Skip to content

Jukka Ruuskasta CapMan Oyj:n johtoryhmän jäsen, Joakim Rubin Handelsbanken Capital Marketsista CapMan Public Market -tiimiin

11/08/2008

CapMan Oyj  Pörssitiedote  11.8.2008  kello 9.45 

 
CapMan Public Market -tiimin vetäjä Jukka Ruuska on nimitetty CapMan Oyj:n johtoryhmän jäseneksi ja senior partneriksi 11.8.2008 alkaen. CapManin sijoitusjohtaja Johanna Lindroos ja Handelsbanken Capital Marketsin Corporate Finance ja Debt Capital Markets -toiminnasta vastaava Joakim Rubin on nimitetty Public Market -tiimiin partnereiksi. Timo Peltola on kutsuttu samalla sijoitusalueen industrial advisoriksi.
 
CapMan Oyj perusti 11.7.2008 uuden, listattuihin pohjoismaisiin yrityksiin sijoittavan CapMan Public Market -rahaston. Rahaston myötä CapManille syntyy kuudes sijoitusalue CapMan Public Market. CapMan Public Market -rahastoon kerättiin ensimmäisellä varainhankintakierroksella 90 milj. euron edestä sijoitussitoumuksia, joista CapManin oma osuus on 15 milj. euroa. CapMan Public Market -rahasto sijoittaa listattuihin pohjoismaisiin yhtiöihin, joiden markkina-arvo on 100-1 000 milj. euroa, ja se hyödyntää toiminnassaan pääomasijoitustoiminnan arvonluontikeinoja. Rahaston varainhankinta jatkuu.  
 
Tehtyjen nimitysten jälkeen CapMan Public Market -tiimiin kuuluu neljä sijoitusammattilaista, joiden osaamista täydentää CapManin Advisor-verkosto. Joakim Rubinin rekrytointi tehostaa ja vahvistaa tiimin toimintaa erityisesti Ruotsissa.
 
Jukka Ruuska, oik. kand., MBA, tuli CapManin palvelukseen kesällä 2008. Aikaisemmin hän on toiminut OMX Pohjoismaisen Pörssin ja Tukholman Pörssin toimitusjohtaja ja tätä ennen vuosina 2000-2003 HEX:n toimitusjohtajana. Ennen siirtymistään HEX:n palvelukseen Ruuska toimi vuosina 1988-2000 erilaisissa tehtävissä muun muassa Helsingin Puhelimessa, Finnet-Groupissa, Prospectus Oy:ssä ja Kansallis-Osake-Pankissa. Jukka Ruuskalla on erittäin monipuolista kokemusta pohjoismaisesta listatusta markkinasta.
 
Johanna Lindroos, KTM, CEFA, on ollut CapManin palveluksessa vuodesta 1999 ja työskennellyt Sijoittajapalvelut-, Liiketoiminnan kehitys ja Teknologiatiimeissä. Hän on ollut mukana useissa CapManin tekemissä yrityskaupoissa ja osallistunut kohdeyritysten kehittämiseen hallitustyöskentelyn kautta. Vuosina 2004-2005 Lindroos toimi kehitysjohtajana CapManin tuolloisessa kohdeyrityksessä Sentera Oyj:ssä, ja vastasi yhtiön liiketoiminnan kehittämisestä ja yritysjärjestelyistä.
 
Joakim Rubin, DI, aloittaa CapManin palveluksessa 1.10.2008. Hän siirtyy CapManille Handelsbanken Capital Marketsista, jonka palveluksessa hän ollut eri tehtävissä vuodesta 1995. Viimeksi Rubin on vastannut Handelsbanken Capital Marketsin Corporate Finance ja Debt Capital Markets -toiminnasta. Rubinilla on erittäin laajaa kokemusta arvopaperimarkkinoista sekä yritysjärjestelyistä, ja hän on ollut mukana lukuisissa pääomasijoittajien tekemissä yritysjärjestelyissä Ruotsissa.
 
Myös senior partner Olli Liitola, DI, kuuluu CapMan Public Market -tiimiin. Hän toimii myös CapMan Oyj:n varatoimitusjohtajana. Liitola on ollut CapManin palveluksessa vuodesta 1991.
 
Industrial advisoriksi nimitetty Timo Peltola, ekonomi, KTT h.c., on Huhtamäki Oyj:n entinen toimitusjohtaja ja nykyinen hallitusammattilainen. Hän toimii Neste Oil Oyj:n hallituksen puheenjohtajana, Nordea AB:n hallituksen varapuheenjohtajana sekä TeliaSonera AB:n ja SAS AB:n hallituksen jäsenenä.
 
 
Lisätietoja:
Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, puh. 0207 207 504 tai 050 559 6580
Jukka Ruuska, CapMan Public Market -tiimin vetäjä, puh. 050 1732    
 
 
 
 
 
CAPMAN OYJ
 
Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut
 
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com
 
 
CapMan  www.capman.com  
CapMan on Pohjoismaiden johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,2 euron pääomia pohjoismaisissa pääomarahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market  ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi, ja joilla on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on 130 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.