Skip to content

CapManin B-osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2003A

25/11/2008

CapMan Oyj Pörssi-ilmoitus 25.11.2008 kello 14.50
 
CapMan Oyj:n 2003A-optio-oikeuksilla on 4.9.31.10.2008 merkitty yhteensä 460 253 yhtiön B-osaketta. Osakkeen merkintähinta 2003A-optio-oikeudella merkittäessä oli 1,26 euroa/osake. Merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeiden merkintäaika 2003A-optio-oikeuksilla alkoi lokakuussa 2006. Optio-ohjelma perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2003 tekemään päätökseen.
 
Nämä osakkeet, yhteensä 460 253 B-osaketta, on merkitty kaupparekisteriin 25.11.2008. Yhtiön B-osakkeiden lukumäärä on korotuksen jälkeen 75 458 424 kappaletta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. 
 
2003A-optio-oikeuksilla merkityt uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivämäärästä 25.11.2008 lukien.
 
Osakkeet on haettu 26.11.2008 alkaen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:hyn yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa.
 
Optio-oikeuksilla 2003A merkittävien osakkeiden merkintäaika päättyi 31.10.2008 ja niillä merkittiin yhteensä 556 494 yhtiön B-osaketta.
 
Lisätietoja:
lakimies Andrei Novitsky, puh. 0207 207 503 tai 050 567 6676
 
 
CAPMAN OYJ
 
Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut
 
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com
 
 
CapMan www.capman.com  
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän  johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,2 miljardin euron pääomia pääomarahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi, ja joilla on omat rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on 140 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.