Skip to content

CapMan irtautuu Spintop Netsolutionista

01/07/2008

CapMan lehdistötiedote 1.7.2008
 
CapManin hallinnoimat rahastot ja yhtiön muut omistajat ovat myyneet omistuksensa ruotsalaisesta Spintop Netsolution AB:sta Atea Sverige AB:lle. Irtautumisella ei ole vaikutusta CapMan Oyj:n kuluvan vuoden tulokseen, koska irtautuvat rahastot CapMan Equity VII A, C ja Sweden eivät ole vielä voitonjaon piirissä.
 
Spintop kehittää tuotteita ja palveluita asiakasyritystensä IT-ympäristöjen hallinnointia varten. CapManin hallinnoimat rahastot sijoittivat yhtiöön toukokuussa 2006.
 
”Spintop on sijoitusaikanamme kasvanut voimakkaasti sekä todistanut liiketoimintamallinsa ja tuotteidensa toimivuuden. Yhtiö on nyt valmis astumaan seuraavalle tasolle, ja sillä on vahva strateginen yhteensopivuus Atea-Ementorin kanssa. Spintop voi hyödyntää Ementorin laajaa maantieteellistä fokusta sekä asiakaspohjaa uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseksi”, sanoo CapManin sijoitusjohtaja Julia Reuszner.
 
Sijoitus Spintopiin on ollut CapManin hallinnoimien rahastojen sijoittajille hyvä.
 
Lisätietoja:
Julia Reuszner, sijoitusjohtaja, CapMan Technology, p. +46 8 545 854 84 tai +46 739 865 664
 
 
 
CapMan  www.capman.com  
CapMan on Pohjoismaiden johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,1 miljardin euron pääomia pohjoismaisissa pääomarahastoissaan. Yhtiöllä on viisi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi, ja joilla on omat rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on 130 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.