Skip to content

CapMan arvioi rahastosijoitustensa käyvän arvon laskevan noin 15 % vuoden viimeisellä neljänneksellä

18/12/2008

CapMan Oyj Pörssitiedote 18.12.2008 kello 9.58


 

CapMan Oyj arvioi, että sen omasta taseestaan hallinnoimiinsa rahastoihin tekemien sijoitusten käyvät arvot tulevat laskemaan noin 15 % vuoden viimeisellä neljänneksellä. Rahastosijoitusten käypä arvo oli 30.9.2008 yhteensä 59,8 milj. euroa. Käyvän arvon aleneminen vaikuttaa CapMan Oyj -konsernin kuluvan vuoden tulokseen mutta ei kassavirtaan. Arvioidun käyvän arvon muutoksen seurauksena konsernin tulos vuodelta 2008 tulee jäämään tappiolliseksi. Sijoitusten lopullinen käyvän arvon muutos vuoden 2008 viimeiseltä neljännekseltä tullaan julkistamaan 29.1.2009 CapMan Oyj:n vuoden 2008 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.
 
CapMan Oyj:n tekemistä rahastosijoituksista yli puolet kohdistuu CapManin hallinnoimiin CapMan Buyout VIII ja CapMan Equity VII -rahastoihin, jotka tekevät sijoituksia keskisuuriin yritysjärjestelyihin Pohjoismaissa. Kohdeyritysten käyvät arvot määritetään IPEVG:n (International Private Equity Valuation Guidelines) mukaan.
Käypiin arvoihin vaikuttaa yritysten oman taloudellisen tilanteen lisäksi merkittävästi niiden listattujen verrokkiyritysten kertoimien kehitys.
 
Lisätietoja:
Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, puh. 0207 207 504 tai 050 599 6580.
 
 
 
CAPMAN OYJ
 
 
Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut
 
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com
 
 
CapMan  www.capman.com  
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,2 miljardin euron pääomia pääomarahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi, ja joilla on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on 140 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.