Skip to content

Muutos CapMan Oyj:n johtoryhmässä

30/10/2009

CapMan pörssitiedote 30.10.2009 kello 15.10

Muutos CapMan Oyj:n johtoryhmässä
 
CapMan Oyj:n talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen Kaisa Arovaara, KTM, KHT, eroaa CapMan-konsernin palveluksesta. Arovaara jättää tehtävänsä 31.1.2010.
 
Kaisa Arovaara aloitti CapManin palveluksessa varatalousjohtajana vuonna 2006, ja hänet nimitettiin konsernin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi vuonna 2007.
 
Kaisa Arovaara hoitaa tehtäväänsä tammikuun 2010 loppuun saakka. Senior partner Olli Liitola, DI, tulee toiminaan CapMan Oyj:n vt. talousjohtajana kunnes Arovaaran seuraaja on aloittanut. Olli Liitola toimi pitkään CapMan Oyj:n talousjohtajana ennen Kaisa Arovaaraa. Rekrytointiprosessi on käynnistetty.
 
Lisätietoja:
Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, puh. 0207 207 504 tai 050 559 6580
 
CAPMAN OYJ
 
Mari Reponen
viestintäjohtaja
Sijoittajapalvelut
 
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com
 
 
CapMan www.capman.com
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,5 miljardin euron pääomia rahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.