Skip to content

NORDKALKIN UUDEKSI OMISTAJAKSI SUOMALAINEN SIJOITTAJAKONSORTIO – CapManin hallinnoimat rahastot mukana konsortiossa

04/12/2002

Tehdyn sopimuksen mukaan yhtiöstä maksettava velaton kauppahinta on 270 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta vähennetään Nordkalkin liikkeeseenlaskema 100 miljoonan euron pääomalaina ja yhtiön korolliset nettovelat. Osakkeista maksettavaksi kauppahinnaksi arvioidaan 140 miljoonaa euroa. Lopullinen kauppahinta määräytyy Nordkalkin vuoden 2002 tilinpäätöksen perusteella.


”Nordkalk on vahvassa kehitysvaiheessa. Se on viime vuosina lisännyt kapasiteettiaan pystyäkseen paremmin vastaamaan lisääntyvään kysyntään eri asiakassegmenteissä. Erityisesti paperipigmenttien kasvavan kysynnän odotetaan vaikuttavan positiivisesti yhtiön myynnin kehitykseen. Nordkalkin vahva markkina-asema ja myönteiset tulevaisuuden näkymät tekevät yhtiöstä kiinnostavan sijoituskohteen. Uusien omistajien tarkoituksena on jatkaa yhtiön kehittämistä listautumiskelpoiseksi. Ensimmäiset askeleet kohti pörssilistausta Nordkalk otti jo vuonna 1999, kun se laski liikkeeseen julkisesti noteerattavan pääomalainan. Sijoittajaryhmän laaja kokemus teollisuudesta ja sen mukanaan tuomat resurssit tulevat olemaan tärkeä tuki yhtiön kehittämisessä,”

NK-Holdingin hallituksen puheenjohtaja Björn Mattsson sanoo.


Sijoitusstrategiansa mukaisesti sijoittajaryhmä suunnittelee pienentävänsä omistustaan ja laajentavansa yhtiön omistuspohjaa noin 3 -5 vuoden kuluttua.


NK-Holdingin hallituksen muodostavat seuraavat henkilöt: vuorineuvos Björn Mattsson (pj.), toimitusjohtaja Morten Ahlström, toimitusjohtaja Jan Inborr, Senior Advisor Orvo Siimestö, Partneri Jukka Järvelä sekä ministeri Christoffer Taxell.


Yrityskauppa vaatii toteutuakseen mm. kilpailuviranomaisten hyväksynnän ja kauppa arvioidaan saatavan päätökseen alkuvuodesta 2003.


Kaupan toteutuessa Nordkalkin vuonna 1999 liikkeeseen laskeman pääomalainan velkakirjan haltijoille syntyy oikeus vaatia lainan takaisinmaksua lainaehtojen mukaisesti.


Tiedotustilaisuus


Tiedotustilaisuus pidetään keskiviikkona 4.12 klo 11:00 Palacessa, Konferenssisali, 10 kerros, Eteläranta 10. Tiedotustilaisuudessa ovat läsnä Kari Heinistö, Björn Mattsson, Christer Sundström, Jan Inborr, Orvo Siimestö ja Caj-Gunnar Lindström.


Lisätietoja:

Kari Heinistö, varatoimitusjohtaja, KONE Materials Handling, puh. 0204 55 4252

Björn Mattsson, hallituksen puheenjohtaja, NK-Holding Oy Ab, puh. 0400 – 204381

Christer Sundström, toimitusjohtaja, Nordkalk Oyj Abp puh. 0204 55 6548

Jan Inborr, toimitusjohtaja, Ahlström Capital Oy, puh. 010 888 18

Orvo Siimestö, Senior Advisor, CapMan Oyj, puh. 09 6155 800

Caj-Gunnar Lindström, toimitusjohtaja, Stiftelsen för Åbo Akademi, puh. 02 2752 400


Taustatietoja


NK-Holding Oy Ab


NK-Holding on vuonna 2002 perustettu holding-yhtiö, jonka omistajat ovat Ahlström Capital Oy (27,8 %), CapMan Capital Management Oy:n hallinnoimat rahastot (27,8 %) Stiftelsen för Åbo Akademi (8,0%), Veritas-ryhmä (7,7 %), Alandia-Bolagen (7,7%), Svenska Litteratursällskapet i Finland (6,4%), Furuvik Invest Ab (5,8%) Rettig-Yhtymä (1,9%), Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet (1,9%), Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne (1,0%), William Thurings Stiftelse (1,0%), K.H. Renlunds Stiftelse (1,0%), Petter och Margit Forsströms stiftelse för minnet av Kalle och Olivia Forsström (0,5%) ja yhtiön johto (1,5%).


NK-Holdingin hallituksen muodostavat vuorineuvos Björn Mattsson (pj.), Lexelin toimitusjohtaja Morten Ahlström, Ahlström Capitalin toimitusjohtaja Jan Inborr, CapManin Senior Advisor Orvo Siimestö, CapManin Partneri Jukka Järvelä sekä ministeri Christoffer Taxell.


Nordkalk Oyj Abp


Nordkalk on Pohjois-Euroopan johtava kalkkikivipohjaisten tuotteiden valmistaja. Yhtiön tuotteita käytetään mm. paperi-, teräs-, rakennusaine- ja selluteollisuudessa sekä ympäristönhoidossa ja maataloudessa. Murskattua, jauhettua ja seulottua kalkkikiveä sekä poltettua ja sammutettua kalkkia markkinoidaan Suomessa, Ruotsissa, Puolassa ja Virossa tuotemerkillä Nordkalk. Yhtiö on viime vuosina kasvanut voimakkaasti sekä yritysostojen että investointien kautta. Nordkalkin investoinnit vuosina 1997-2001 olivat lähes 180 miljoonaa euroa.


Kalkkikivi on luonnollinen perusmineraali, jota käytetään hyvin monien tuotteiden raaka-aineena tai niiden valmistusprosesseissa. Raudan ja teräksen valmistuksessa malmin epäpuhtaudet poistetaan kalkin avulla, lipeä voidaan selluloosan valmistuksessa käyttää uudelleen kalkin avulla ja elintarviketeollisuudessa kalkki puhdistaa sokerijuurikasmehun. Lisäksi Nordkalkin tuotteita käytetään mm. rakennusaineteollisuudessa, kemian teollisuudessa sekä tien- ja maanrakennukseen.


Tulevina vuosina yhtiön tuotteista erityisesti paperiteollisuudelle jalostetun päällystyspigmentin ja täyteaineiden kysynnän odotetaan lisääntyvän korkealaatuisten paperilaatujen kysynnän kasvaessa. Jauhettua kalsiumkarbonaattia GCC:tä (Ground Calcium Carbonate) valmistaa Nordkalkin tytäryhtiö Suomen Karbonaatti Oy, jonka toinen omistaja on sveitsiläinen Omya-konserni. Suomen Karbonaatti on Suomen suurin paperin ja kartongin päällystepigmenttien valmistaja. Nordkalk toimittaa myös poltettua kalkkia paperipigmentin PCC:n (Precipitated Calcium Carbonate) valmistukseen.

Karbonaattipohjaisia paperipigmenttejä käytetään mm. aikakauslehtipaperissa, pakkauskartongeissa ja kopiopaperissa.

Kalkilla on tärkeä osa maataloudessa maaperän parantamisessa, puutarhanhoidossa ja rehuteollisuudessa. Kalkkikivijauhe on välttämätön Pohjoismaiden luontaisesti happaman maaperän neutraloimiseksi.


Nordkalk on myös kehittänyt kalkkikivipohjaisia tuotesovelluksia ympäristön hoitoon, kuten savukaasujen ja veden puhdistukseen sekä vesistöjen kalkitukseen. Ympäristöön kohdistuvien investointien odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa.


Nordkalk omistaa kaikki louhintaoikeutensa. Kaivokset ja esiintymät sijaitsevat strategisesti eri puolilla Itämerta.


Yhtiön liikevaihto oli 215,9 miljoonaa euroa vuonna 2001 ja liikevoitto 24,1 miljoonaa euroa. Nordkalkin vuoden 2002 tammi-syyskuun liikevaihto oli 186,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 26,1 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on noin 1300 työntekijää 30 paikkakunnalla mm. Suomessa, Ruotsissa, Puolassa ja Virossa.


KONE Oyj


KONE on maailmanlaajuinen palvelu- ja konepajayritys, joka on erikoistunut ihmisten ja tavaroiden kuljettamiseen. Liikevaihto on 5,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 35 000. KONEen B-osake on listattu Helsingin Pörssissä.


Ahlström Capital Oy


Ahlström Capital on yksityinen sijoitusyhtiö, joka hakee aktiivisesti sijoituskohteita teollisuuden eri toimialoilta. Sijoituskohteet ovat toimintansa jo vakiinnuttaneita, pääasiassa listaamattomia yhtiöitä, joilla on hyvä kehityspotentiaali.

Sijoitusportfolion pääpaino on suorissa sijoituksissa kohdeyrityksiin, mutta riskien hallitsemiseksi osa varoista suunnataan korko- ja osakesijoituksiin.


Ahlström Capitalin sijoitussalkun arvo on lähes 200 milj. euroa. Yhtiön pääoma muodostuu teollisuusomistuksista, kiinteistöistä, metsistä ja käteisvaroista, jotka siirtyivät yhtiöön A. Ahlström Osakeyhtiön jakautumisen yhteydessä vuonna 2001. Yhtiön palveluksessa on kuusi sijoitusammattilaista, joilla on laaja kokemus monelta eri teollisuudenalalta. Toimitusjohtajana toimii Jan Inborr.


CapMan-konserni


CapMan on Pohjoismaiden johtavia pääomasijoittajia ja erikoistunut keskisuuriin yritysjärjestelyihin (buy-out) eri teollisuuden aloilla, teknologiasijoituksiin tietotekniikka- ja telekommunikaatioaloilla sekä sijoituksiin life science (terveydenhuollon) -toimialalla. CapManin tiimiin kuuluu yhteensä yli 70 henkilöä Helsingissä, Tukholmassa ja Kööpenhaminassa. CapMan hallinnoi/neuvoo rahastoja, joilla on yli 1,6 miljardin euron pääomat. Niistä noin 530 miljoonaa euroa hallinnoi osakkuusyhtiö Access Capital Partners, joka sijoittaa eurooppalaisiin pääomarahastoihin. Toistaiseksi CapManin hallinnoimat rahastot ovat sijoittaneet 126 pohjoismaiseen yritykseen ja irtautuneet 48 yrityksestä. CapMan Oyj:n B-osake on listattu Helsingin pörssin päälistalla.