Skip to content

CapMan Russia -rahaston lopulliseksi kooksi 118,1 milj. euroa, Norum-yritysoston kauppahinta laski 7,3 milj. euroon

07/04/2009

CapMan Oyj Pörssitiedote 7.4.2009 kello 13.00


CapMan Russia -rahaston varainhankinta on päättynyt. Rahastoon kerättiin yhteensä 118,1 milj. euroa, minkä seurauksena CapMan Oyj:n toukokuussa 2008 tiedottaman Norum-yritysoston lopullinen kauppahinta laski 7,3 milj. euroon. CapMan Russia -rahasto tekee sijoituksia pääasiassa keskisuuriin Venäjällä toimiviin yhtiöihin.
 
CapMan Russia -tiimillä hyvät resurssit uusien sijoitusten tekemiseksi
 
CapMan Russia -rahasto, entinen Norum Russia Fund III, siirtyi CapManin hallinnoitavaksi 27.8.2008 Norum-yritysoston toteuduttua. CapManin oma sitoumus rahastoon on 13,5 milj. euroa.
 
”Markkinatilanne on muuttunut merkittävästi rahaston varainhankinta-aikana, ja varainhankinta on ollut erittäin haastavaa viime syksystä lähtien. Olemme hyvin tyytyväisiä rahaston kokoon. Meillä on nyt erittäin hyvät resurssit tehdä uusia kohdeyrityssijoituksia Venäjällä. Laadukkaiden sijoitusmahdollisuuksien määrä on tällä hetkellä korkealla tasolla”, sanoo CapMan Russian sijoitustoiminnasta vastaava Hans Christian Dall Nygård.
 
CapMan Russia -rahaston sijoitusfokus on pääasiassa keskisuurissa Venäjällä toimivissa yhtiöissä, joiden arvo on noin 5-50 milj. euroa. Kohdeyhtiöt toimivat tyypillisesti seuraavilla toimialoilla: kuluttajatuotteet ja -palvelut, teollisuus, telekommunikaatio, kuljetus- ja liikenne, rahoituspalvelut sekä media. Kohdeyritysten liikevaihto on noin 5-100 milj. euroa, ja niillä on vahvaa kasvupotentiaalia, kokenut ja sitoutunut johto sekä läpinäkyvät toimintaperiaatteet. Rahasto on toistaiseksi sijoittanut kahteen kohteeseen, jotka ovat lentoyhtiö Region Avia Airlines ja sianlihan tuotantoyhtiö Russia Baltic Pork Invest ASA.
 
Norum-yritysoston kauppahinta laski 7,3 milj. euroon
 
CapMan Russia -rahaston varainhankinnan päättymisen seurauksena Norum-yritysoston kokonaiskauppahinta laski 8,0 milj. eurosta 7,3 milj. euroon. Alkuperäinen kauppahinta perustui oletukseen 150 milj. euron rahastokoosta. Kauppahinnasta on jo maksettu Norumin myyjille eli yhtiön johdolle, DnB NOR Bank ASA:lle ja Sitralle CapMan Oyj:n omistukseen 27.8.2008 siirtynyttä 51 prosentin Norumin omistusosuutta vastaava 3,4 milj. euroa. Lopullisen rahastokoon seurauksena tästä osuudesta maksettava lisäkauppahinta on 0,3 milj. euroa. CapMan Oyj:n hallitus on 7.4.2009 pitämässään kokouksessa päättänyt maksaa lisäkauppahinnan myyjille käteisellä sekä CapMan Oyj:n hallussa olevilla omilla B-osakkeilla. Yhden B-osakkeen arvo kaupassa on kaupan alkuperäisten ehtojen mukainen 2,43 euroa, ja lisäkauppahinnan maksuna käytetään 109 204 B-osaketta.
 
Alkuperäisten kauppaehtojen mukaan CapMan Oyj:llä on velvollisuus ostaa jäljellä oleva 49 prosenttia Norumin osakkeista viimeistään heinäkuussa 2012, ja myyjillä on oikeus myydä nämä osakkeet CapMan Oyj:lle milloin tahansa. Näistä osakkeista maksettava osakekohtainen kauppahinta tulee olemaan sama, kuin varainhankinnan mukaan tarkentunut alkuperäinen Norumin osakkeen kauppahinta. Jäljellä olevasta 49 prosentin osuudesta maksettava kauppahinta voidaan aikanaan maksaa myyjille CapMan Oyj:n päätöksen mukaan joko käteisellä, CapMan Oyj:n B-osakkeilla tai näiden yhdistelmänä. Mikäli maksuvälineenä käytetään B-osakkeita, määräytyy niiden arvoksi B-osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi myyntioption käyttöä edeltäneiden 30 päivän aikana.
 
Jäljellä olevien 49 prosentin lunastamiseen liittyvä varaus 4,4 milj. euroa on näkynyt CapMan Oyj:n taseessa Muissa veloissa, ja sen määrä tulee tarkentuneen kauppahinnan myötä laskemaan noin 3,6 milj. euroon. Vastaavasti taseeseen kirjatun Norum-yritysoston liikearvo 6,5 milj. euroa tulee laskemaan noin 5,8 milj. euroon. Tehtävillä oikaisuilla ei ole tulosvaikutusta.
 
CapMan Russia -rahaston lopullisen koon myötä määräytyi myös CapMan Oyj:n osuus rahastolta mahdollisesti saatavista voitonjako-osuustuotoista. Tämä osuus on 3,4 prosenttia rahaston saamasta kassavirrasta, mikäli rahasto on voitonjaon piirissä. CapMan Oyj:n muita rahastoja alhaisempi voitonjako-osuus perustuu CapMan Russia -rahaston kohdalla siihen, että rahasto oli osittain jo kerätty ennen sen siirtymistä CapManin hallinnoitavaksi.
 
Tarkemmat tiedot Norum-yritysostosta löytyvät 26.5.2008 ja 27.8.2007 julkaistuista pörssitiedotteista, jotka löytyvät CapManin Internet-sivuilta osoitteessa http://www.capman.com/Fi/Media/Releases/2008.
 
 
Lisätietoja:
 
CapMan Russia -rahasto ja sijoitustoiminta:
Petri Saavalainen, senior partner, CapMan Russia -tiimin vetäjä, puh. 0500 415 911  
Hans Christian Dall Nygård, CapMan Russia -sijoitustoiminnan vetäjä, puh. +7 812 913 7834       
 
Norum-yritysosto:
Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, puh. 0207 207 504 tai 050 559 6580
 
 
 
 
CAPMAN OYJ
 
Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut
 
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com
 
 
 
CapMan  www.capman.com  
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,4 miljardin euron pääomia pääomarahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi, ja joilla on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on yli 140 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.