Skip to content

CapManin 17,0 milj. euron sijoitussitoumusten ja rahastosijoitusten myynti Gimv:lle toteutunut

09/09/2009

CapMan Oyj pörssitiedote 9.9.2009 kello 9.50
 
CapMan Oyj:n 7.8.2009 julkistama 17,0 milj. euron arvoisten sijoitussitoumusten ja rahastosijoitusten myynti belgialaiselle pääomasijoittaja Gimv:lle on toteutunut. Järjestelyn välitön kassavirtavaikutus on noin 3,4 milj. euroa eikä sillä ole vaikutusta konsernin tulokseen.
 
CapMan myi yhteensä 13,6 milj. euron sijoitussitoumukset sekä 3,4 milj. euron rahastosijoitukset Gimv:lle. Kuten aikaisemmin kaupan julkistamisen yhteydessä on kerrottu, myyntien seurauksena CapManin jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä laski 61,9 milj. eurosta 48,3 milj. euroon ja vastaavasti tehtyjen sijoitusten käypä arvo 30.6.2009 muuttui 56,2 milj. eurosta 52,8 milj. euroon. Kaupat kohdistuivat CapMan Technology 2007, CapMan Russia ja CapMan Public Market -rahastoihin.
 
Kaupoilla ei ole vaikutusta konsernin vuoden 2009 tulokseen, koska kaupat toteutettiin käypään arvoon.
 
Lisätietoja:
Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, puh. 0207 207 504 tai 050 559 6580
 
CAPMAN OYJ
 
Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut
 
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com
 
 
CapMan www.capman.com
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,5 miljardin euron pääomia rahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on yli 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.