Skip to content

CapMan Oyj myy osuutensa Access Capital Partnersista, tulosvaikutus 18,0 milj. euroa vuonna 2008

25/07/2008

CapMan Oyj    Pörssitiedote 25.7.2008 kello 9.00


 
 
Access Capital Partners on Euroopan johtavia pääomarahastojen rahastojen hallinnointiyhtiöitä, ja sen hallinnoimat pääomat ovat noin 2,5 miljardia euroa. Accessin rahastot sijoittavat Länsi-Euroopassa toimiviin buyout-rahastoihin, joiden sijoituskohteina ovat pienet ja keskisuuret yritykset, erikoistilanteiden rahastoihin sekä teknologiarahastoihin, joiden sijoituskohteina ovat myöhäisemmän vaiheen teknologiayritykset ja teknologia-alan yritysjärjestelyt. CapMan perusti Accessin yhdessä sen managing partnereiden kanssa vuonna 1999.
 
N+1 on espanjalainen vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitaja ja erilaisten rahoitus- ja varallisuudenhoitopalvelujen tarjoaja. N+1:n hallinnoimat pääomat ovat yli 3 miljardia euroa.  
 
 
CapMan Oyj:n ja N+1 Groupin välisen kaupan toteutuminen edellyttää mm. tarvittavien viranomaislupien saamista.
 
 
Lisätietoja:
Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, puh.  0207 207 504 tai 050 599 6580
 
 
CAPMAN OYJ
 
Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut
 
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com
 
 
CapMan  www.capman.com  
CapMan on Pohjoismaiden johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,1 miljardin euron pääomia pohjoismaisissa pääomarahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi, ja joilla on omat rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on 130 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.
 
Access Capital Partners www.accesscapitalpartners.com
Access Capital Partners on Euroopan johtavia itsenäisiä pääomasijoitusalan tuotteiden ja palvelujen tarjoajia. Accessin hallinnoimat pääomat ovat 2,5 miljardia euroa. Accessin rahastot ja mandaatit sijoittavat Länsi-Euroopassa toimiviin buyout-rahastoihin, joiden sijoituskohteina ovat pienet ja keskisuuret yritykset, erikoistilanteiden rahastoihin sekä teknologiarahastoihin, joiden sijoituskohteina ovat myöhäisemmän vaiheen teknologiayritykset ja teknologia-alan yritysjärjestelyt.. Access hallinnoi parhaillaan neljää rahastoa ja yhdeksää pääomasijoitusmandaattia. Accessin palveluksessa on kuusi partneria mukaan lukien yhteensä 30 henkilöä Pariisissa, Brysselissä ja Münchenissä.
 
N+1 Group www.nplus1.es
N+1 on Espanjan johtavia, itsenäisiä vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja erilaisten rahoitus- ja varallisuudenhoitopalvelujen tarjoajia. N+1 hallinnoi yli kolmen miljardin euron pääomia erilaisissa pääomasijoitus-, energia-, aktivisti-, uudelleenjärjestely- ja hedge-rahastoissaan muiden sijoitusluokkien ohella. N+1 tarjoaa lisäksi varallisuudenhoitopalveluja perheyrityksille sekä investointipankkipalveluja keskisuurille yrityksille. Yrityksen palveluksessa on yli 150 henkilöä Madridissa, Barcelonassa, Lontoossa ja Frankfurtissa.