Skip to content

CAPMAN KERÄSI UUTEEN RAHASTOON 253 MILJOONAN EURON PÄÄOMAT

30/12/2002

CapMan Equity VII jatkaa CapManin sijoitusstrategiaa, jonka mukaisesti noin 2/3 sijoituksista tehdään keskikokoisiin yritysjärjestelyihin ja noin 1/3 tietotekniikka- ja telekommunikaatioaloilla toimiviin teknologiayhtiöihin. Rahasto sijoittaa Pohjoismaissa toimiviin yrityksiin. CapMan Equity VII on jo aloittanut sijoitustoiminnan ja sen kohteita ovat ympäristöalan palveluihin erikoistunut tanskalainen RGS90 A/S, Suomen johtava tietotekniikkakouluttaja Tieturi Oy sekä ruotsalainen, radiotaajuuksia parantavia menetelmiä kehittävä Avitec AB. Lisäksi rahasto on tehnyt päätöksen sijoittaa Pohjois-Euroopan johtavaan kalkkikivipohjaisten tuotteiden valmistajaan Nordkalk Oyj:öön sekä kolmeen ruotsalaiseen ja tanskalaiseen teknologiayritykseen.

CapMan Equity VII -rahastossa on mukana 23 institutionaalista sijoittajaa. Pääomista 58 % tulee kansainvälisiltä, lähinnä pohjoismaisilta sijoittajilta ja 42 % kotimaisilta sijoittajilta. Yli 70 %:ia rahaston pääomista tulee eläke- ja henkivakuutusyhtiöiltä. Noin puolet rahaston pääomista tulee uusilta sijoittajilta ja toinen puoli sijoittajilta, jotka ovat olleet mukana myös CapManin aikaisemmissa rahastoissa. CapManin oma sijoitussitoumus rahastoon on 16 miljoonaa euroa.

”Olemme erittäin tyytyväisiä varainhankintamme lopputulokseen sekä pääomien määrän että maantieteellisen hajonnan suhteen”, toteaa CapMan Oyj:n toimitusjohtaja Ari Tolppanen. ”Markkinat eivät yleisesti ottaen ole olleet otolliset uusien pääomien keräämiselle kuluneen vuoden aikana, mutta siitä huolimatta olemme synnyttäneet historiamme suurimman rahaston, jonka sijoittajapohja on yhtä pohjoismainen kuin rahaston sijoitusfokuskin”, hän jatkaa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Ari Tolppanen CapMan Oyj puh. 09 6155 8307 tai 0500 407 343
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jerome Bouix, puh. 09 6155 8358 tai 040 820 8541

CAPMAN OYJ

Jerome Bouix
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet