Skip to content

CAPMAN OYJ -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2003

04/11/2003

Tammi-syyskuu 2003 lyhyesti:

– Yhtiön toimintaa päätettiin elokuussa laajentaa Norjaan.

– Uusi norjalainen sijoittaja Argentum Fondsinvesteringer as sijoitti 50 milj. euroa CapMan Equity VII -rahastoon, jonka koko nousi 303,3 milj. euroon.

– Sijoitustoiminnassa painopiste oli uusien sijoituskohteiden etsimisessä ja nykyisten kohdeyritys-ten kehittämisessä. Kolmannella vuosineljänneksellä tehtiin kaksi merkittävää buyout-sijoitusta. Uusien sijoitusten euromäärä näyttää kuluvana vuonna nousevan selvästi yli vuonna 2002 sijoitetun määrän.

– Irtautumismarkkinat pysyivät epäsuotuisina, minkä seurauksena voitonjako-osuustuottojen määrä oli edelleen vähäinen. Pörssikurssien viimeaikainen nousu ja yrityskauppatoiminnan vilkastuminen enteilevät irtautumismarkkinoiden vähittäistä elpymistä.