Skip to content

CapManin B-osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2000A/B ja optio-oikeuksilla 2003A

23/11/2007

CapMan Oyj   Pörssi-ilmoitus  23.11.2007 klo 13.45
 
CapMan Oyj:n 2000A/B-optio-oikeuksilla on merkitty 19.9.-31.10.2007 yhteensä 1 292 373 yhtiön B-osaketta ja 2003A-optio-oikeuksilla 4.10.-22.10.2007 yhteensä 49 428 yhtiön B-osaketta. Osakkeen merkintähinta 2000A/B-optio-oikeudella merkittäessä oli 0,60 euroa/osake ja 2003A-optio-oikeudella 1,42 euroa/osake. Merkintähinnat merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeiden merkintäaika 2000A/B-optio-oikeuksilla alkoi lokakuussa 2005. Optio-ohjelma perustuu ylimääräisen yhtiökokouksen 29.8.2000 sekä varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2003 tekemiin päätöksiin. Osakkeiden merkintäaika 2003A-optio-oikeuksilla alkoi lokakuussa 2006. Optio-ohjelma perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2003 tekemään päätökseen.
 
Merkityt osakkeet, yhteensä 1 341 801 B-osaketta, on merkitty kaupparekisteriin 23.11.2007. Yhtiön B-osakkeiden lukumäärä on korotuksen jälkeen 73 968 819 kappaletta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. 
 
2000A/B-optio-oikeuksilla merkityt uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 2007 ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivämäärästä 23.11.2007 lukien.
 
2003A-optio-oikeuksilla merkityt uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivämäärästä 23.11.2007 lukien.
 
Osakkeet on haettu 26.11.2007 alkaen kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:hyn yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa.
 
Optio-oikeuksilla 2000A/B on 31.10.2007 mennessä merkitty yhteensä 5 055 943 yhtiön B-osaketta. Optio-ohjelma 2000 on päättynyt 31.10.2007.
 
Optio-oikeuksilla 2003A on 22.10.2007 mennessä merkitty yhteensä 49 428 yhtiön B-osaketta.
 
Lisätietoja:
Andrei Novitsky, lakimies, puh. 09 6155 8303 tai 050 567 6676
 
 
CAPMAN OYJ
 
Jerome Bouix
senior partner
Sijoittajapalvelut
 
 
JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com
 
 
CapMan  www.capman.com  
CapMan on Pohjoismaiden johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin kolmen miljardin euron pääomia pohjoismaisissa pääomarahastoissaan. Yhtiöllä on neljä sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Oslossa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.