Skip to content

Terveydenhuoltokonserni OneMed kasvaa – merkittävä yritysosto Puolassa

12/09/2007

Lehdistötiedote 12.09.2007 kello 11.00 
 

CapManin buyout-kohdeyritys OneMed Group hankkii enemmistön eli 75 prosenttia Puolan johtavasta terveydenhuoltoalan tuotteiden tukkurista Hand-Prod -konsernista. Kaupan myötä terveydenhuollon tarvikkeita ja laitteita sekä laboratoriotuotteita myyvä, markkinoiva ja jakeleva OneMed vahvistaa merkittävästi asemaansa Pohjois-Euroopassa.

 
Hand-Prod -konserni on johtavia terveydenhuoltoalan tuotteiden tukkukauppiaita Puolassa. Konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi kolme tytäryhtiötä Homeofarm, Blau-Farma ja Dia-Pol, jotka sisältyvät nyt allekirjoitettuun kauppaan. Konsernin asiakkaita ovat muun muassa julkiset ja yksityiset sairaalat, laboratoriot, terveyskeskukset, apteekit sekä lääketukkukaupat.
 
Hand-Prodin liikevaihto on noin 100 milj. euroa ja sillä on vahva asema erityisesti diagnostiikassa ja kirurgian alalla sekä sairaalakäyttöön tarkoitetuissa erikoislääkkeissä. Konserni on laajentanut toimintaansa myös palvelusektorille ja rakentaa parhaillaan dialyysihoitoverkostoa Puolassa. Hand-Prod työllistää yhteensä 155 henkilöä pääkonttorissa Varsovassa sekä kuudessa muussa alueellisessa myyntikonttorissa Puolassa. OneMedin liikevaihdon Hand-Prod -konserni mukaan lukien arvioidaan olevan noin 320 milj. euroa vuonna 2007. 
 
”Nyt tehty kauppa vahvistaa edelleen OneMedin asemaa merkittävänä terveydenhuollon tarvikkeiden ja laitteiden sekä laboratoriotuotteiden konsernina Pohjois-Euroopassa. OneMedillä ja Hand-Prodilla on merkittäviä synergiaetuja toisiaan täydentävien tuotevalikoimien sekä jakelukanavien ansiosta,” sanoo OneMedin hallituksen puheenjohtaja ja CapManin senior partner Ari Tolppanen. ”Sekä Hand-Prod -konserni että terveydenhuollon kokonaismarkkina Puolassa ovat kasvaneet voimakkaasti ja uskomme kasvun jatkuvan väestön ikääntyessä sekä lääkkeisiin ja terveydenhuollon tarvikkeisiin käytettävissä olevien varojen kasvaessa.”
 
Hand-Prod -konserni jatkaa toimintaansa itsenäisenä yksikkönä ja sen henkilöstön työsuhteet säilyvät kaupan jälkeen ennallaan. Yhtiön toinen perustaja ja omistaja Boleslaw Kukolewski jatkaa yhtiön toimitusjohtajana. Kukolewskilla tulee olemaan 25 prosentin vähemmistöosuus yhtiöstä. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää ja sen odotetaan toteutuvan kuluvan vuoden loppuun mennessä.
 
OneMed-konserniin kuuluvat nyt hankitun Hand-Prod -konsernin lisäksi Tamro-konsernilta kesäkuussa 2006 hankittu Tamro MedLab Oy (nykyisin OneMed Oy), ruotsalaiset Förbandsmaterial AB ja SelefaTrade AB sekä viime keväänä ostettu suomalainen WL-Medical Oy.
 
Myyjien taloudellisena neuvonantajana toimi Vienna Capital Partners.
 
Lisätietoja:
Ari Tolppanen, senior partner, CapMan Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, puh +358 500 407 343
Boleslaw Kukolewski, toimitusjohtaja, Hand-Prod -konserni, puh. +48 22 867 87 37
Jorma Turunen, toimitusjohtaja, OneMed Group Oy, p. +358 400 45 9448
 
CapMan  www.capman.com  
CapMan on Pohjoismaiden johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin kolmen miljardin euron pääomia pohjoismaisissa pääomarahastoissaan. Yhtiöllä on neljä sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Oslossa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.
CapMan Buyout sijoittaa keskisuuriin buyout-kohteisiin lähes kaikilla toimialoilla Pohjoismaissa, ja sen toiminta käsittää myös mezzanine-sijoitukset. Buyout-sijoitustoiminnasta vastaa 25 hengen kokenut tiimi. Nykyinen sijoitustiimi on sijoittanut yli 60 pohjoismaiseen yritykseen ja irtautunut lähes 40 yrityksestä. Esimerkkejä nykyisistä sijoituskohteista ovat suomalainen Lumene, ruotsalainen MQ, norjalainen Cardinal Foods sekä tanskalainen Anhydro. Nykyisten kohdeyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on arviolta 2,8 mrd. euroa ja yritykset työllistävät lähes 18 000 henkilöä.
 
OneMed Group Oy
OneMed myy, markkinoi ja tuo maahan laajaa tuotevalikoimaa, joka koostuu perus- ja erikoissairaanhoidon tuotteista, laboratoriotuotteista ja -kemikaaleista, diagnostiikan tuotteista sekä biotekniikan tuotteista ja laitteista. OneMedilla on omat myyntiyhtiöt kaikissa Pohjoismaissa ja Baltiassa. OneMedin henkilöstömäärä on noin 400 ja tilivuoden 2006 pro forma liikevaihto oli 200 miljoonaa euroa. www.onemed.com