Skip to content

CapManin B-osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2000A/B

12/10/2007

CapMan Oyj     Pörssi-ilmoitus 12.10.2007 klo 12.30
      
CapMan Oyj:n 2000A/B-optio-oikeuksilla on merkitty 3.8.-14.9.2007 yhteensä 86 796 yhtiön B-osaketta. Osakkeen merkintähinta 2000A/B-optio-oikeudella merkittäessä oli 0,60 euroa. Merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeiden merkintäaika 2000A/B-optio-oikeuksilla alkoi lokakuussa 2005. Optio-ohjelma perustuu ylimääräisen yhtiökokouksen 29.8.2000 sekä varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2003 tekemiin päätöksiin.
 
Nämä osakkeet, yhteensä 86 796 B-osaketta, on merkitty kaupparekisteriin 12.10.2007. Yhtiön B-osakkeiden lukumäärä on korotuksen jälkeen 72 627 018 kappaletta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. 
 
Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 2007 ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivämäärästä 12.10.2007 lukien.
 
Osakkeet on haettu 15.10.2007 alkaen kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:hyn yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa.
 
Optio-oikeuksilla 2000A/B on 14.9.2007 mennessä merkitty yhteensä 3 763 570 yhtiön B-osaketta.
 
Lisätietoja:
lakimies Andrei Novitsky, puh. 09 6155 8303 tai 050 567 6676
 
 
CAPMAN OYJ
 
Jerome Bouix
senior partner
Sijoittajapalvelut
 
 
JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com
 
 
CapMan  www.capman.com  
CapMan on Pohjoismaiden johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin kolmen miljardin euron pääomia pohjoismaisissa pääomarahastoissaan. Yhtiöllä on neljä sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Oslossa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.