Skip to content

CapMan Oyj ostaa loput 49 prosenttia Norumista

20/04/2009

CapMan Oyj Pörssitiedote 20.4.2009 kello 17.30
 
Norumin vähemmistöosakkaat, joka omistavat 49 prosenttia CapMan Oyj:n elokuussa 2008 ostamasta pääomasijoitusyhtiö Norumista (nykyinen CapMan Russia sijoitusalue), ovat ilmoittaneet käyttävänsä optiotaan jäljellä olevan omistusosuutensa myymiseksi CapMan Oyj:lle. Osakkeista maksettava kauppahinta on noin 3,6 milj. euroa. CapMan Oyj tulee maksamaan kauppahinnan käteisellä sekä suunnatulla osakeannilla myyjille.
 
Kaupan seurauksena CapMan Oyj:n omistukseen siirtyy loput 49 prosenttia pääomasijoitusyhtiö Norumin osakkeista. Osakkeista suoritettava kauppahinta on noin 3,6 milj. euroa. Kauppahinnasta noin 1,8 milj. euroa maksetaan käteisellä ja noin 1,8 milj. euroa rahoitetaan suunnatulla osakeannilla myyjille. CapMan Oyj:n hallitus on 20.4.2009 päättänyt laskea liikkeelle tätä tarkoitusta varten yhteensä 2 216 541 yhtiön B-osaketta. Yhden B-osakkeen arvo kaupassa on noin 0,81 euroa, joka vastaa CapMan Oyj:n B-osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia aikavälillä 14.3.2009-14.4.2009. Osakeannin jälkeen CapManin B-osakkeiden määrä on 77 674 965 kappaletta. Uudet osakkeet haetaan merkittäväksi kaupparekisteriin välittömästi.
 
Norumin vähemmistöosakkaita ovat olleet sen johto eli osa nykyisen CapMan Russia -tiimin sijoitusammattilaisista. Kaupan seurauksena heidän osuutensa CapMan Oyj:n osakkeista nousee noin 4,3 prosenttiin. Myyjien omistuksessa olevista osakkeista 49,2 prosenttia koskee kolmivuotinen lock-up, joka purkautuu vähitellen ja päättyy kesäkuussa 2012.
 
CapMan Oyj:n Norum-yritysosto allekirjoitettiin toukokuussa 2008, ja 51 prosenttia yhtiön osakkeista siirtyi CapMan Oyj:n omistukseen elokuussa 2008. Myyjille jääneeseen 49 prosentin osuuteen liittyneen myyntioption vuoksi Norum on konsolidoitu 100-prosenttisesti omistettuna tytäryhtiönä CapMan-konsernin lukuihin syyskuusta 2008 lähtien.  
 
Lisätietoja Norum-yritysostosta löytyy 26.5.2008, 27.8.2007 ja 7.4.2009 julkaistuista pörssitiedotteista, jotka löytyvät CapManin Internet-sivuilta osoitteessa http://www.capman.com/Fi/Media/Releases.
 

Lisätietoja:  
Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, puh. 0207 207 504 tai 050 559 6580
 
 
 
CAPMAN OYJ
 
Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut
 
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com
 
 
CapMan  www.capman.com  
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,4 miljardin euron pääomia pääomarahastoissaan.
Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi, ja joilla on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on yli 140 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.