Skip to content

CAPMAN OYJ -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2001

19/02/2002

CAPMANIN TULOS VUODELTA 2001 OLI 21,7 MILJ. EUROA

CapMan Oyj -konsernin (CapMan) liikevaihto vuonna 2001 oli 13,1 milj. euroa (33,4 milj. euroa). Tulos rahoituserien jälkeen oli 30,6 milj. euroa (24,9 milj. euroa), joka sisältää 18 miljoonan euron myyntivoiton Sampo Oyj:n osakkeista. Tilikauden tulos verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli 21,7 milj. euroa (20,1 milj. euroa).

Oman pääoman tuotto oli 50,1% (93,1%) ja omavaraisuusaste 97,6% (70,2%). Yhtiön oma pääoma/osake oli tilikauden lopussa 0,92 euroa (0,45 euroa).

Hallitus esittää osingoksi 0,26 euroa osakkeelta, mikä vastaa 85,2 % nettotuloksesta. Osinkojen yhteismäärä on 18,5 milj. euroa.

CapMan vahvisti asemaansa yhtenä Pohjoismaiden merkittävimmistä pääomasijoittajista ostamalla vuonna 2001 tanskalaisen ja vuoden 2002 alussa ruotsalaisen pääomasijoitusyhtiön.

Uuden pohjoismaisen osakepääomarahaston kerääminen alkoi syksyllä 2001. Ensimmäisellä rahoituskierroksella rahastoon kerättiin 166 milj. euron varat ja siihen odotetaan merkittäviä lisäsijoituksia.

CapManin hallinnoimat rahastot tekivät tilikaudella sijoituksia yhteensä 89,4 milj. eurolla (144 milj. euroa).

Rahastoilla oli kuluneella tilikaudella yksi merkittävä irtautuminen, kun Marli Groupin osakkeet myytiin ruotsalaiselle Vin & Spritille.

Yhtiökokous

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 3.4.2002 klo 10.00 Helsingissä

Adams-salissa osoitteessa Erottajankatu 15-17.

Vuosikertomus 2001 ja osavuosikatsaukset vuonna 2002

Vuosikertomus vuodelta 2001 ilmestyy viikolla 13. Osavuosikatsaukset julkaistaan 7.5., 6.8. ja 5.11.2002. Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa löytyy kotisivuiltamme osoitteessa www.capman.fi.

Liitteet

Katsaus tilikauden 2001 toimintaan

Konsernin tuloslaskelma, tase ja vastuut

Liikevaihto ja tulos vuosineljänneksittäin

CapManin hallinnoimat rahastot 31.12.2001

Helsingissä 19.2.2002

CapMan Oyj

hallitus

Täydellinen raportti taulukkoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.