yli 40% p.a. ja vuonna 1998 perustetun Swedestart II -rahaston nettotuotto yli

180% p.a. (tilanne tammikuussa 2002).

Pohjoismainen kasvustrategia etenee

Yritysoston myötä CapMan vahvistaa asemaansa yhtenä Pohjoismaiden johtavista pääomasijoittajista.

”Yhdistämällä voimat CapManista tulee vahva toimija Ruotsin pääomasijoitusmarkkinoilla. Tavoitteenamme on olla tietotekniikka- ja telekommunikaatioalan sijoitusten ohella merkittävä toimija myös keskisuurissa yritysjärjestelyissä (buy out) sekä välirahoitus- eli mezzanine-sijoituksissa, eli kaikilla CapManin nykyisillä liiketoiminta-alueilla. Alamme välittömästi perustaa yritysjärjestelyjä tekevää tiimiä Ruotsiin.

Swedestart tarjoaa CapManille myös erinomaiset lähtökohdat laajentaa toimintaansa terveydenhuollon sektorille ja mahdollistaa Swedestart Life Science -rahaston kanssa yhteisiä sijoituksia tekevän rahaston perustamisen”, sanoo CapMan Oyj:n toimitusjohtaja Ari Tolppanen.

Yhteisiä pohjoismaisia sijoituskohteita

Tavoitteena on, että CapManilla ja Swedestartilla on oikeus tehdä sijoituksia toistensa teknologia-sijoituskohteisiin. CapManin hallinnoimilla rahastoilla on mahdollisuus sijoittaa kaikkiin Swedestartin uusiin teknologiasijoituksiin ja Swedestartin teknologiarahastolla vastaavasti on oikeus sijoittaa kaikkiin CapManin uusiin teknologiasijoituksiin. CapMan ja Swedestart perustavat yhteisiä pohjoismaisia rahastoja sen jälkeen kun nykyiset rahastot on sijoitettu täyteen.

Yhtiöt aloittavat välittömästi tiiviin yhteistyön ja etsivät yhdessä pohjoismaisia sijoituskohteita erityisesti teknologiasektorilla. CapMan ja Swedestart ovat tehneet yhteensä 46 teknologiasijoitusta tieto-tekniikka- ja telekommunikaatioalalla toimiviin yhtiöihin.

”Yritysoston myötä olemme aidosti pohjoismainen toimija, jolla on entistä paremmat mahdollisuudet auttaa yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään. Uskon, että tämä lisää myös pääomasijoittajaa etsivien yrittäjien mielenkiintoa CapMania ja Swedestartia kohtaan”, sanoo Swedestartin perustaja, senior partner Lennart Jacobsson.

”Swedestart vahvistaa CapManin osaamista mielenkiintoisilla teknologiasektoreilla ja samalla luo hyvän pohjan yritysjärjestelytiimin rekrytointiin. Yhteistyö suomalaisen, tanskalaisen ja ruotsalaisen tiimin välillä luo meille ainutlaatuiset mahdollisuudet”, sanoo CapManin sijoitusstrategiasta ja Suomen sijoitustoiminnasta vastaava CapMan Capital Management Oy:n toimitusjohtaja Heikki Westerlund.