Skip to content

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

28/11/2007

CapMan Oyj Pörssi-ilmoitus 28.11.2007 kello 12.45
 
CapMan Oyj on vastaanottanut tänään arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuksien muuttumisesta. Legg Mason, Inc.:n osuus osakkeista on ylittänyt yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 20.11.2007 tehdyn osakekaupan seurauksena.
 
1. Kohdeyrityksen nimi:
CapMan Oyj
 
2. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut:
20.11.2007
 
3. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus CapMan Oyj:n osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä:
 

 
4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja kaupparekisterinumero:
Legg Mason, Inc. 52-1200960/SEC number 1-8529
 
CapMan Oyj:n osakemäärä 20.11.2007 oli 78 627 018 osaketta (6 000 000 A-osaketta ja 72 627 018 B-osaketta), ja ääniä osakkeilla oli yhteensä 132 627 018 kappaletta. Yhtiön osakemäärä nousi 23.11.2007
79 968 819 osakkeeseen (6 000 000 A-osaketta ja 73 968 819), ja äänimäärä 133 968 819 kappaleeseen. Legg Mason Inc.:n osuus osakkeista on siten 5,18 % ja osuus äänimäärästä 3,09 %.
 
 
CAPMAN OYJ
 
Jerome Bouix
senior partner
Sijoittajapalvelut
 
 
JAKELU
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com
 
 
CapMan  www.capman.com  
CapMan on Pohjoismaiden johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin kolmen miljardin euron pääomia pohjoismaisissa pääomarahastoissaan. Yhtiöllä on neljä sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Oslossa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.