Skip to content

Muutoksia CapMan Oyj -konsernin johdossa ja johtoryhmässä

03/09/2009

CapMan Oyj Pörssitiedote 3.9.2009 kello 13.00
 
Muutoksia CapMan Oyj -konsernin johdossa ja johtoryhmässä
 
CapManin senior partner ja Sijoittajapalvelut-tiimin vetäjä Jerome Bouix, KTM, on nimitetty CapMan Oyj -konsernin toimitusjohtajan sijaiseksi keskeisimpinä vastuualueenaan CapManin omat rahastosijoitukset, konsernin hallinnoimien rahastojen varainhankinta, liiketoiminnan kehittäminen sekä talous ja hallinto. Partneri Göran Barsby, KTM, sekä partneri ja CapMan Russia -sijoitustoiminnan vetäjä Hans Christian Dall Nygård, KTM, MBA, CEFA, ovat nimitetty CapMan Oyj konsernin johtoryhmän uusiksi jäseniksi. Muutokset astuvat voimaan 1.10.2009.
 
Senior partner ja Sijoittajapalvelut-tiimin vetäjä Jerome Bouix on nimitetty CapMan Oyj -konsernin toimitusjohtajan sijaiseksi. Sijoittajapalvelut-tiimi vastaa CapManin hallinnoimien rahastojen varainhankinnasta ja hallinnoinnista, sijoituskohteiden kehityksen seurannasta sekä konsernin tuotekehityksestä, sijoittajasuhteista ja viestinnästä sekä lakiasioista. Talousjohtaja Kaisa Arovaaran vetämä Taloushallinto ja IT -tiimi raportoi Bouixille 1.10.2009 alkaen. Bouix tuli CapManin palvelukseen vuonna 2000 ja on osallistunut varainhankinnan ohella merkittävästi CapManin pohjoismaiseen laajentumiseen ja uusien rahastotuotteiden lanseeraukseen. Ennen CapMania Bouix työskenteli kauppa- ja teollisuusministeriön rahoitusryhmässä.
 
Aikaisemmin toimitusjohtajan sijaisena toiminut senior partner Olli Liitola tulee jatkossa keskittymään CapManin hallinnoimien rahastojen sijoitustoimintaan kaikkien sijoituskomiteoiden jäsenenä sekä toimimaan mm. pankkirahoituksen yhteistyökumppanivastaavana.
 
CapMan Oyj -konsernin johtoryhmän uusiksi jäseniksi on nimitetty 1.10.2009 alkaen partneri Göran Barsby ja CapMan Russia -sijoitustoiminnan vetäjä ja partneri Hans Christian Dall Nygård.
 
”Muutokset yhtiön johdossa ovat osa strategiaprosessiamme, jossa määrittelimme yhtiön keskeiset osaamisalueet. CapMan on siirtynyt kehitysvaiheeseen, jossa tavoitteenani toimitusjohtajana on keskittyä entistä enemmän sijoitustoiminnan kehittämiseen, ja Olli Liitola on tässä työssä hyvä kumppani. Jerome Bouixin vastuualueen kasvu on luonnollinen askel myös hänen kansainvälisen kokemuksensa ansiosta, ja hänen vastuullaan on nyt myös yksi strategiamme kulmakivistä eli omasta taseesta tehtävät rahastosijoitukset. Päivitimme myös johtoryhmän kokoonpanoa, ja se edustaa kattavasti markkina- ja sijoitusalueitamme”, sanoo CapMan Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Westerlund.
 
Johtoryhmän jäseninä jatkavat toimitusjohtaja ja senior partner Heikki Westerlund, talousjohtaja Kaisa Arovaara, Jerome Bouix, henkilöstöjohtaja Hilkka-Maija Katajisto, Olli Liitola sekä sijoitusalueiden vetäjät ja senior partnerit Tuomo Raasio (CapMan Buyout), Petri Niemi (CapMan Technology), Petri Saavalainen (CapMan Russia), Jukka Ruuska (CapMan Public Market), Markku Hietala (CapMan Real Estate) ja CapMan Buyout -tiimin vetäjän sijainen Kai Jordahl.
 
Lisätietoja:
Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, senior partner, CapMan Oyj, puh. 0207 207 504 tai 050 559 6580
 
CAPMAN OYJ
 
Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com
 
 
 
CapMan www.capman.com
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,5 miljardin euron pääomia rahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi, ja joilla on omat rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on yli 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.