Skip to content

CapMan sijoittaa Mawelliin

11/09/2007

Lehdistötiedote 11.9.2007 kello 8.30
  
CapMan Technology 2007 -rahasto sijoittaa teknologiayritys Mawelliin. Mawell tarjoaa potilasturvallisuutta, laatua ja tuottavuutta parantavia ratkaisuja yksityisen ja julkisen terveydenhuollon toimijoille sekä lääketeollisuudelle pääasiassa Pohjoismaissa. Sijoituksella rahoitetaan yhtiön kansainvälistä kasvua.
 
Vuonna 2001 perustetun Mawellin ohjelmistot ja palvelut ovat käytössä useissa suomalaisissa ja ruotsalaisissa sairaanhoitopiireissä sekä osana partnereiden, kuten esimerkiksi GE Healthcaren ja Agfan Healthcaren, tuotevalikoimaa Euroopassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa. Voimakkaasti kasvava Mawell tavoittelee huomattavaa vuotuista liikevaihdon kasvua ja noin 10 miljoonan euron liikevaihtoa vuonna 2007. Yhtiö työllistää noin 120 henkilöä vuonna 2007.
 
Mawell tarjoaa palveluja lääketieteen kuvantamisen ja multimedian, omahoidon ja terveysneuvonnan sekä terveydenhuoltoalan johtamisen ja kehittämisen alueilla. Mawellin tarjoamien M7-, B7- ja S7-ratkaisujen avulla terveydenhuollon toimijat voivat tarjota asiakkailleen esimerkiksi etäkonsultointia, sähköisiä asiointipalveluja ja terveysneuvontaa. Web-pohjaisen teknologian avulla potilastietoja voidaan käsitellä sähköisesti ja terveydenhuollon eri tietojärjestelmien tiedot integroida yhteen.
 
”Sähköisten terveyspalvelujen kysyntä on kasvussa väestön ikääntyessä, terveydenhuoltomenojen kasvaessa ja teknologiaratkaisujen kehittyessä. Mawellin tarjoamat ratkaisut mahdollistavat alemmat terveydenhuoltojärjestelmän kustannukset säilyttäen laadukkaan palvelun. Yritys on kasvanut voimakkaasti ja panostamme jatkossa yhtiön toiminnan laajentumiseen valituilla maantieteellisillä alueilla”, sanoo CapManin senior advisor Jarkko Virtanen.
 
”Potilasinformaation reaaliaikainen saatavuus parantaa sekä potilaan saamaa hoitoa että hoitotyön tuottavuutta. Laadukkaita hoitopäätöksiä voidaan tehdä yhä enemmän siirtämällä tietoa potilaiden siirtelyn sijaan. Näihin haasteisiin tuotteemme vastaavat konkreettisesti”, sanoo Mawellin toimitusjohtaja Tero Silvola. ”Terveydenhuoltoon ei tule rakentaa saarekkeita potilasturvallisuuden ja tuottavuuden kustannuksella vaan standardin mukaisia ratkaisuja, joilla eri järjestelmäympäristöt kommunikoivat toimittajariippumattomasti toistensa kanssa.”
 
CapMan Technology 2007 -rahasto sijoittaa Mawelliin noin 8 miljoonaa euroa ja rahastosta tulee Mawellin suurin yksittäinen omistaja. CapMan Oyj on merkittävä sijoittaja rahastossa. Kaupan odotetaan toteutuvan syyskuun loppuun mennessä.
 
Lisätietoja:
Jarkko Virtanen, senior advisor, CapMan Technology, p. 09 6155 8368 tai 040 547 6945
Tero Silvola, toimitusjohtaja, Mawell Oy, p. 040 590 5733
 
CapMan  www.capman.com  
CapMan on Pohjoismaiden johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin kolmen miljardin euron pääomia pohjoismaisissa pääomarahastoissaan. Yhtiöllä on neljä sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Oslossa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.
CapMan Technology sijoittaa pohjoismaisiin kasvuvaiheen ja myöhäisen kasvuvaiheen teknologiayrityksiin. Pitkään tämän sijoitusfokuksen mukaan toiminut tiimi on yksi Pohjoismaiden kokeneimmista. Tiimi on sijoittanut lähes 70 pohjoismaiseen teknologiayritykseen ja irtautunut 40 yrityksestä. Esimerkkejä nykyisistä sijoituskohteista ovat suomalainen Novintel, ruotsalainen Tritech Technology, norjalainen Locus ja tanskalainen ScanJour. Nykyisten kohdeyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on arviolta 230 milj. euroa ja yritykset työllistävät yli 2 500 henkilöä.
 
Mawell
Mawell on innovatiivinen ja nopeasti kasvava terveydenhuollon ICT-yritys. Tarjoamme ratkaisujamme yksityisen ja julkisen terveydenhuollon toimijoille sekä lääketeollisuudelle. Rakennamme toimintaamme laajan toimialaymmärtämyksen, avoimien standardejen ja ihmisläheisen teknologian varaan. Operoimme globaalin verkoston avulla ratkaistaksemme hyvinvoinnin haasteita ympäri maailmaa tuottamalla uutta, innovatiivista hoitokulttuuria, joka mahdollistaa enemmän aikaa välittää ihmisistä.